#BenQEURO2021 Social Media projectorwedstrijd
Dit zijn de deelnamevoorwaarden die je moet kennen voor het deelnemen aan de #BenQEURO2021 Social Media projectorwedstrijd.

22-04-2020

Bedankt voor je interesse in de BenQ EURO2021 Wedstrijd en in de Home Projectors van BenQ. De #BenQEURO2021 Projectorwedstrijd begint op maandag 10 mei 2021 op de Facebookpagina van BenQ Europe @LookinGreat, het Twitteraccount van BenQ Europe @BenQEurope en het Instagramaccount van @benq_europe. Deel jouw EURO2021 Kijkplek met ons en je maakt kans om een van de 2 x TK700STi, 3 x TH685i of 5 x GS2 projectoren van BenQ te winnen! Laat ons een foto zien van hoe of waar jij het EURO2021 kampioenschap voetbal gaat kijken. De top 10 meest interessante of originele inzendingen winnen één van de beschikbare projectors. De wedstrijd eindigt op maandag 14 juni 2021.

 

 


Hoe je kunt meedoen aan de #BenQEURO2021 Social Media Projector wedstrijd1. Volg de BenQ Europe Facebookpagina @LookinGreat, het BenQ Europe Twitteraccount @BenQEurope of het BenQ Europe Instagramaccount @benq_europe.
2. Like en reageer met een foto van jouw EURO2021 kijkplek en de hashtags #BenQEURO2021 & #EURO2020 op de posts voor de #BenQEURO2021 wedstrijd op Facebook LINK, Twitter LINK of Instagram LINK.


Alle likes en reacties met een foto en de hashtags #BenQEURO2021 en #EURO2020 dingen automatisch mee naar de prijzen in deze wedstrijd. Voorwaarde voor deelname is dat alle posts voldoen aan de algemene voorwaarden. Het plaatsen van een post wordt beschouwd als aanvaarding van deze deelnamevoorwaarden.


De prijzen worden toegekend door juryleden van BenQ Europe, gebaseerd op de originaliteit.

