Kaina Kiekis
Policy Center
„BenQ Europe“. Visoms Europos (EEE) svetainėms taikomi privatumo nuostatai
 1. Įvadas
 2. Kas yra asmens duomenys
 3. Apie mus
 4. Kokius asmens duomenis mes naudojame
 5. Teisinis asmens duomenų tvarkymo pagrindas
 6. Asmens duomenų tvarkymo tikslai
 7. Asmens duomenų saugojimas
 8. Duomenų bendrinimas su trečiosiomis šalimis
 9. Saugumo priemonės
 10. Duomenų subjekto teisės
 11. Susisiekite su mumis
 12. Privatumo politikos nuostatų pakeitimų
 13. Skundai

 

1. Įvadas

Mums, „BenQ Europe B.V.“, malonu, kad domitės mūsų kompanija, gaminiais ir paslaugomis. Mums svarbu apsaugoti jūsų asmens duomenis, kuriuos mums pateikėte. Šiame privatumo nuostatų dokumente paaiškinsime, kaip renkame, naudojame ir saugome jūsų asmens duomenis.

Taip pat paaiškinsime, kokių teisių turite savo asmens duomenų atžvilgiu ir kaip galite jomis pasinaudoti.

2. Kas yra asmens duomenys

Asmens duomenys – tai bet kokia informacija, susijusi su fiziniu asmeniu („duomenų subjektu“), kurio tapatybė yra nustatyta arba gali būti nustatyta; asmuo, kurio tapatybė gali būti nustatyta, yra asmuo, kurio tapatybė gali būti nustatyta tiesiogiai ar netiesiogiai, visų pirma remiantis jo identifikavimo kodu arba vienu ar keliais jo fizinei, fiziologinei, protinei, ekonominei, kultūrinei ar socialinei tapatybei būdingais veiksniais. Ši informacija apima, pavyzdžiui, jūsų tikrą vardą ir pavardę, adresą, telefono numerį ir gimimo datą. Informacija, kurios negalima susieti su jūsų realia tapatybe, pavyzdžiui, mėgstamos tinklavietės arba tinklavietės lankytojų skaičius, nėra laikoma asmens duomenimis.


3. Apie mus

Šie privatumo nuostatai taikomi visiems asmens duomenims, kuriuos tvarko „BenQ Europe B.V.“, įskaitant visus Europoje veikiančius nacionalinius „BenQ“ dukterinius biurus.

Mūsų juridinis adresas:

BenQ Europe B.V.
Meerenakkerweg 1-17
5652 AR  Eindhoven
The Netherlands (Nyderlandai)

Jeigu jums kyla klausimų dėl to, kaip tvarkome asmens duomenis, arba norite pasinaudoti savo duomenų subjekto teisėmis, siųskite el. laišką adresu privacy@benq.eu.

4. Kokius asmens duomenis mes naudojame

Mes naudojame jūsų asmens duomenis, nes jūs pateikėte mums savo duomenis sutarčiai su jumis sudaryti, mūsų paslaugoms jums teikti arba mes gavome jūsų asmens duomenis iš trečiųjų šalių, kad galėtume teikti jums paslaugas ir užtikrinti mūsų gaminių palaikymą. Taip pat, jūs galite būti pateikę mums savo asmens duomenis, kad galėtume suasmeninti savo paslaugas ir gaminius atsižvelgdami į jūsų pageidavimus ir interesus.

Mes naudojate šiuos asmens duomenis:

·         Vardas ir pavardė, adresas

·         Kontaktinė informacija (el. pašto adresas, telefono numeris)

·         Įmonės pavadinimas

·         Įmonės adresas

·     Mokėjimo informacija (pasirinktinai)

Taip pat, jums naudojantis mūsų gaminiais / paslaugomis, mes, atsižvelgdami į tai, kaip jūs naudojatės gaminiais / paslaugomis, tvarkome šiuos duomenis, kurie gali būti laikomi kaip asmens duomenys:

1.       techninę informaciją, įskaitant interneto protokolo (IP) adresą, naudojamą jūsų įrenginiui jungiantis prie interneto;

2.       informaciją apie jūsų naršyklės rūšį ir versiją, laiko juostos nuostatą, naršyklės papildinių rūšis ir versijas;

3.       informaciją apie operacinę sistemą ir platformą;

4.       informaciją apie jūsų apsilankymą svetainėje, įskaitant universaliojo ištekliaus adreso (URL) spustelėjimų srautą į svetainę, joje ir iš svetainės.

