BenQ tudásközpont

A képminőség javításához és a sokszorosításhoz szükséges színkezelési munkafolyamat

BenQ
2018/06/30

A legutóbbi, a „Hogyan érhető el a különböző monitorok egységes színmegjelenítése?” és „A fotósok és a tervezők által alkalmazott színkezelési munkafolyamat 3 szakasza” című cikkekben bemutattuk, hogy miként végezhető el a forráskép színkezelése, függetlenül attól, hogy rajzról vagy fotóról van-e szó. Ebben a cikkben azt fogjuk megvizsgálni, hogy miként őrizhető meg a forrás színminősége a munkafolyamat különböző szakaszai során.

Miután elkészítették, általában retusálással javítanak a kép minőségén. A képpel kapcsolatos valamennyi kozmetikai jellegű módosítást ebben a szakaszban végzik el. Így például a fényerő növelését, a színtelitettség fokozását, a bőr tökéletlenségeinek kijavítását stb. Bizonyos esetekben maga a tervező vagy a fotós végzi a képek retusálását. Az említett feladatok elvégzése azonban a retusáló személyétől függetlenül egy szakaszerűen kalibrált monitort igényel. Ennek oka nagyon egyszerű. A retusálást végző személy ugyanis kizárólag a monitoron keresztül tudja meghatározni az alkalmazandó módosítások mértékét. Ugyanez vonatkozik a tervezőkre is: egyedül a monitoron keresztül győződhetünk meg arról, hogy a megjelenített kép megfelel a várakozásainknak. Ha a monitor nem igazán tükrözi, hogy milyen a kép, a javítás katasztrofális hatásokkal járhat. A képjavítás jellemzőnek tekinthető munkafolyamata az 1. ábrán látható.

1. ábra: Képjavításhoz szükséges színkezelési munkafolyamat.

Amint az már nyilván Önnek is feltűnt, a munkafolyamat egyik szakaszát próbanyomat-ellenőrzésnek nevezik. A színkezelés részének tekinthető próbanyomat-ellenőrzés a munkafolyamat leglényegesebb és legmeghatározóbb szakasza. A próbanyomat-ellenőrzés lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy az előnézeti képen keresztül tényleges kinyomtatás nélkül győződjön meg a minőségről. A felhasználó, vagyis ebben az esetben a retusáló vagy a nyomdai előkészítést végző szakember a monitoron keresztül ellenőrizheti, hogy miként fest majd a leendő nyomat. A monitor ekkor szimulátorként működik. A nyomtató ICC színprofiljának és a szakszerűen kalibrált monitornak a használatával a retusáló pontos fogalmat alkothat arról, hogy miként fog majd kinézni a fényes vagy matt papírra kinyomtatandó kép. A kívánt végeredmény érdekében pedig a kép tényleges kinyomtatása nélkül végezheti el a szükséges módosításokat. A próbanyomat-ellenőrzéssel jelentős idő és fogyóeszköz (papír és tinta) takarítható meg. Régebben a nyomatási minőség ellenőrzéshez még ténylegesen ki kellett nyomtatni az adott képeket. A nyomtatást végző szakembernek továbbítania kellett a kinyomtatott képeket az ügyfél részére, hogy megismerhesse annak visszajelzéseit. Ez a folyamat addig tartott, amíg meg nem született az ügyfél elvárásainak megfelelő végleges kép. Vagyis meglehetősen költséges és időigényes folyamat volt. Napjainkban a próbanyomat-ellenőrzés vette át ennek a helyét. A gyorsabb munkafolyamat és a fogyóeszközök megtakarítása érdekében a képek és a szükséges megjegyezések elektronikus úton továbbíthatók. A megoldás egyik legfőbb előnye, hogy a próbanyomat-ellenőrzéshez mindössze egy szakszerűen kalibrált monitor, valamint egy, a nyomtató, a papír és a tintapatron vonatkozásában alkalmazandó ICC színprofil, továbbá egy színátalakításra szolgáló program, például Adobe Photoshop vagy Acrobat szükséges.

Vonatkoznak-e további követelmények a próbanyomat-ellenőrzés céljára használt monitorra? Igen. A monitor kalibrálásán kívül a színpontosságra is megfelelő figyelmet kell fordítani. A színpontosság jelentőségét célközpontú megközelítéssel szemléltetjük. Bár a monitorokon általában minden egyes alkalommal azonos módon jelennek meg a színek, ugyanez nem feltétlenül érvényes a céleszközre, amint az a 2. ábra bal alsó sarkában is látható. Színkezelés alkalmazásával azonban a monitor minden egyes alkalommal a megfelelő színeket jeleníti meg, amint az a 2. ábra jobb alsó sarkában is látható. Így a felhasználó minden egyes alkalommal azonos módon érzékelheti a színeket.

