product-img

DuoBoard Korporacyjnyt Monitor Interaktywny | CP8601K

Zastosowanie

Jak aktywować i używać Saffi (asystenta głosowego BenQ)?
BenQ oferuje dodatkowy poziom elastyczności w sterowaniu urządzeniem — poprzez Saffi, asystenta głosowego.
Aby zakończyć proces, postępuj zgodnie z filmem demonstracyjnym.
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Jak publikować wiadomości za pomocą X-Sign Broadcast?
X-Sign Broadcast pozwala na wygodne publikowanie wiadomości. Aby poznać szczegóły publikowania wiadomości, obejrzyj film.
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Jak dodać i usunąć urządzenie za pomocą X-Sign Broadcast?
Monitor interaktywny należy przed użyciem dodać do oprogramowania X-Sign Broadcast. Aby poznać szczegóły dodawania lub usuwania urządzenia, obejrzyj film.
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Jak zarejestrować nowe konto za pomocą oprogramowania X-Sign Broadcast?
Przed użyciem nowe konto należy zarejestrować w oprogramowaniu X-Sign Broadcast. Aby poznać szczegóły sposobu rejestracji, obejrzyj film.
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Jak odłączyć monitor interaktywny od usługi AMS?
Aby móc połączyć monitor interaktywny z innym kontem, należy je najpierw rozłączyć z usługą AMS. Aby poznać szczegóły sposobu odłączania monitora interaktywnego, obejrzyj film.
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Jak powiązać monitor interaktywny z usługą AMS?
Aby uzyskać dostęp do konta osobistego, monitor interaktywny musi najpierw zostać powiązany z usługą AMS. Aby poznać szczegóły sposobu powiązywania monitora interaktywnego, obejrzyj film.
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Jak mogę połączyć/odłączyć konto usługi AMS od pamięci masowej w chmurze, takiej jak Google Drive, Dropbox lub OneDrive?
Dzięki usłudze BenQ AMS użytkownicy muszą zalogować się na konta w chmurze tylko raz podczas konfiguracji/tworzenia konta. Tyle wystarczy, by korzystać z danych bez konieczności ponownego logowania się do monitora interaktywnego. Usługa AMS automatycznie ustawia uprawnienia do folderów osobistych i sieciowych, zapewniając użytkownikom inny sposób łatwego wyszukiwania i porządkowania danych. AMS sprawia, że dostęp do różnych usług magazynowania jest bezpieczniejszy i sprawniejszy.
Szczegóły konfiguracji podano w samouczku poniżej.
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Specyfikacja

Czy w przypadku korzystania z usługi AMS w celu uzyskania dostępu do pamięci masowej w chmurze jest zachodzi wymóg minimalnej przepustowości?
Nie, dostęp do pamięci masowej w chmurze za pośrednictwem AMS nie wymaga minimalnej częstotliwości.
Czy istnieje minimalna przepustowość lub maksymalna wymagana liczba uczestników do interakcji z hostami w EZwrite Cloud Whiteboard?
Nie ma wymagania minimalnej przepustowości do interakcji z hostami w EZwrite Cloud Whiteboard, ale przypominamy o obsłudze maksymalnie 32 uczestników.

Further Query

Jak aktywować i używać Saffi (asystenta głosowego BenQ)?
BenQ oferuje dodatkowy poziom elastyczności w sterowaniu urządzeniem — poprzez Saffi, asystenta głosowego.
Aby zakończyć proces, postępuj zgodnie z filmem demonstracyjnym.
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Jak publikować wiadomości za pomocą X-Sign Broadcast?
X-Sign Broadcast pozwala na wygodne publikowanie wiadomości. Aby poznać szczegóły publikowania wiadomości, obejrzyj film.
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Jak dodać i usunąć urządzenie za pomocą X-Sign Broadcast?
Monitor interaktywny należy przed użyciem dodać do oprogramowania X-Sign Broadcast. Aby poznać szczegóły dodawania lub usuwania urządzenia, obejrzyj film.
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Jak zarejestrować nowe konto za pomocą oprogramowania X-Sign Broadcast?
Przed użyciem nowe konto należy zarejestrować w oprogramowaniu X-Sign Broadcast. Aby poznać szczegóły sposobu rejestracji, obejrzyj film.
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Jak odłączyć monitor interaktywny od usługi AMS?
Aby móc połączyć monitor interaktywny z innym kontem, należy je najpierw rozłączyć z usługą AMS. Aby poznać szczegóły sposobu odłączania monitora interaktywnego, obejrzyj film.
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Jak powiązać monitor interaktywny z usługą AMS?
Aby uzyskać dostęp do konta osobistego, monitor interaktywny musi najpierw zostać powiązany z usługą AMS. Aby poznać szczegóły sposobu powiązywania monitora interaktywnego, obejrzyj film.
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Jak mogę połączyć/odłączyć konto usługi AMS od pamięci masowej w chmurze, takiej jak Google Drive, Dropbox lub OneDrive?
Dzięki usłudze BenQ AMS użytkownicy muszą zalogować się na konta w chmurze tylko raz podczas konfiguracji/tworzenia konta. Tyle wystarczy, by korzystać z danych bez konieczności ponownego logowania się do monitora interaktywnego. Usługa AMS automatycznie ustawia uprawnienia do folderów osobistych i sieciowych, zapewniając użytkownikom inny sposób łatwego wyszukiwania i porządkowania danych. AMS sprawia, że dostęp do różnych usług magazynowania jest bezpieczniejszy i sprawniejszy.
Szczegóły konfiguracji podano w samouczku poniżej.
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