Aktivní výuka v učebně 21. století
Zvyšování efektivity vzdělávání pomocí interaktivních technologií

Společný projekt institucí University College London a Oxford University

Nedostatek dovedností nutných pro 21. století

Průmysl 4.0 přináší zavádění novějších a chytřejších technologií, které výrazně snížily potřebu zaměstnanců, jejichž dovednosti lze nahradit stroji. Organizace mají nyní větší tendenci najímat lidi s nepostradatelnými dovednostmi pro 21. století. Vybavují dnešní univerzity své absolventy správným know-how?

Interaktivní a proaktivní výuka

Akademický slovník uvádí několik typů výuky: synchronní, asynchronní, pasivní a podobně. Avšak pokud jde o vštěpování dovedností nutných pro 21. století, dostává se do popředí interaktivní a proaktivní výuka. Co jsou tyto typy zač a proč jsou efektivnější? Posuďte, zda jsou vaše učební osnovy srovnatelné s ostatními institucemi, které uplatňují tyto přístupy.

Aktivní výuka podpořená technologiemi

Učitel má k dispozici několik různých nástrojů, od snímků přes ukazovátka až po interaktivní projektory a displeje. Které z nich jsou nejefektivnější? Jak je lze kombinovat za účelem dosažení nejlepšího způsobu výuky? Získejte přehled o současných nejpoužívanějších technologiích v učebnách a rozhodněte se, které z nich nejlépe vyhovují potřebám vaší třídy.

Využívání strategií aktivní výuky

Katedra vědy, techniky, strojírenství a veřejné politiky (STEaPP) na univerzitě UCL přišla se sadou nástrojů podporujících strategii aktivní výuky, jež zahrnuje některé praktické aktivity, které za pomoci interaktivních technologií vštěpují studentům dovednosti potřebné pro 21. století. Zjistěte, zda jsou tato cvičení použitelná i ve vašich hodinách.

Případové studie
Mapování politik na interaktivních displejích na univerzitě UCL

Zjistěte, jak Dr. Alex Chung z univerzity UCL využil interaktivní displej BenQ k povýšení obvyklé pasivní výuky na poutavou formu vzdělávání. Ekosystémové mapy pomáhají studentům zkoumat vazby mezi více prvky, jež přispívají k tvorbě a úspěchu politik v reálném světě, a umožňují jim poznat, jak je lze použít k řešení velmi složitých a obtížných problémů.

Další informace

Mapování politik na interaktivních displejích na univerzitě UCL

Tato případová studie byla zkrácena pro použití na web. Pokud si chcete přečíst celou verzi a další případové studie týkající se této oblasti, stáhněte si náš výzkumný dokument Aktivní výuka v učebně 21. století.

 

Přehled

V rámci přednáškového cyklu pořádaného katedrou vědy, techniky, strojírenství a veřejné politiky (STEaPP) na University College London (UCL) chtěl Dr. Alex Chung poskytnout studentům příležitost pracovat na velmi složitých a obtížných problémech. Velmi složité a obtížné problémy jsou jakékoli otevřené a těžko uchopitelné problémy týkající se politik, které je náročné vyřešit kvůli jejich vzájemné propojenosti s jinými oblastmi veřejné politiky. Za účelem poskytnutí pomoci studentům představil interaktivní mapu politik navrženou tak, aby ilustrovala vazby mezi britskými politikami kybernetické bezpečnosti a konkrétními vládními sektory odpovědnými za jejich vytváření.

Výzva

V rámci svých předchozích prezentací obsahujících mapy používal Dr. Chung tradiční projektory. Došel však k závěru, že neumožňují efektivní zapojení studentů, protože jejich ovládání nebylo pro aktivní účast studentů příliš vhodné. Při používání projektorů se musel se svými studenty během procházení mapy pomocí myši střídat. Když diskuzi řídila pouze jedna osoba, zjistil, že pozornost některých studentů byla roztříštěna, ať už proto, že byli zaneprázdněni zapisováním poznámek, nebo se příliš soustředili na svá osobní zařízení. Potřeboval interaktivnější prostředek, který by studenty více zapojil do diskuze a také jim umožnil přirozenější procházení map politik.

