Kaip ICC profilis naudojamas fotografo darbo eigoje?

„BenQ“
2018/09/13

Ankstesniame straipsnyje kalbėjome apie tris fotografų ir dizainerių darbo eigos etapus, todėl turime bendrą supratimą apie tai, kaip spalvų valdymas iš esmės veikia. Dabar galime atidžiau pažvelgti, kaip ICC profilius įtraukti į praktinę darbo eigą.

Pirmas žingsnis darbo eigoje yra turinio kūrimas, o fotografams tai reiškia fotografavimą mėgstamais fotoaparatais. Jei jų darbo tikslas yra atkurti originalią sceną, šiame etape reikėtų imtis papildomų atsargumo priemonių.

profesionalus fotoaparatas ir ICC profilis

Visiškai suprantama, kad aplinkos šviesa gali žymiai paveikti nuotraukas. Todėl pirmiausia turime pasirūpinti apšvietimu, kad išsaugotume realybėje matytas spalvas. Naudodami ekspozicijos matuoklį, fotografai gali nustatyti tinkamą diafragmos nustatymą ir užrakto greitį, kad nuotraukos nebūtų eksponuojamos per daug ar per mažai. Ekspozicijos matuokliai yra suprojektuoti taip, kad būtų užtikrintas tas pats ekspozicijos lygis esant įvairioms apšvietimo sąlygoms. Kai ekspozicija nustatyta, turime įdėti „nuorodą“, kad žinotume, kaip atkurti spalvas fotografavimo metu. Dažniausiai naudojama „nuoroda“ yra spalvų lentelė, kurioje yra 24 spalvų fragmentai, vadinama „ColorChecker®“ kalibravimo lentele, ji buvo sukurta šiam tikslui. Yra įvairių spalvų kalibravimo lentelių, o ypač naudinga vadinama „ColorChecker®“ pasu. 1 pav. parodytos skirtingos „ColorCheckers®“ versijos, o 2 pav. parodyta, kaip naudoti „ColorChecker®“ pasą fotografuojant.

baltos spalvos tikrinimo priemonė, pilkos spalvos tikrinimo priemonė ir 24 spalvų tikrinimo įrenginiai

Figure 1.: Different varieties of ColorChecker®: White Balancing and Gray Balancing ColorCheckers® are on the left, and 24 colors ColorCheckers® are on the left.

„ColorChecker“ pasas naudojamas fotografuojant

Figure 2.: How ColorChecker® Passport was used at the time of capturing.

Teoriškai taip pat galėtume naudoti ICC kameros profilį, norėdami gauti tinkamas fotografuojamų objektų spalvas. Tačiau ICC profilis veikia geriausiai tik tuomet, jei fotografavimo būsena atitiks sąlygas, kai profilis buvo nustatytas. Pvz., apšvietimo būsena (spalvos temperatūra ir šviesos lygis), fotoaparato korpuso ir objektyvo derinys, diafragma, išlaikymas, ISO ir spalvų režimo nustatymai turi būti visiškai vienodi. Pagal šiuos apribojimus beveik neįmanoma sukurti ICC profilio, taigi fotografuojant praktiškiau yra naudotis „ColorChecker®“, profiliui kurti taip pat galima naudoti „ColorChecker®“. Sukurtas profilis nebūtinai turi būti ICC profilis, tačiau siekiant išsaugoti spalvas, jis naudojamas tokiais pat tikslais kaip ir ICC profilis. „ColorChecker®“ pasas turi savo programinę įrangą, kad galėtų išgauti spalvų fragmentus DCP failui generuoti (skaitmeninis fotokameros profilis); procesas pavaizduotas 3 pav. DCP failas vėliau gali būti importuojamas į „Photoshop“ arba „Lightroom“, kad būtų imituojamos fotografavimo sąlygos.

„Colorchecker“ paso programinė įranga padeda nustatyti tinkamus spalvų fragmentus

Figure 3.: The ColorChecker® Passport software will automatically identify the color patches and use them to generate a DCP file.

Dabar antroji darbo eigos dalis – nuotraukų apdorojimas. Šiame etape monitorius vaidina labai svarbų vaidmenį, nes čia nustatomos visos galutinės spalvos. Neabejotinai pirmasis pasirinkimas – spalvų valdymo monitorius su aparatūros kalibravimo galimybėmis. Nereikia nė sakyti, kad geras monitorius taip pat reikalauja tinkamo kalibravimo. Tačiau kuo remdamasis fotografas turėtų kalibruoti savo monitorius? Čia pateikiame tipinių kalibravimo rodiklių, pateiktų 1 lentelėje, rinkinį. Šis kalibravimo rodiklių rinkinys atitinka daugelio fotografų poreikius.

