Jak mogę przedłużyć online licencję X-Sign Manager?

04-07-2020

Zaloguj się do swojego konta X-Sign Manager i kliknij „By Device” (Według urządzenia) => „Edit Device” (Edytuj urządzenie) => „replace” (zamień) lub „choose” (wybierz), aby wprowadzić nowy kod licencji dla przedłużenia.

Czy ta informacja była przydatna?