Řešení

Interaktivní displej BenQ řady RM

RM8602K

RM7502K

RM6502K

RM5502K

Výsledky

Interaktivní displej BenQ poskytl studentům plně kinestetickou výuku (využívající ruce ke zkoumání nápadů). Jeho uživatelsky přívětivé rozhraní podobající se rozhraní chytrého telefonu nebo tabletu zajišťovalo snadné ovládání. Studenti byli schopni fyzicky přiblížit a ovládat prvky na obrazovce prostřednictvím gest rukou. A protože interaktivní displej podporuje vícedotykové ovládání, mohl obrazovku používat větší počet studentů současně. Tato úroveň fyzické interakce s datovými body na mapě a také kooperativní povaha vzdělávacího prostředí pomohla studentům získat hlubší porozumění konkrétním diskutovaným oblastem politik. Studenti se začali viditelně více zapojovat do výuky, jelikož se mohli shromáždit před obrazovkou a vyměňovat si nápady a myšlenky. V celkovém důsledku tak byli schopni lépe procvičovat své komunikační dovednosti, kritické myšlení a schopnosti spolupráce.

Vylepšené interaktivní vzdělávání doktorandů na UCL

Ve svých výzkumných seminářích na univerzitě UCL používala Dr. Ine Steenmansová techniku tvorby popisných scénářů k otestování schopností svých studentů hodnotit různé výzkumné metodiky aplikované na různé případy. Tento přístup zaměřující se na aktivní výuku byl při použití tradičních výukových médií velmi náročný. Zjistěte, jak interaktivní displej BenQ změnil její výuku a výrazně usnadnil tvorbu scénářů.

Další informace

Vylepšené interaktivní vzdělávání doktorandů na UCL

Tato případová studie byla zkrácena pro použití na web. Pokud si chcete přečíst celou verzi a další případové studie týkající se této oblasti, stáhněte si náš výzkumný dokument Aktivní výuka v učebně 21. století.

Overview

For doctoral training sessions held by University College London (UCL)’s Science, Technology, Engineering and Public Policy (STEaPP) department, Dr. Ine Steenmans wanted to use continuous narrative storyboarding to encourage students to combine and evaluate different research and problem-solving approaches applicable to scenarios presented to them. Narrative storyboarding is an active learning method that uses an unfolding story to come up with results. For this approach to be effective, students must be able to keep track of the narrative being built until a final consensus is reached or until new ideas are revealed.

Web


Teaching with a traditional classroom setup

Web


Teaching with an interactive display

Challenge

In the past, Dr. Steenmans used a traditional whiteboard, a projector, and a laptop for similar sessions. Not only did this setup prove to be time-consuming and personally distracting (with her having to go back-and-forth in between devices to control the presentation) it was also difficult to transfer storyboard content to different media every time the whiteboard ran out of space. The repeated breaks in the session made it challenging for students to closely follow the narrative they were building.

Solution

BenQ interactive display, RM series

RM8602K

RM7502K

RM6502K

RM5502K

On whiteboards, narratives have to be erased before you can continueOn interactive displays, you can continue narratives by adding pages

Results

Since the interactive display allowed Dr. Steenmans to load her presentation directly on the display, annotate student contributions using the EZWrite whiteboarding software, and import supporting media such as images onto the board, they only needed one device for the session. This made it easier for both her and her students to keep the narrative flow going. And because EZWrite offers expandable whiteboard space, they could continuously write ideas across the board, making it a breeze to check the progress of their narrative without having to erase anything.

Aktivní vzdělávání kolegů na Oxfordské univerzitě

Tři různí instruktoři. Tři různé případy. Jeden interaktivní displej. Zjistěte, jak Dr. Alex Chung z univerzity UCL, Dr. Ying Yuová z Oxfordské univerzity a Dr. Tian Maová z De Montfort University využili různé funkce interaktivního displeje BenQ k prezentaci, brainstormingu a testování nápadů během jejich vzájemného vzdělávání.

