Interview: de digitalisering van de Archipel Scholen in Vlissingen

Een van de leukste manieren om inspiratie op te doen over digitalisering van de eigen school is om eens in de keuken van een andere school te kijken. Welke stappen hebben ze gemaakt, welke uitdagingen zijn er en hoe zien ze de toekomst van het onderwijs? De antwoorden op deze vragen kunnen leiden tot nieuwe ideeën en daarom hadden wij het plezier een interview te kunnen doen met Karin van Opdurp van Archipel Scholen te Vlissingen.

Karin van Opdurp is 58 en werkt sinds 2005 twee dagen per week als bovenschoolse ICT’er voor de Archipel Scholen te Vlissingen. Daarvoor was ze ICT’er op de Tweemaster-Kameleon. In die tijd heeft ze verschillende ontwikkelingen meegemaakt op ICT-gebied:

“We zijn als het ware begonnen rond 2000 met de afgedankte pc's van de belastingdienst die nog via een telefoonlijn verbinding hadden met internet. In 2002 is er een gecertificeerd kabelnetwerk aangelegd binnen de scholen en kwam de eerste netwerkbeheerder binnen de scholen met een server waar alles op geïnstalleerd werd. Van 2007-2017 zijn we gewisseld van netwerkbeheerder. In 2017 is heel Archipel in de cloud gaan werken en zijn alle servers van de scholen verdwenen. Bij de keuze voor een netwerkbeheerder heb ik een grote rol gehad.”

Archipel Scholen: 17 openbare scholen in Zeeland

Archipel bestaat uit 17 openbare scholen, zowel groot als klein, verdeeld over heel Walcheren in Zeeland. De scholengroep richt zich op het aanbieden van kwaliteitsonderwijs:

“Archipel Scholen is een organisatie die zich inmiddels al 20 jaar geleden als een van de eerste besturen heeft losgeweekt van de gemeenten. Die 20 jaar is gebruikt om een professionele organisatie neer te zetten waarbij samenwerking tussen de scholen en bestuur een belangrijke pijler werd. Archipel heeft voorop gelopen als het gaat om financieel beleid, ICT en kwaliteitszorg. Alles is erop gericht de scholen sterker te maken en de kwaliteit van het onderwijs aan de kinderen te verbeteren.

De opkomst van digitale schoolborden en wifi

Aangezien Karin al jaren ervaring heeft binnen het onderwijs heeft zij natuurlijk ook kunnen zien welke ontwikkelingen een duidelijke meerwaarde vormen of hebben gevormd voor het huidige onderwijs. Enkele hulpmiddelen die bij Karin opkomen:

“De digitale schoolborden. Eerst met beamer op afstand. Daarna de short-throw beamer en nu de touchscreens.’ Ook de opkomst van Wifi speelde een belangrijke rol: ‘Wifi maakte het mogelijk om op zoek te gaan naar devices die plaatsonafhankelijk kunnen worden gebruikt. De eerste school draaide daarvoor ruim 10 jaar geleden een pilot samen met het ministerie, een uitgever en het Kohnstamm Instituut om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn met de zogenaamde “Dual-Book” geïmporteerd uit Amerika. Dit was in essentie een e-reader gecombineerd met de voorloper van de tablet.”

De voordelen van draagbare devices

Natuurlijk zijn de laatste jaren de draagbare devices sterk in populariteit gestegen, maar dat wil niet zeggen dat deze allemaal even succesvol te gebruiken zijn voor het onderwijs:

“We hebben een proefperiode gehad met het gebruik van tablets (zowel Android als Apple). IPads bleken voor scholen best een dure aangelegenheid en Android tablets vervullen de wensen ook niet voldoende het onderwijs.’ Gelukkig zijn er ook apparaten die wel degelijk een meerwaarde bieden: ‘Chromebooks maakten het mogelijk om ict meer en flexibel in te zetten. De Google apps maakten het mogelijk daadwerkelijk samen te werken, ongeacht tijd of plaats van leerlingen. Bovendien werd het beheer (op afstand) verder vereenvoudigd en werd serverloos werken steeds meer gemeengoed. Nu werken alle scholen tot grote tevredenheid binnen Archipel met chromebooks. De leerlingen vinden de chromebooks fijner dan de tablets omdat er een toetsenbord aanzit. Sinds kort wordt er ook met de Google Chrome tabs gewerkt. Deze zijn speciaal ontwikkeld voor het onderwijs en met name handig plaats- en tijdonafhankelijk. De leerlingen werken veel zelfstandig met behulp van een Chromebook. Wij helpen met de visualisatie van dingen, het uitleggen van methodesoftware en het geven van instructies.’ Voor klassikale toepassingen blijven de scholen ook vooruitdenken: ‘Op alle scholen zijn digitale borden met short-throw beamers geplaatst. Als deze aan vervanging toe zijn worden, er nu touchscreens opgehangen. Bij de digitale borden staan pc's of laptops. Kantoorpersoneel, directeuren en administratief medewerkers werken veelal op pc's.”

448177102
"Gelukkig zijn er ook apparaten die wel degelijk een meerwaarde bieden."

Een digicoach voor vernieuwingen in het onderwijs

Een belangrijke uitdaging binnen het onderwijs is om leerlingen voor te bereiden op de digitale toekomst. De technologie blijft zich ontwikkelen en er is een rol die hier uitkomst in kan bieden. Karin:

“Binnen Archipel is er ook een digicoach in dienst die samen met de scholen en docenten de ICT-vernieuwingen in het onderwijs opstart zoals de 3D printer en/of VR brillen. De digicoach beschikt over enkele draagbare 3D printers. Daarmee gaan de kinderen op de scholen aan het werk. Insteek is om in de bovenbouw van elke school de leerling-ambassadeurs op te leiden om weer nieuwe leerlingen te instrueren.”

Tot slot: de toekomst van ICT binnen het onderwijs

Te ver in de toekomst kijken en voorspellingen doen over welke technologie op korte termijn het verschil gaat maken blijft lastig en flexibiliteit is van groot belang:

“De ontwikkelingen stapelen zich op en technische veranderingen en vernieuwingen kunnen heel snel zijn doorgevoerd. Binnen Archipel Scholen proberen we te trendwatchen welke vernieuwingen kans van slagen hebben en waar we de energie en middelen op in zetten.”

Advies nodig?

Maken digiborden onderdeel uit van het ICT-beleidsplan van jouw school in 2021? Neem contact op voor een gratis en vrijblijvend advies over de mogelijkheden.

© 2020 BenQ - alle rechten voorbehouden. Gebruiksvoorwaarden:  Colofon en privacybeleid & Cookies