Sales & Purchase Offices BenQ Worldwide

Contact BenQ Worldwide

Contact the office in your location:

    Main BenQ office

  • BenQ Asia Pacific Corp.

    12 Jihu Road, Neihu, Taipei 114, Taiwan

    Téléphone : +886-2-2727-8899

    Fax : +886-2-2656-2438