Czy wydajność InstaShow/InstaShow S będzie ograniczona, jeśli mój komputer jest przestarzały?

06-19-2023

Nie. InstaShow/InstaShow S nie korzysta z żadnego oprogramowania ani nie udostępnia zasobów procesora komputera. Dlatego InstaShow/InstaShow S działa dobrze niezależnie od wydajności komputera.

Dotyczy modeli

WDC20, WDC10

Czy ta informacja była przydatna?