Soutěž o projektory #BenQEURO2021 na sociálních sítích
Zde uvádíme obchodní podmínky, které byste měli znát, pokud se hodláte účastnit soutěže o projektory s názvem #BenQEURO2021 konané na sociálních sítích.

22-04-2020

Děkujeme za váš zájem o domácí projektory BenQ a soutěž BenQ EURO2021. Soutěž o projektory #BenQEURO2021 začne v pondělí 10. května 2021 na facebookové stránce společnosti BenQ Europe @LookinGreat, twitterovém účtu společnosti BenQ Europe @BenQEurope a instagramovém účtu společnosti BenQ Europe @benq_europe. Sdílejte s námi fotografii zachycující vaše místo pro sledování turnaje EURO2021 a využijte příležitost vyhrát jeden ze 2 projektorů TK700STi, 3 projektorů TH685i nebo 5 projektorů GS2 od společnosti BenQ! Zveřejněte fotografii, jak nebo kde budete sledovat fotbalový turnaj EURO2021.  10 nejzajímavějších nebo nejoriginálnějších příspěvků získá cenu v podobě některého z dostupných projektorů. Soutěž bude ukončena v pondělí 14. června 2021.

 


Jak se zúčastnit soutěže o projektory #BenQEURO2021 na sociálních sítích
 

 

 1. Sledujte facebookovou stránku společnosti BenQ Europe @LookinGreat, twitterový účet společnosti BenQ Europe @BenQEurope a instagramový účet společnosti BenQ Europe @benq_europe.
 2. Označte stránku jako To se mi líbí v odpovědi na příspěvek k soutěži #BenQEURO2021 na Facebooku ODKAZ, Twitteru ODKAZ nebo Instagramu ODKAZ zveřejněte fotografii vašeho místa pro sledování turnaje EURO2021 spolu s hashtagy #BenQEURO2021 a #EURO2020.

 


Všechna označení “To se mi líbí”a odpovědi s fotografií a hashtagy #BenQEURO2021 #EURO2020 budou automaticky zařazeny do soutěže o ceny. Nutností pro zapojení do soutěže je souhlas s obchodními podmínkami, které se vztahují na všechny příspěvky. Odeslání příspěvku bude vyjadřovat přijetí těchto obchodních podmínek.

 


Ceny budou udělovány skupinou porotců ze společnosti BenQ Europe na základě originality.

 