5.       Įrašai apie dalyvavimą mūsų renginiuose ir informacija apie gaminius, pateikta teikiant paslaugų užklausas ir (arba) registruojant gaminius.

Techninė informacija

Be to, siekdami užtikrinti, kad kiekvienas bet kurios mūsų svetainės lankytojas galėtų veiksmingai joje naršyti, naudojame sekimo programinę įrangą, kad nustatytume, kiek naudotojų ir kaip dažnai jie apsilanko mūsų svetainėje. Mes nenaudojame šios programinės įrangos asmens duomenims ar atskiriems IP adresams rinkti. Duomenys naudojami tik anonimiškai ir (arba) apibendrinta forma.

Tai, kaip naudojame slapukus, išsamiai aprašyta mūsų slapukų politikoje, kurią galima peržiūrėti iš kiekvienos mūsų svetainės pagrindinio puslapio.

5. Teisinis asmens duomenų tvarkymo pagrindas

Asmens duomenys naudojami atsižvelgiant į Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR) 6 straipsnio apibrėžtis:

1.                   Sutikimas
2.                   Sutarties vykdymas
3.                   Vykdomas teisinis įsipareigojimas
4.                   Gyvybiniai duomenų subjekto arba kito fizinio asmens interesai
5.                   Teisinis „BenQ Europe B.V.“ arba trečiosios šalies interesas

Teisinių interesų pavyzdžiai: rinkodara, saugumas, IT valdymas, gaminių tobulinimas, teisiniai procesiniai veiksmai, įmonės vidaus procesai. 

6. Asmens duomenų tvarkymo tikslai

Jūsų asmens duomenis renkame, siekdami vieno ar kelių toliau išvardytų tikslų. Po kiekvieno tikslo nurodytas skaičius yra nuoroda į teisinį pagrindą, kaip paminėta pirmiau (5 straipsnyje)

1.       teikti jums informaciją, kurios prašėte; [1,2]
2.       teikti jums informaciją, kuri, mūsų nuomone, gali būti susijusi su jus dominančia tema; [1,2,5]
3.       inicijuoti ir sudaryti komercinius prekių ir (arba) paslaugų pirkimo-pardavimo sandorius su jumis arba su juridiniu asmeniu, kuriam atstovaujate; [2]
4.       įvykdyti sutartį, kurią sudarėme su jumis arba su juridiniu asmeniu, kuriam atstovaujate; [2,3]
5.       įvykdyti su jumis sudarytus susitarimus dėl mūsų produktų priežiūros ir palaikymo; [2,3,5]
6.       užtikrinti saugų ir patikimą mūsų svetainių bei pagrindinės verslo infrastruktūros veikimą; [5]
7.       tvarkyti bet kokį mūsų ir jūsų bendravimą, ir [2,5]
8.       optimizuoti mūsų paslaugų pasiūlymus. [5]

7. Asmens duomenų saugojimas

Mes saugome asmens duomenis pagal savo pačių duomenų išsaugojimo politiką, atsižvelgdami į konkrečius teisinius reikalavimus, pvz., mokesčių įstatymus.

8. Duomenų bendrinimas su trečiosiomis šalimis

Mes nebendriname, neparduodame, nepersiunčiame ir jokiais kitais būdais neskleidžiame jūsų asmens duomenų trečiosioms šalims ir nedarysime to ateityje, nebent to būtų reikalaujama pagal įstatymus, nebent to būtų reikalaujama vykdant sutartį, teikiant jums paslaugas arba nebent jūs duotumėte aiškų sutikimą tai daryti. Pavyzdžiui, gali prireikti perduoti jūsų adresą ir užsakymo duomenis mūsų rangovams, kai jūs užsakote gaminius. 

Mūsų verslo partneriai laikosi savų privatumo politikos nuostatų. Mes raginame jus peržiūrėti jų privatumo politikos nuostatus prieš sudarant sandorį. Ypač „PayPal“ sandorius, kuriems taikomi „PayPal“ privatumo politikos nuostatai.

Tam tikrais atvejais, remdamiesi jūsų aiškiu sutikimu, duotu BenQ interneto svetainėje, galime siųsti jums pritaikytus pranešimus įvairiose platformose. Tai, be kita ko, gali apimti galimybę sukurti kitas auditorijas, kurios gali susidomėti mūsų produktais, nes yra panašios į jus (paprastai vadinamos "lookalike" auditorijomis).