#BenQEURO2021 Social Media Projectorwedstrijd Deelnamevoorwaarden

 1. Aanvaarding van de deelnamevoorwaarden: De #BenQEURO2021 Social Media Projectorwedstrijd (hierna genoemd: de "Wedstrijd") wordt georganiseerd en afgehandeld door BenQ Europe (hierna aangeduid als: "BenQ", "wij", "ons" of "onze") op onze officiële accounts bij Facebook, Twitter en Instagram (gezamenlijk aangeduid als "Social Media"). Door deelname aan deze wedstrijd, stem je ermee in gebonden te zijn aan deze deelnamevoorwaarden (hierna genoemd de "Voorwaarden") en aan onze beslissingen, die onaanvechtbaar en doorslaggevend zijn voor alle aspecten van de Wedstrijd. Correspondentie over de resultaten van de Wedstrijd is niet mogelijk.
 2. Voorwaarden: Deelname aan deze wedstrijd is gratis en mogelijk voor alle inwoners van Europa van 18 jaar en ouder. Een aankoop is niet vereist voor deelname. De inzendingen moeten persoonlijk worden ingestuurd en zijn, tenzij anders vermeld, beperkt tot één persoon. Inzendingen kunnen worden ingestuurd via Facebook, Twitter of Instagram, maar er zal slechts één inzending tellen. Medewerkers van BenQ, BenQ influencers en iedereen met een beroepsmatige relatie tot de Wedstrijd en hun familieleden zijn uitgesloten van deelname aan de Wedstrijd. Wij behouden ons het recht voor om deelnemers en/of winnaars naar eigen goeddunken, om welke reden dan ook (ook het niet naleven van deze Voorwaarden) en zonder kennisgeving, te diskwalificeren.
 3. Periode: De wedstrijd begint op maandag 10 mei 2021 en zal eindigen op maandag 14 juni 2021. Eventuele inzendingen buiten deze periode worden niet meegeteld. Te late of onvolledige inzendingen worden gediskwalificeerd.
 4. Inzendingen: Een inzending is voltooid als de deelnemer zijn of haar Social Media account heeft gebruikt om (1) de BenQ Europe Facebookpagina @LookinGreat, het BenQ Europe Twitteraccount @BenQEurope of het BenQ Europe Instagramaccount @benq_europe volgt en (2) de #BenQEURO2021 wedstrijdpost liket en daarop reageert met een foto met de hashtags #BenQEURO2021. Je post moet ons laten zien hoe en waar jij naar het EURO2021 EK voetbal kijkt en moet openbaar zichtbaar zijn. BenQ aanvaardt geen aansprakelijkheid voor inzendingen die verloren gaan, vertraagd zijn of op de verkeerde plaats staan, die beschadigd zijn of om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn voor onze Social Media zoek en tracking tool.
  BenQ respecteert de intellectuele eigendomsrechten van anderen, waaronder (maar niet beperkt tot) auteursrechten, handelsmerken, morele rechten en publicatierechten. Je mag geen teksten, afbeeldingen, gezichten, werken of intellectueel eigendom van iemand anders gebruiken om mee te doen aan deze wedstrijd, tenzij de rechthebbende partij daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven. Iedere ongeoorloofd gebruik kan een inbreuk op het auteursrecht, handelsmerk of andere toepasbare wetten zijn en tot strafrechtelijke stappen (crimineel of civiel) leiden. Toe-eigening en plagiaat leiden tot diskwalificatie of annulering van een gewonnen prijs. BenQ behoudt zich het recht voor om jou aansprakelijk te stellen voor enige overtreding daarvan.
 5. Prijs: Er zijn tien prijzen en er zullen tien winnaars zijn, die ieder één BenQ projector ontvangen. De twee beste inzendingen winnen de hoofdprijs; de BenQ TK700STi projector (adviesprijs €1299). De volgende drie op-een-na-beste inzendingen winnen de tweede prijs; de BenQ TH685i projector (adviesprijs €799). De volgende vijf op-twee-na-beste inzendingen winnen de derde prijs; de BenQ GS2 projector (adviesprijs €640). De prijs is niet overdraagbaar, mag niet worden doorverkocht en is niet ruilbaar. Prijzen worden niet vervangen door andere producten of uitbetaald in contant geld. Elke afbeelding van de prijzen zijn uitsluitend ter illustratie en vertegenwoordigen niet perse de exacte inhoud van de prijs.
 6. Winnaars: BenQ kiest 10 winnaars met de meest interessante of originele inzendingen aan het einde van de wedstrijdperiode op maandag 14 juni 2021. De winnaars worden bekend gemaakt in week 24 (14 juni - 20 juni 2021) na het einde van de wedstrijdperiode.
 7. Kennisgeving: De winnaars ontvangen bericht via Facebook, Twitter of Instagram (post en/of DM) en moeten binnen 48 uur op de kennisgeving over hun prijs reageren. Als er binnen 48 uur geen reactie is ontvangen, mag BenQ de prijs van de winnaar intrekken en een vervangende winnaar aanwijzen, zonder enige compensatie aan de oorspronkelijke winnaar.
 8. Uitvoering: De prijs wordt bij de winnaar bezorgd op diens postadres in Europa. De winnaars moeten er zelf voor zorgen dat ze over een geldig adres in Europa beschikken waar zij de prijs kunnen ontvangen.
 9. Administratie: Heb je vragen over deze Wedstrijd, algemene deelname, problemen bij de inzending of het bezorgen van prijzen, neem dan contact op met BenQ Europe, Meerenakkerweg 1-17, 5652 AR, Eindhoven (NL) via benq.social@benq.eu.
 10. Akkoord en toestemming voor het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonsgegevens: Door deel te nemen aan deze Wedstrijd, ga je ermee akkoord dat BenQ voor deze Wedstrijd je persoonsgegevens mag verzamelen, verwerken en gebruiken en contact met je mag opnemen via het Social Media account dat je hebt gebruikt om deel te nemen. Je aanvaardt en erkent dat BenQ de naam en afbeeldingen van jouw Social Media account mag gebruiken om de Wedstrijd te promoten en de winnaar via nieuwskanalen, op websites en social media bekend mag maken, bijvoorbeeld door jou te taggen en je inzending te reposten. Stem je niet in met het bovenstaande, neem dan contact op met onze administratie voor meer hulp.
 11. Deze Wedstrijd wordt op geen enkele manier gesponsord, ondersteund of uitgevoerd door, of geassocieerd met Instagram, Facebook of Twitter. BenQ behoudt zich het recht voor om deze Voorwaarden op elk moment te wijzigen, bij te werken of te vervangen zonder verdere mededeling. 
TOP