Czy konieczne jest okresowe ponowne uruchamianie prezentera InstaShow? Czy jakość transmisji między hostem a przyciskiem ulegnie zmianie, jeśli nie zostanie wykonane okresowe ponowne uruchomienie?

03-31-2020

Nie, nie jest to konieczne. Domyślnym ustawieniem jest Disable (Wyłącz); funkcja ta zapewnia elastyczność planowania.

Dotyczy modeli

WDC10, WDC10C

Czy ta informacja była przydatna?

Tak Nie