Table 1.: Set of calibration targets suitable for most photography wor

Color Gamut Color Temp Luminance Gamma Curve Black Level
Color Gamut
Adobe RGB
Color Temp
D65
Luminance
160 cd/m²
Gamma Curve
2.2
Black Level
Absolute 0

Tinkamai sukalibravus monitorių, atsižvelgiant į pirmiau nurodytus rodiklius, bus sukurtas jūsų monitoriaus ICC profilis. Šis ICC profilis yra svarbus aspektas, į kurį reikia atkreipti dėmesį, jis turėtų būti naudojamas su „Photoshop“ kaip numatytoji RGB darbo erdvė. Norėdami pakeisti nustatymą, atlikite tokius veiksmus:

1. Go to ‘Edit’ -> ‘Color Settings’ (as shown in Figure 4).

2. In the pop-up window, select your monitor ICC profile from the drop-down list in RGB Working Space (as shown in Figure 5).

3. Select ‘Convert to Working RGB’ under Color Management Policies (as shown in Figure 5).

spalvų nustatymų vieta „Photoshop“;

Figure 4.: Access to ‘Color Settings’ in Photoshop.

RGB vieta darbo erdvėse su monitoriaus ICC profiliu.

Figure 5.: Change RGB under Working Spaces with your monitor ICC profile.

Priežastis, kodėl jūsų monitoriaus ICC profilis nustatomas kaip RGB darbo erdvė yra ta, kad dirbate su fiziniu monitoriumi redaguodami / keisdami spalvas, todėl visi jūsų koregavimai bus tikroviškai atspindėti jūsų monitoriuje. Norint tai atlikti, taip pat reikia pasirinkti nustatymą „Konvertuoti į darbinį RGB“ pagal spalvų valdymo tvarką. Žinoma, bus saugiau, jei spustelėsite „Klausti atidarymo metu“ dėl profilio neatitikimų ir trūkstamų profilių.

Vienas klausimas, kurį galite užduoti, yra: „Kur yra mano ICC profiliai?“ arba „Kodėl aš nematau savo monitoriaus profilio išskleidžiamajame sąraše?“ Atsakymas į šiuos klausimus yra: „ICC profilis turi tam tikrą aplanką, todėl jums savo ICC profilius reikia perkelti į šį aplanką, kad jie būtų prieinami išskleidžiamajame sąraše“. Taigi kur yra tas konkretus aplankas? „Windows“ ir „Mac“ operacinės sistemos (OS) turi skirtingas ICC profilių vietas ir jos yra nurodytos:

• Windows:

• C:\Windows\System32\spool\drivers\color

• Mac OS:

• \Users\[User Name]\Library\ColorSync\Profiles 

where [User Name] is the your user login name

Aplanko vieta priklauso nuo OS, bet nėra priklausoma nuo versijos. Taigi šį aplanką galite rasti skirtingose „Windows“ arba „Mac“ operacinės sistemos versijose. Paprastai, atlikus monitoriaus kalibravimą, ICC profilis bus automatiškai įrašomas į pirmiau nurodytą vietą. Bet jei turite kitų profilių, kuriuos reikia įdiegti į kompiuterį, tiesiog nukopijuokite ICC profilius į nurodytą aplanką ir iš naujo paleiskite „Photoshop“, dabar ICC profiliai bus išskleidžiamajame sąraše.

Baigę visus redagavimo darbus, galėsite išplatinti savo darbą (nuotraukas) visam pasauliui. Bet prieš tai atlikdami norėtumėte įsitikinti, kad visi kiti matytų tas pačias spalvas, kaip ir jūs, ar ne? Štai tada tampa svarbi „švelnaus koregavimo“ samprata. Pavyzdžiui, jei išsiųsite nuotraukas spausdinti, prieš jas spausdindami spausdintuvu galite pamatyti imituojamąsias spausdinimo spalvas. Tai gali būti padaryta „Photoshop“, naudojant spausdintuvo ICC profilius su tinkamu popieriaus ir rašalo deriniu. Apibendrinti veiksmai:

1. Obtain the printer ICC profile with correct paper and ink combination. It is essential to get right ICC profile for the paper and ink you are using. Printer ICC profile could be obtained from printer’s driver and manufacture’s website, ask your local photo lab or print shop to provide the profile, or generate printer ICC profiles from 3rd party profiling software. There are number of sources in the internet which could provide detail instructions for generating your own printer ICC profile, so we will not go into details here.