2. ábra: A színpontosság jelentősége az általános és a színkezelési munkafolyamatban

Videók esetében a képminőség megfelelő utómunkálatokkal is javítható. A kívánt színek felvételhez történő hozzárendelését elvégző szakembert ebben az esetben koloristának nevezik. A kolorista feladata annak megteremtése, hogy az adott felvétel hűen visszatükrözze a filmrendező eredeti elképzeléseit. A 3. ábrán a kolorista jellemzőnek tekinthető munkaállomása látható. Viszonylag sokféle monitort, illetve megjelenítő eszközt használnak ebben a munkaszakaszban, így például a felhasználói kezelőfelülethez tartozó eszköztárak optimálisabb elhelyezését lehetővé tevő monitormodelleket, színszabályozásra (vagy színosztályozásra) szolgáló referenciamonitorokat, valamint a felvételek nagyméretű megtekintését lehetővé tevő, nagyképernyőjű TV-ket és projektorokat. A színek szempontjából a legfontosabb monitortípus a referenciamonitor, mivel az pontosan visszatükrözi a színeket. A referenciamonitoron, TV-n vagy projektoron keresztüli színkezelés szintén nagyon fontos.

3. ábra: Kolorista által használt munkaállomás.

Az előzőekben megismerkedhettünk a retusálók és koloristák által végzett színkezelési munkafolyamat jelentőségével, valamint a próbanyomat-ellenőrzési munkaszakasz egyes részleteivel. A következőkben a képsokszorosítással összefüggő színkezelési munkafolyamatot vizsgáljuk meg alaposabban. Képsokszorosítás alatt többek között a képek kinyomtatását, és újságokban vagy folyóiratokban történő megjelentetését, valamint a képek online képtárakban és webhelyeken keresztüli közzétételét értjük. Most vessünk egy pillantást a nyomtatási munkafolyamatot bemutató 4. ábrára.

4. ábra: Jellemzőnek tekinthető nyomtatási munkafolyamat.

Miután továbbították a szükséges minőségjavításon átesett képeket a nyomda részére, a nyomdai előkészítést végző szakemberek egy szakszerűen kalibrált monitoron keresztül ellenőrzik az adott képfájlokat. Az alapos ellenőrzést követően RIP (Raster Image Processing) raszterizáló szoftverrel hozzák létre a színek szétválasztásához szükséges tintasugaras próbanyomatokat és adatokat. A tintasugaras próbanyomatok és a nagyipari nyomtatás közötti színillesztésre szolgáló RIP szoftver nyitott (például ICC munkafolyamat) vagy zárt (szabadalmaztatott technológiát alkalmazó) rendszer részeként is használható.

Napjainkban a képek többségét kinyomtatás helyett közvetlenül webhelyeken vagy online képtárakban teszik közzé. Bár a webhelyeken vagy online képtárakban történő közzététel kevésbé összetett folyamat, mint a nyomtatás, bizonyos szempontokat mindenképpen figyelembe kell venni. Először is nem tudható, hogy a célközönség tagjai milyen eszközökön fogják majd megtekinteni a közzétett képeket. Egyes valószínűleg monitort használnak majd e célra. Viszont az sem mindegy, hogy milyen jellegűt: általános felhasználásra szolgálót vagy esetleg színkezelő, illetve referenciamonitort. Bizonyos esetekben pedig projektorral vetítik ki a képeket. A különböző eszközök színskálája és színpontossága rendkívül eltérhet egymástól. Mégis hogyan lehetnek biztosak abban a sokszorosítást, illetve terjesztést végző szakemberek, hogy a nézőközönség számára is megfelelő színekben jelennek majd meg a képek? Sajnos ebben soha sem lehetnek egészen biztosak. Ez attól függ, hogy a célközönség tagjai elvégzik-e monitorjaik vagy projektorjaik szakszerű kalibrálását az érintett képek megtekintését megelőzően. Mindez a képek sRGB színtér szerinti átalakításának gyakorlására is nagyszerű lehetőséget nyújt.

A kijelző kalibrálásán és a képek sRGB színtér szerinti átalakításán kívül a felhasználóknak arra is figyelmet kell fordítaniuk, hogy milyen internetböngészőn keresztül kívánják megtekinteni a képeket. Az 5. ábrán négy különböző böngészőn keresztül jelenítik meg ugyanazt a webhelyet, a képek azonban eltérőnek tűnnek. Ennek oka az lehet, hogy az egyes böngészők nem feltétlenül a legfrissebb ICC profilalkotót alkalmazzák. Ennélfogva az is rendkívül fontos, hogy a webes tervezők, illetve a képek online közzétételét és terjesztését végző szakemberek több, különböző böngészőn is meggyőződjenek a megfelelő képmegjelenítéstől. Az 5. ábrán azt láthatjuk, hogy amíg az Internet Explorer és a Firefox böngészők megfelelő módon jelenítik meg a v4 ICC színprofilú képeket, addig a Chrome és az Opera számára ez nehézséget okoz.

Ebben a cikkben a színkezelési munkafolyamat utolsó szakaszainak tekinthető képjavítással és képsokszorosítással ismerkedhettünk meg. Ezenkívül a munkafolyamat hatékonyságának növelésére szolgáló legfontosabb eljárást, a próbanyomat-ellenőrzést is bemutattuk. Továbbá a képek online megtekintésével kapcsolatos leglényegesebb teendőkre is felhívtuk a felhasználók figyelmét: a monitor kalibrálására, a képek sRGB színtér szerinti átalakítására, valamint a különböző internetböngészők képmegjelenítésének ellenőrzésére.

5. ábra: ICC színprofil-kezelés ellenőrzése különböző internetböngészőknél.

TOP