Price Qty
O společnosti BenQ
Společenská odpovědnost firmy
Trvalá zodpovědnost a pevný závazek

Udržitelnost podniku závisí na solidních základech jeho provozu z hlediska tří aspektů: ekonomika, životní prostředí a společnost. Je nutné si uvědomit, že energie může být akumulována pro budoucí udržitelný růst. V roce 2015 pokračovala společnost BenQ v rozvoji své podnikatelské představy „ukázat pravdu, dobrotu a krásu života s technologiemi“ a podnikala kroky v následujících čtyřech oblastech: L.I.F.E z produktů 3C prostřednictvím diverzifikovaného provozu. Skupina BenQ očekává, že nabídne lepší digitální moderní život, vysoce efektivní podnikový provoz, kompletní a pokročilý servis zdravotnických prostředků a vzdělávání s flexibilnějším použitím. Očekává také, že si zachová svoji podnikatelskou zodpovědnost v rámci úsilí o dosažení zisku a růstu, a bude mít proaktivní a pozitivní vliv na společnost i veřejnost.

Pokud jde o hospodářskou výkonnost, celkový trh mírně zpomalil kvůli stagnaci růstu globální poptávky po informačních produktech. V rámci reakce na situaci, kdy se zmenšuje trh s levnými a málo vybavenými výrobky, si skupina BenQ udržuje svou produktovou strategii přechodu na špičkové výrobky s vysokou přidanou hodnotou. Vezměme dva hlavní výrobky jako příklad: společnost stále rozvíjí a rozšiřuje prodej LCD monitorů v oblastech špičkových profesionálních, herních a velkoformátových monitorů a používá strategii přidávání různých nových funkcí, diferenciace a speciálních aplikací. Pokud jde o projektory, skupina BenQ dosáhla svého cíle a v roce 2014 prodala milionů kusů po celém světě. V roce 2015 se pak zaměřila na požadavky zákazníků v následujících čtyřech oblastech: vzdělání, domácí použití, obchodní a profesionální modely, a při vývoji postupovala směrem k vysokému jasu, vysokému rozlišení a menším, lehčím modelů. V roce 2015 si skupina BenQ udržela pozici světové dvojky mezi značkami projektorů a jedničky v projektorech typu DLP.

Pokud jde o řízení životního prostředí, ve fázi výzkumu a vývoje výrobku skupina BenQ neustále zvažuje celkové dopady jeho výroby a používání na životní prostředí, jako je úspora energie, omezování objemu balení a snadná recyklace s ohledem na životní cyklus výrobku. Díky zlepšením v různých segmentech vytváří skupina BenQ ekologické produkty, které jsou šetrné k životnímu prostředí a mají menší dopad na životní prostředí, a reaguje tak na očekávání zúčastněných stran. Společnost také pravidelně absolvuje audit třetí stranou ohledně realizace řízení životního prostředí. V roce 2015 skupina získala mnohá ocenění, jako například „Business A Team Excellence Award“ od organizace Taipei Energy-saving Leadership Award, ocenění „Carbon-Reduction Action Excellence Award“ od Agentury pro ochranu životního prostředí (EPA) a také ocenění „Energy Management Excellence Award“ Taipejského institutu pro nakládání s energiemi. Těmito oceněními vyjádřily různé instituce svoje uznání plánům skupiny BenQ na úsporu energií a omezení emisí uhlíku.

Pokud jde o společenské hledisko, věříme, že talent je klíčem k růstu firmy. Proto společnost BenQ rozvíjí kreativitu a konkurenceschopnost svých zaměstnanců, přičemž dále zvyšuje sílu společnosti tím, že pořádá různá školení a vytváří bezpečné a příjemné pracovní prostředí. Současně působíme i na společnost prostřednictvím síly značky a kombinujeme vlastní technologie do pomocných výukových nástrojů. Například základní škola Xihu využívá interaktivní digitální tabule, 3D brýle a projektory pro snadnější porozumění obtížným vědeckým teoriím jednoduchou metodou.

BenQ je značka založená na lidských bytostech. Věříme, že design a technologie by měly splňovat skutečné požadavky lidských bytostí, aby mohly plnit nejlepší funkce. A pokud se nám podaří vše rozšířit z lidských bytostí na společnost, budeme moci lépe vytvářet reálnou hodnotu podniku a přenášet pozitivní vliv na společnost. Protože, pokud na tom záleží vám, záleží na tom i nám. Doufáme, že se filozofie společnosti BenQ rozšíří do všech koutů Tchaj-wanu a že si všichni uvědomí pravdu, dobrotu a krásu života s technologiemi.

Conway Lee

President & CEO of BenQ Corporation

 

Learn more about BenQ’s CSR initiatives, download BenQ CSR report.

Politika konfliktních surovin

Společnost BenQ podporuje globální zákaz pro používání konfliktových surovin 1. (Poznámky dole) a spolupracuje s dodavateli, kteří provádějí šetření s cílem zabránit nákupu těchto konfliktních minerálů  a surovin 2. (Poznámky dole), které přímo nebo nepřímo financují výhody nezákonných ozbrojených skupin z oblastí postižených konfliktem, jako jsou Kongo a sousední země 3. (Poznámky dole)

Poznámky:

 1. Výzkumné poznatky mezinárodních nevládních organizací, jako je SOMO  dostatečně, naznačují, že Konžská demokratická republika, místo nejhoršího konfliktu od druhé světové války, zůstává nejnebezpečnějším místem na světě nejen pro ženy a dívky - ve významné části díky mezinárodní poptávce po elektronických produktech, které potřebují minerály nalezené ve východním Kongu. Společnosti, které vyrábějí elektroniku obsahující konfliktní minerály z východního Konga, mají povinnost zajistit, aby jejich obchodní jednání neúmyslně nenapomáhala k podněcování ukrutností a brutality.

 2. Konfliktní minerály: tantal, cín, wolfram, zlato a kobalt.

 3. Konžská demokratická republika a sousední země: Angola, Burundi, Středoafrická republika, Konžská republika, Rwanda, Jižní Súdán, Tanzanie, Uganda a Zambie.

TOP