2. Copy the printer ICC profile to the ICC profile folder listed above.

3. Restart Photoshop if the application is in used before you done the copy operation.

4. Go to ‘View’ -> ‘Proof Setup’ ->  ‘Custom’ (as shown in Figure 6).

5. In the pop-up window, select your printer ICC profile in the drop-down box next to ‘Device to Simulate’ (as shown in Figure 7).

6. Select ‘Relative Colorimetric’ in ‘Rendering Intent’ drop-down box (as shown in Figure 7).

3D LUT gali tiksliau atkartoti tinkamas spalvas

Figure 6.: Access to Custom Proof Setup in Photoshop.

Pasirinkite spausdintuvo ICC profilį

Figure 7.: Select the printer ICC profile in the drop-down box next to Device to Simulate.

7. Now you will see your photo has changed its appearance. You can select and deselect the check mark next to ‘Preview’ to enable and disable the simulation function. Or you can also close the pop-up window by click on ‘OK’, and press ‘Control+Y’ (Command+Y for Mac users) to enable and disable the simulation. Figure 8 illustrates the ‘before’ and ‘after’ simulation effect in Photoshop.

8. If you would like to correct some colors under the simulation, you can simply go ahead to process the photos as usual, and you will see the effect on the print-out.

9. If you are satisified with processing, now the photo is ready for print. Before you send your photos to your photo lab or print shop, it is always a good practice to convert your photos to your monitor ICC profile and embed the profile with your photos. In this way, you local photo lab or print shop could see what the photos are like on your monitor.

ICC profilio palyginimas prieš modeliavimą ir po jo

Figure 8.: ‘Before Simulation’ (top of the figure) and ‘After Simulation’ (bottom of the figure).

Šiais laikais dauguma nuotraukų nėra spausdinamos, jos daugiausia publikuojamos internete. Tai bus daug sudėtingesnė užduotis nei spausdinimo atveju, jei norėtumėte, kad spalvos būtų tinkamos visiems. Neturime žinių, kokie žiūrovai jas stebės, todėl galėtume tikėtis, kad bus naudojami sRGB monitoriai. Taigi žiūrovas yra atsakingas už tai, kad jų monitoriai atitiktų sRGB reikalavimus. Prieš talpindami nuotraukas internete, paverskime nuotraukas į sRGB spalvų erdvę. Turite atlikti šiuos žingsnius:

 

1. Go to ‘Edit’ -> ‘Convert to Profile’ (as shown in Figure 9).

2. In the pop-up window, select ‘sRGB IEC61966-2.1’ in the drop-down box under ‘Destination Space’ (as shown in Figure 10).

3. Click on ‘OK’ to close the pop-up window.

4. Go to ‘File’ -> ‘Save As’. 

5. Click on ‘Embed Color Profile’ in the ‘Save As’ window (as shown in Figure 11). 

Konvertavimo į ICC profilį vieta

Figure 9.: Access to ‘Convert to Profile’ in Photoshop.

sRGB IEC61966-2.1 yra pasirinktas ICC profilyje

Figure 10.: Select ‘sRGB IEC61966-2.1’ in the drop-down box under ‘Destination Space’.

Paspaudus ICC profilį, nuotraukose įterpiamas spalvų profilis

Figure 11.: Click on ‘Embed Color Profile’ to embed the sRGB color profile to the photos to be sent out.

Šiame straipsnyje sužinojome, kaip naudoti ICC profilį, kad būtų išlaikytas spalvų nuoseklumas fotografų darbo eigos metu. Norėdami fotografavimo vietoje užfiksuoti reikiamas spalvas su ekspozicijos matuokliu ir spalvų tikrinimo priemone, užfiksuokite tinkamą šviesą ir spalvas. Tinkamai sukalibruotame spalvų valdymo monitoriuje galėtume naudoti monitoriaus ICC profilį, kad sumodeliuotume spaudinių išvaizdą; tokius veiksmus galite atlikti su kitais įrenginiais, turinčiais ICC profilį. Prieš talpinant nuotraukas žiniatinklyje, reikia konvertuoti spalvų erdvę į sRGB ir įterpti profilį su nuotraukomis. Taip pat yra keletas praktinių patarimų, kaip naudoti ICC profilius fotografų darbo eigoje, pavyzdžiui, kaip nustatyti RGB darbo spalvų erdvę, kur saugoti ICC profilius ir kaip konvertuoti spalvų erdves.

Ar šis straipsnis buvo naudingas?

Ne
TOP