Kad galėtų pasiūlyti tokią pritaikytą komunikaciją, BenQ dalijasi su savo reklamos partneriais, tokiais kaip "Google", "Facebook", kai kuriais Asmens duomenimis, įskaitant kontaktinę ir užsakymo informaciją.

Atkreipkite dėmesį, kad turite teisę bet kada atšaukti savo sutikimą dėl tiesioginės rinkodaros, kaip toliau aprašyta šioje Politikoje.

Išoriniai paslaugų teikėjai, kurie mūsų vardu naudoja duomenis, pagal sutartis yra įsipareigoję išsaugoti visišką konfidencialumą, kaip nurodyta BDAR 28 straipsnyje.

Mes galite bendrinti jūsų asmens duomenis su BENQ korporacija siekdami vykdyti su jumis sudarytą sutartį, teikti paslaugas arba dėl teisinių „BENQ Europe B.V.“ interesų (pvz., centralizuotam klientams teikiamų paslaugų administravimui.)

Mes galime gauti prieigą prie jūsų asmens duomenų ir juos tvarkyti visuotiniu mastu, jei tai būtina šiame dokumente išvardytais tikslais. Jei vykdant tokį visuotinį tvarkymą asmens duomenis prireiktų perduoti mūsų susijusioms įmonėms arba trečiosioms šalims, esančioms už EEE ribų, kurios netaikomas Europos Komisijos sprendimas dėl pakankamos duomenų apsaugos, tokiems perdavimams taikomos (i) ES patvirtintos standartinės sutarties sąlygos; arba (ii) kiti privalomi ir tinkami perdavimo mechanizmai, kurie užtikrina tinkamą apsaugos lygį pagal BDAR, pavyzdžiui, taikomos privalomos įmonės taisyklės.

 

9. Saugumo priemonės

Mes imamės visų būtinų techninių ir organizacinių saugumo priemonių siekdami apsaugoti jūsų asmens duomenis. Jūsų duomenys saugomi saugioje operacinėje aplinkoje, kuri nėra viešai pasiekiama. Mes taip pat naudojame duomenų užšifravimą, jei tai įmanoma, kad apsaugotume jūsų asmens informaciją jos perdavimo metu. Visgi, norėtume atkreipti jūsų dėmesį, kad, nors mes imamės deramų veiksmų jūsų informacijai apsaugoti, jokia svetainė, duomenų perdavimas internetu, kompiuterio sistema ar belaidis ryšys nėra visiškai saugūs. Nesėkmės atveju, jei jūsų asmens duomenys būtų sugadinti, mes pranešime jums apie tai tinkamu metu, kaip pridera tokiomis aplinkybėmis.

10. Duomenų subjekto teisės

Jūs, kaip duomenų subjektas, kurio asmeninę informaciją saugome, turite tam tikrų teisių. Jeigu norite pasinaudoti bet kuria iš šių teisių, rašykite el. laišką adresu privacy@benq.eu arba naudokite informaciją, pateiktą tolesnėje dalyje „Susisiekite su mumis“, pateikdami prašymą pasinaudoti savo teise. Jūsų teisės apibūdintos toliau.

Teisė susipažinti su duomenimis

Galite prašyti nemokamos mūsų turimų jūsų asmens duomenų ataskaitos. Susidarius ypatingoms aplinkybėms, kurioms esant galime atsisakyti suteikti jums šią informaciją, mes jums tai paaiškinsime. Mes taip pat pasiliekame teisę atmesti nerimtus arba trikdančius prašymus. Jeigu tikėtina, kad atsakyti į jūsų prašymą reikės daugiau laiko arba nepagrįstų sąnaudų (kurias jums gali tekti padengti), mes jums apie tai pranešime.

Teisė ištaisyti duomenis

Jeigu manote, kad turime netikslią ar neišsamią asmeninę informaciją apie jus, galite paprašyti mūsų ištaisyti ar papildyti šiuos duomenis. Šią teise galite pasinaudoti kartu su teise apriboti duomenų tvarkymą siekiant užtikrinti, kad neteisinga ir neišsami informacija nebūtų tvarkoma tol, kol nebus ištaisyta.

Teisė ištrinti duomenis (teisė būti pamirštam)

Jeigu asmens duomenų tvarkymui vis dar nėra teisinio pagrindo ar teisėtų priežasčių, galite paprašyti mūsų ištrinti jūsų asmens duomenis. Mes imsimės visų pagrįstų veiksmų, kad užtikrintume, jog duomenys bus ištrinti.