Obchodní podmínky soutěže o projektory #BenQEURO2021 na sociálních sítích

 1. Přijetí obchodních podmínek: Soutěž o projektory #BenQEURO2021 na sociálních sítích (dále jen „soutěž“) je pořádána a spravována společností BenQ Europe (dále jen „společnost BenQ“ a všechny tvary zájmen „my“, „nás“ nebo „náš“) na našich oficiálních účtech na sociálních sítích Facebook, Twitter a Instagram (souhrnně dále jen „sociální sítě“). Účastí v této soutěži souhlasíte s tím, že budete vázáni těmito obchodními podmínkami (dále jen „podmínky“) a našimi rozhodnutími, která jsou konečná a výlučná ve všech záležitostech týkajících se soutěže. O výsledku soutěže nebude rozesílána žádná korespondence.
 2. Způsobilost k účasti: Do této soutěže se mohou zdarma zapojit všichni občané v Evropě starší 18 let. K účasti v soutěži není nutné učinit žádný nákup. Příspěvky musí být odeslány jednotlivcem, a pokud není uvedeno jinak, jsou omezeny na jeden na osobu. Příspěvky lze odeslat na sociální síť Facebook, Twitter nebo Instagram, avšak bude započítán pouze jeden příspěvek. Tato soutěž není určena zaměstnancům společnosti BenQ, influencerům pracujícím pro společnost BenQ a jakýmkoli jiným osobám, které jsou profesně spjaty se soutěží. To se týká i jejich příbuzných a rodinných příslušníků. Na základě našeho výhradního uvážení si vyhrazujeme právo diskvalifikovat bez předchozího oznámení jakéhokoli účastníka a/nebo vítěze z jakéhokoli důvodu, včetně nedodržení těchto obchodních podmínek nebo platných zákonů.
 3. Doba konání: Soutěž začíná v pondělí 10. května 2021 a končí v pondělí 14. června 2021. Žádné příspěvky mimo toto období nebudou do soutěže zařazeny. Pozdní nebo neúplné příspěvky budou diskvalifikovány.
 4. Příspěvky: Příspěvek je úspěšně zaregistrován, jestliže účastník použije svůj účet na sociálních sítích ke (1) sledování facebookové stránky společnosti BenQ Europe @LookinGreat, twitterového účtu společnosti BenQ Europe @BenQEurope nebo instagramového účtu společnosti BenQ Europe @benq_europe a (2) udělení označení To se mi líbí odeslání odpovědi ve formě fotografie doplněné o hashtagy #BenQEURO2021 na příspěvek k soutěži #BenQEURO2021 na sociálních sítích společnosti BenQ. Váš příspěvek by měl znázorňovat, jak a kde budete sledovat fotbalový turnaj EURO2021, přičemž musí být nastaven jako veřejný. Společnost BenQ nepřebírá žádnou odpovědnost za příspěvky, které jsou z jakéhokoli důvodu ztraceny, opožděny, nesprávně odeslány, poškozeny nebo nejsou nalezeny naším nástrojem pro vyhledávání a sledování obsahu na sociálních sítích.
  Společnost BenQ respektuje práva duševního vlastnictví ostatních osob, mimo jiné včetně autorských práv, ochranných známek, morálních práv a práv na publicitu. Při účasti v této soutěži nesmíte použít text, obrázek, portrét, dílo ani duševní vlastnictví žádné jiné osoby, pokud k tomu nemáte výslovný souhlas držitele práv. Jakékoli neoprávněné použití může porušovat autorská práva, ochranné známky a další příslušné zákony a může mít za následek trestní nebo občanskoprávní sankce. Zneužití a plagiátorství povedou k diskvalifikaci nebo odebrání ceny. Společnost BenQ je oprávněna činit vás odpovědnými za jakékoli případné porušení těchto práv.
 5. Cena: K dispozici je deset zařízení a bude tedy deset vítězů, přičemž každý z nich obdrží jeden projektor BenQ. Dva nejlepší příspěvky získají hlavní cenu, kterou je projektor BenQ TK700STi (DMOC 1299 €). Tři druhé nejlepší příspěvky získají cenu za druhé místo, kterou je projektor BenQ TH685i (DMOC 799 €). Pět třetích nejlepších příspěvků získá cenu za třetí místo, kterou je projektor BenQ GS2 (DMOC 640 €). Cena není přenosná a nelze ji přeprodat ani vyměnit. V rámci cen nejsou k dispozici žádné náhradní produkty ani peněžní alternativy. Jakékoli obrázky cen slouží pouze pro ilustrační účely a nemusí nezbytně znázorňovat přesný obsah ceny.
 6. Vítězové: Po uplynutí soutěžního období vybere společnost BenQ v pondělí 14. června 2021 10 výherců, kteří odeslali nejzajímavější nebo nejoriginálnější příspěvek. Vítězové budou vyhlášeni ve 24. týdnu (14. června – 20. června 2021) po skončení soutěže.
 7. Oznámení: Vítězové budou informováni prostřednictvím Facebooku, Twitteru nebo Instagramu (příspěvek a/nebo soukromá zpráva) a musí reagovat na oznámení o získání ceny do 48 hodin. Pokud do 48 hodin neobdrží společnost BenQ žádnou odpověď, může vítězi odebrat cenu a vybrat náhradního vítěze bez jakékoli kompenzace pro původního vítěze.
 8. Plnění: Cena bude výherci doručena na jeho poštovní adresu v Evropě. Vítězové mají povinnost zajistit, aby měli v Evropě platnou adresu, na kterou mohou cenu obdržet.
 9. Správa: V případě jakýchkoli otázek týkajících se této soutěže, obecné účasti, problému s odesláním obsahu nebo doručením cen se obraťte na společnost BenQ Europe, Meerenakkerweg 1-17, 5652 AR, Eindhoven, Nizozemsko. Rovněž můžete využít e-mailovou adresu benq.social@benq.eu.
 10. Souhlas a oprávnění ke shromažďování, zpracovávání a používání osobních údajů: Zapojením do této soutěže souhlasíte s tím, že společnost BenQ může pro účely této soutěže shromažďovat, zpracovávat a používat vaše osobní údaje a kontaktovat vás prostřednictvím vašeho účtu na sociálních sítích, který jste použili k účasti. Souhlasíte s tím a udělujete společnosti BenQ oprávnění k tomu, že může používat název a podobu vašeho účtu na sociálních sítích k propagaci soutěže a oznámení vítěze prostřednictvím kanálů novinek, na webových stránkách a na sociálních sítích, jako je například označení vaší osoby a další zveřejnění vašeho příspěvku. Pokud s výše uvedenými podmínkami nesouhlasíte, neprodleně se obraťte na našeho správce se žádostí o pomoc.
 11. Tato soutěž není žádným způsobem sponzorována, podporována, spravována nebo jinak spojena se společností Facebook, Instagram nebo Twitter. Společnost BenQ si vyhrazuje právo kdykoli bez předchozího oznámení změnit, aktualizovat a nahradit tyto obchodní podmínky. 
TOP