Více informací

Aktivní vzdělávání kolegů na Oxfordské univerzitě

 

Tato případová studie byla zkrácena pro použití na web. Pokud si chcete přečíst celou verzi a další případové studie týkající se této oblasti, stáhněte si náš výzkumný dokument Aktivní výuka v učebně 21. století.

 

Overview

Oxford University’s Wolfson College housed a peer-to-peer learning event that brought together several researchers and PhD and Master’s students from across the UK. During the event, several subject matter experts hosted breakout group discussions on criminology and criminal justice. These knowledge-sharing sessions aimed to give students new ideas that could help them in their future careers and provide established researchers with fresh perspectives related to their current specializations.

Challenge

The peer-to-peer learning event was divided into smaller segments, each facilitated by different lecturers who applied varying active learning techniques for their respective segments. They needed a collaborative solution that was simple enough to operate and had the functionalities and tools they required for the type of sessions they wanted to hold.

Subject matter
Law, security, and justice Organized crime research Criminology and criminal justice
Facilitator
Dr. Ying Yu
Oxford University
Dr. Alex Chung
University College London
Dr. Tian Ma
De Montfort University Leicester
Session type
Open discussion and consultation Hands-on data analysis Live brainstorming and consultation
Session description
The free-flowing discussion allowed participants to share their practical experiences in conducting research related to criminal justice and the challenges they faced while safely collecting firsthand data. To help students better understand the connections among criminal actors, they were given an interactive sociogram to operate. The visualized sample data was based on a record of activities of a particular Asian transnational criminal network. The session aimed to broaden students’ perspectives on criminology by discussing how it overlapped with other areas of study. Participants could share their research topics that they could further improve through live brainstorming exercises.
Requirements
A solution that allowed participants to easily compare different modes of information gathering. A solution that allowed the large sociogram to be displayed in full and allowed participants to physically interact with it so they could better analyze links. A solution that allowed participants to brainstorm research topics whether in person or remotely.
Řešení

Interaktivní displej BenQ RP řady

RP8601k

RP7501k

RP6501k

Results

The BenQ interactive display gave the instructors the flexibility they needed to transfer knowledge in a way that fit their individual teaching styles. They were able to pick and choose which features they could take advantage of to serve specific parts of their discussion.

Interactive display features used
• EZWrite whiteboard
• Built-in web browser
• Network connectivity
• Multiple touch points
• Built-in web browser
• Network connectivity
• EZWrite whiteboard
• EZWrite Cloud
Session description
Through whiteboarding, it became simpler for participants to assess the advantages and disadvantages of different approaches to information gathering and presentation. They were also able to look up information on the internet, which they then used to support their assessments. Multiple participants were able to move nodes on the sociogram at the same time so that they could isolate specific connections relevant to their discussion.
Some of the nodes had links to online resources which participants could easily tap and open on the display’s built-in web browser.
Students got to brainstorm freely on the whiteboard and then organize their ideas through color coding.
Remote participants were able to instantaneously add their ideas through the EZWrite Cloud interface.

Poznejte rozdíl s produkty BenQ

Naše interaktivní displeje přispívající ke zkvalitnění vzdělávání obohatí vaši výuku a pomohou studentům osvojit si dovednosti potřebné pro 21. století. Zjistěte, jak interaktivní displeje BenQ mohou zlepšit prostředí vaší stávající učebny. Požádejte naše obchodní zástupce o názornou ukázku nebo konzultaci.

Stáhnout příručku

By submitting this form, you represent and warrant that you are the lawful owner of the information you provided or you have the authority to provide the information. You also agree that BenQ can retain the information provided for six months unless otherwise requested.

We make sure you have control over your information. If you would like to have your information removed from our record, or to have a copy of the information you provided, please go to https://www.benq.com/en-us/support/contact-us/email-us.html.