Teisė apriboti duomenų tvarkymą

Jūs galite prašyti mūsų sustabdyti jūsų asmens duomenų tvarkymą. Mes vis dar turėsime šiuos duomenis, bet daugiau jų nebetvarkysime. Ši teisė yra teisės į ištrynimą alternatyva. Teise apriboti duomenų tvarkymą galite pasinaudoti, jeigu galioja bent viena iš šių sąlygų:

a)      ginčijamas asmens duomenų tikslumas;
b)      asmens duomenys tvarkomi neteisėtai;
c)       mums nebereikia tvarkyti asmens duomenų, tačiau jų reikia tam tikram teisiniam procesui;
d)      buvo pasinaudota teise prieštarauti, ir duomenų tvarkymas buvo apribotas, kol nebus priimtas sprendimas dėl tvarkymo statuso.

Teisė į duomenų perkeliamumą

Galite prašyti savo asmens duomenų, kuriuo naudoja „BenQ“, komplekto kopijos. Mes pateiksite asmens duomenis įprastai naudojamu, kompiuteriu įskaitomu formatu. Tai bus asmens duomenys, kuriuos mes naudojame gavę jūsų sutikimą, arba siekdami įvykdyti mūsų jums turimus sutartinius įsipareigojimus.

Teisė prieštarauti

Jūs turite teisę nesutikti, kad mes tvarkytume jūsų asmens duomenis, jeigu:

·         duomenų tvarkymo pagrindas yra teisėti interesai;
·         duomenis tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais;
·         tvarkant duomenys pasitelkiami automatinio sprendimo priėmimo ir profiliavimo procesai.

Identifikavimas

Jums pateikiant kiekvieną užklausą, mes galime paprašyti jūsų atskleisti savo tapatybę. Tuo siekiame patvirtinti jūsų tapatybę, kad asmens duomenys nebūtų bendrinami su kitais asmenimis, ir užtikrinti, kad bet kokie duomenų pakeitimai būtų atlikti pagal teisingus duomenis.

 

Jūsų sutikimo atšaukimas

Jūs visada galite atsiimti savo sutikimą leisti mums tvarkyti jūsų asmens duomenis. Jei savo sutikimą norite atšaukti, tiesiog praneškite mums apie tai komunikacijos kanalais, ir mes nebenaudosite jūsų asmens duomenų. Tai taikytina tik asmens duomenims, kurie naudojami gavus sutikimą.

Sąvokos

Mes atsakysite į jūsų užklausas kaip įmanoma greičiau, bet ne vėliau nei per vieną mėnesį. Jei šio termino laikytis negalėsime, apie tai pranešime jums šiam terminui dar nepasibaigus. Gali būti, kad dėl jūsų užklausų sudėtingumo arba apimties atsakymo laikotarpis užtruks iki trijų mėnesių.

11. Susisiekite su mumis

Bet kokias pastabas, klausimus arba pasiūlymus dėl šių privatumo nuostatų ir dėl to, kaip mes tvarkome jūsų asmens duomenis, siųskite el. paštu privacy@benq.eu

Taip pat galite susisiekti su mumis biure, naudodamiesi toliau pateiktu adresu korespondencijai arba telefono numeriais:

 

Atitikties BDAR vadybininkas
BenQ Europe B.V.
Meerenakkerweg 1-17
5652 AR  Eindhoven
The Netherlands (Nyderlandai)

Tel. +31-88-8889200

12. privatumo politikos nuostatų pakeitimų

Mes dedame visas pastangas, kad šie privatumo politikos nuostatai būtų kaip įmanoma tikslesni ir teisingi. Todėl mūsų nuostatus gali prireikti atnaujinti. „BENQ Europe B.V.“ pasilieka teisę bet kada ir be išankstinio įspėjimo atlikti pakeitimus. Todėl reguliariai tikrinkite, ar nėra pakeitimų.

13. Skundai

Jei norite pateikti skundą, susisiekite su mumis naudodamiesi pirmiau pateikta informacija. Visi skundai bus nagrinėjami konfidencialiai.

Jeigu esate nepatenkinti tuo, kaip mes tvarkome jūsų asmens duomenis arba kaip buvo išnagrinėtas jūsų mums pateiktas skundas dėl asmens duomenų tvarkymo, turite teisę perduoti skundą Europos Sąjungos priežiūros institucijai. Daugiau informacijos rasite apsilankę Autoriteit Persoonsgegevens svetainėje.

TOP