System zarządzania kontami (AMS)


Natychmiastowy dostęp i zarządzanie danymi osobowymi z każdego monitora interaktywnego
 • Aby ułatwić użytkownikom dostęp i zarządzanie plikami oraz zarządzać środowiskiem urządzeń osobistych, BenQ wprowadza system zarządzania kontami (AMS) — dostęp do plików i kont oraz zarządzanie nimi staje się o wiele prostszy. System AMS gwarantuje ponadto personelowi IT łatwiejsze zarządzanie kontami, co zwiększa wydajność i wygodę zarządzania kontami na monitorach interaktywnych BenQ na zupełnie nowym poziomie.
Special Promotion
  System zarządzania kontami (AMS) Natychmiastowy dostęp i zarządzanie danymi osobowymi z każdego monitora interaktywnego
  • Aby ułatwić użytkownikom dostęp i zarządzanie plikami oraz zarządzać środowiskiem urządzeń osobistych, BenQ wprowadza system zarządzania kontami (AMS) — dostęp do plików i kont oraz zarządzanie nimi staje się o wiele prostszy. System AMS gwarantuje ponadto personelowi IT łatwiejsze zarządzanie kontami, co zwiększa wydajność i wygodę zarządzania kontami na monitorach interaktywnych BenQ na zupełnie nowym poziomie.
  Special Promotion
   close-button
   Film instruktażowy dla użytkowników AMS
   Film intruktażowy dla administratorów IT
   Indywidualne środowisko użytkownika i szybki dostęp do przechowywania danych w chmurze za pośrednictwem systemu AMS
   Indywidualne środowiska pracy

   Ponieważ monitory edukacyjne są ogólnie uznawane za urządzenia publiczne, które przechowują dane pochodzące od wielu użytkowników, dane te są często niezorganizowane i trudne do zlokalizowania. Nie ma rozwiązania, które pozwoliłoby dostosować środowisko każdego użytkownika i odfiltrować jego dane. System AMS zapewnia dostosowane do potrzeb środowiska pracy, prywatną lokalną przestrzeń dyskową oraz spersonalizowane ustawienia dla wygody użytkownika. Użytkownicy mogą uzyskać dostęp do swojego indywidualnego środowiska i ustawień na każdym monitorze interaktywnym, do którego się zalogują, a proces ten można jeszcze bardziej przyspieszyć za pomocą kart NFC zaprojektowanych przez BenQ.

   Automatyczne logowanie do kont przechowywania danych w chmurze

   Dane na urządzeniach z systemem Android mogą być trudne dla początkujących użytkowników do zlokalizowania i przenoszenia. Przechowywanie danych w chmurze jest rozwiązaniem, które odpowiada tej potrzebie, ale logowanie się na konto w chmurze z wrażliwymi danymi do logowania może być ryzykownym zachowaniem. System AMS zwiększa poziom bezpieczeństwa i eliminuje skomplikowany proces wprowadzania haseł, kiedy użytkownicy próbują uzyskać dostęp do kont przechowywania danych w chmurze. W przypadku systemu AMS BenQ użytkownicy muszą zalogować się na konta przechowywania danych w chmurze tylko raz podczas konfiguracji/tworzenia konta, a następnie mogą uzyskać dostęp do danych bez konieczności ponownego logowania się na monitorze interaktywnym. System AMS automatycznie nadaje uprawnienia do folderów osobistych i sieciowych, zapewniając użytkownikom inny sposób łatwego odnajdywania i porządkowania swoich danych. System AMS sprawia, że dostęp do różnych zasobów pamięci jest bezpieczniejszy i łatwiejszy.

   Efektywne zarządzanie kontami i uproszczona konfiguracja dla menedżerów IT
   Efektywne zarządzanie kontami

   Tradycyjnie zarządzanie dużymi ilościami kont użytkowników dla menedżerów IT w firmach jest niezwykle czasochłonne. System AMS zapewnia przejrzysty i intuicyjny interfejs użytkownika dla menedżerów IT, który umożliwia importowanie i zarządzanie wieloma kontami użytkowników.

   Jednoetapowa konfiguracja karty NFC

   Łączenie kont osobistych z dowodami tożsamości za pomocą tradycyjnego oprogramowania do zarządzania jest procesem skomplikowanym. System AMS eliminuje skomplikowany proces konfiguracji i szyfrowania oraz może w prosty sposób połączyć konto z dowodem tożsamości.

   Bezproblemowe łączenie kont za pomocą systemu AMS

   Tradycyjne sposoby dopasowywania monitorów interaktywnych do systemów zarządzania danymi są skomplikowane i mają pewne ograniczenia. System AMS może po prostu powiązać urządzenia w kilka sekund po podłączeniu ich do sieci.

   *Uwaga:
   Sugerowane czytniki kart:
   ACS: ACR1242U / Synnux: CL-2100R / D-Logic / InfoThink: IT-101MU / ONETAK