Over BenQ
Sociale verantwoordelijkheid van de onderneming
Duurzame verantwoordelijkheid en constante betrokkenheid

Vanaf de oprichting heeft BenQ van „Bring Enjoyment 'N Quality to Life” haar ondernemingsvisie gemaakt. BenQ streeft er daarbij naar iedereen te laten genieten van het plezier dat wetenschap en technologie hebben toegevoegd aan de eersteklas BenQ-merkproducten en -services. We zijn ons er volledig van bewust dat het, naast het werken aan winst en groei, van het grootst mogelijke belang voor onze onderneming is ons aan onze sociale verantwoordelijkheid te houden. We doen dat door het creëren van onze unieke, duurzame en tijdloze bedrijfsfilosofie en door positieve beïnvloeding van de samenleving.

BenQ heeft derhalve alle middelen ingezet op de twee essentiële gebieden milieubescherming en de ontplooiing van talent. We hebben gebruik gemaakt van verschillende mogelijkheden voor de bevordering van concepten als energiebehoud, milieubescherming en behoud van hulpbronnen. Daarbij hebben we ons best gedaan deze concepten te verwezenlijken in ons dagelijks leven en onze werkzaamheden, door middel van geïnstitutionaliseerde eisen en gespecialiseerde bewaking.

We houden ons aan onze eigen strenge eisen voor iedere schakel in onze productieketen: van productdesign en O&O, de keuze van leveranciers en management, materialen en productie tot klantenservice en voldoen daarbij aan alle internationale normen op het gebied van kwaliteit en management en de richtlijn betreffende de beperking van gevaarlijke stoffen (RoHS) van de Europese Unie. Bovendien beschikken we over een ISO 9001-certificatie voor kwaliteitsmanagement, zijn we ISO 14001 gecertificeerd op het gebied van milieumanagement en hebben we de SA8000-certificering voor wat betreft sociale verantwoordelijkheid. Onze betrokkenheid bij maatschappelijk verantwoord ondernemen is daarmee duidelijk aangetoond.

De CO2-voetafdruk van de BenQ LCD-televisies en LCD-monitoren heeft van het British Standards Institution (BSI) de PAS 2050-certificering gekregen, wat de betrokkenheid van de onderneming bij een koolstofarme samenleving onderstreept. We onderscheiden ons daarmee van andere Taiwanese producenten van computers, communicatietechnologie en consumentenelektronica. BenQ is bovendien onderscheiden met de eerste plaats in de categorie A voor industrie en handel bij de "Taipei City Golden Energy Conservation Award 2009” van het bestuur van Taipei City: een erkenning van het opmerkelijke succes dat de onderneming in de afgelopen twee jaar heeft behaald op het gebied van het bevorderen van energiebehoud en vermindering van koolstof.

Het personeel is het meest gekoesterde onderdeel van BenQ. We bieden onze medewerkers daarom een veilige en comfortabele werkomgeving, wat blijkt uit onze OHSAS 18001-certificering voor veiligheid op het werk en hygiënemanagement. Daarnaast dragen we ook zorg voor hun lichamelijke en geestelijke gezondheid. Taipei City kende ons in 2005 de onderscheiding „uitstekend” toe voor het bevorderen van een gezonde werkomgeving en in 2007 kregen we daarvoor zelfs de onderscheiding „baanbrekend”. We hebben onze medewerkers in hun ontwikkeling bijgestaan door hun expertise te vergroten via door ons georganiseerde lezingen, cursussen en evenementen.

BenQ beschikt als internationale onderneming en wereldwijd bekend merk over uitstekende talenten van verschillende nationaliteiten, die afkomstig zijn uit verschillende culturen. Dankzij de cultuuroverschrijdende communicatie en uitwisselingen konden we onze horizon te verbreden en een beter inzicht krijgen in de wereld om ons heen. We gaan ervan uit dat alle medewerkers een plaats in de onderneming kunnen vinden waar hun talent tot zijn recht komt, waar ze een rol kunnen spelen bij het verspreiden van onze onwrikbare visie op integriteit en waar ze een bijdrage kunnen leveren aan een positieve, op ontwikkeling gerichte invloed op de samenleving. BenQ is een merk dat zowel staat voor technologie als voor humaniteit. Naast onze inspanningen om zoveel mogelijk up-to-date te blijven en technologische innovatie na te streven, zijn we ervan overtuigd dat duurzame ontwikkeling gebaseerd is op het land, de natuur, de mensheid en een gevoel van betrokkenheid. Met behulp van de producten en services van BenQ, en de persoonlijke betrokkenheid van de BenQ-medewerkers, doen we er alles aan om onze nakomelingen een goede leefomgeving en plezierige leefomstandigheden na te laten.

Conway Lee

President & CEO of BenQ Corporation

Richtlijn betreffende bepaalde conflictmineralen

BenQ ondersteunt het wereldwijde verbod op de zogenaamde conflictmineralen en streeft er naar het gebruik van conflictmineralen helemaal te vermijden. We controleren daarom samen met onze leveranciers alle voor onze producten gebruikte materialen. BenQ ziet met name compleet af van het gebruik van goederen waarvan de opbrengst direct of indirect ten goede komt aan illegale, bewapende groeperingen uit regio's waar conflicten gaande zijn, zoals de Democratische Republiek Congo.

Opmerkingen:

1. Onderzoeksresultaten van internationale ngo's (niet-gouvernementele organisaties) zoals SOMO en Enough Project wijzen erop dat de Democratische Republiek Congo het toneel is van een van de meest dodelijke conflicten sinds de Tweede Wereldoorlog en dat het nog altijd een van de gevaarlijkste plaatsen ter wereld is - in het bijzonder voor meisjes en vrouwen! Vanwege de extreem hoge wereldwijde vraag naar elektronicaproducten, zullen in de toekomst jammer genoeg echter nog altijd veel grondstoffen afkomstig zijn uit het door conflicten geteisterde Oost-Congo. Geen enkele onderneming die elektronica vervaardigt met conflictmineralen uit Oost-Congo, kan en mag zich onttrekken aan haar verantwoordelijkheid voor het feit dat haar zakelijke betrekkingen ertoe bijdragen de gruweldaden daar te financieren en aan te wakkeren.

2. Conflictmineralen: tantaal, tin, wolfram, goud en kobalt.

3. Democratische Republiek Congo en aangrenzende landen: Angola, Burundi, Centraal-Afrikaanse Republiek, Democratische Republiek Congo, Rwanda, Zuid-Soedan, Tanzania, Oeganda en Zambia.

TOP