Z iloma przyciskami InstaShow można sparować jeden Host InstaShow?

03-31-2020

Jeden host InstaShow można sparować z 16 przyciskami InstaShow.

Dotyczy modeli

WDC10, WDC10C

Czy ta informacja była przydatna?

Tak Nie