Nieuwe schermtechnologieën versterken de innovatiekracht van het onderwijzend personeel en verhogen de productiviteit van de leerlingen.
Slimme schermen behoren tot de nieuwste geavanceerde leermiddelen. Ze versnellen de uitbreiding van efficiënte pedagogische technieken en maken nieuwe onderwijs- en leermethoden mogelijk.

Tot voor kort lag de voorkeur van de technologie die in de klas werd gebruikt alleen bij lineaire platforms: Er was een schoolbord, krijt en de leraar. Informatie stroomde slechts in één richting van de leraar naar de studenten, die netjes in rijen naast elkaar zaten. Autoriteit en orde waren topprioriteiten, onafhankelijk denken werd zelden aangemoedigd en jongeren werden vooral aangemoedigd om te onthouden.

In de loop van de tijd hebben projectoren innovaties aangewakkerd, door leraren een eenvoudige en effectieve manier te bieden om presentaties te maken die konden worden opgeslagen en hergebruikt door collega's, terwijl ze de ongelukkige bijwerking hadden dat vermoeide studenten even een dutje konden doen zodra het licht uitging. Daarna volgde het whiteboard, een bord zonder krijt, dat kleur als visueel element introduceerde.

Met deze tools is de manier van presenteren misschien veranderd, maar het lesmodel is hetzelfde gebleven, en veel leerlingen van wie de leerstijl niet in de rigide structuur van een klasopstelling paste, leden onder de gevolgen.

Toen eindelijk digiborden opdoken, was het een enorme sprong voorwaarts. Innovatie en spontaniteit kwamen het klaslokaal binnen. Als een verdere ontwikkeling van de digiborden heeft de introductie van touchscreens nu de manier veranderd waarop kennis wordt gecreëerd en overgebracht. Met deze technologie die beschikbaar is voor docenten, kunnen de touchscreenborden een meer flexibele en inclusieve omgeving creëren waarin meer leerlingen kunnen slagen. De voordelen nemen ook toe als je deze technologie combineert met de nieuwste onderwijsmethoden. Leren wordt boeiender en interactiever dan ooit.

Samen werken, samen leren

Onderzoek toont aan dat leerlingen succesvoller zijn als ze samenwerken. Samenwerkend leren stelt leerkrachten in staat om de sterke punten van een groep te gebruiken om elke leerling optimaal te laten leren, terwijl het risico dat iemand achterop raakt tot een minimum wordt beperkt.

Onderwijs vereist presentatie. Bij het overdragen van kennis gaat het altijd om het presenteren ervan, met toenemende nadruk op de wederkerigheid tussen docenten en leerlingen en de interactiviteit. Met een geschikt weergavesysteem kunnen teams van leerlingen hun voortgang documenteren op een apparaat op hun werkplek en deze in realtime delen met andere groepen op het centrale visuele platform van het klaslokaal.

Zo wordt het klaslokaal op zijn kop gezet

De "omgekeerde klas"-benadering werd ontwikkeld voordat touchscreens of short throw projectoren (STP's) standaard werden op school. Het laat de leerlingen kennismaken met de leerstof buiten de klas, waarbij de focus in de klas zelf ligt op verdieping. Er wordt dus minder kostbare tijd verspild aan inleidingen en het aanleren van de basis. Deze aanpak leidt tot synergie-effecten, die verder worden versterkt door de gerationaliseerde maar uitgebreide uitwisseling van kennis en leerinhoud. Nieuwe technologieën in de klas ondersteunen deze aanpak. Het idee hierachter is dat de leerlingen van passief naar actief leren gaan door discussie met hun leeftijdsgenoten en door het verwerken van vragen die door de docenten worden ondersteund, door samen te werken en probleemgericht te denken.

Maak intelligente ruimtes slimmer

Leren vindt plaats wanneer ruimte, lesmethoden en technologie samenkomen om interactie en samenwerking te bevorderen. Herstructurering van de leerruimtes is een ideale gelegenheid om nieuwe technologieën te integreren en daardoor een actievere en boeiendere onderwijs- en leerervaring te creëren voor zowel docenten als leerlingen. Met touchscreen-displays in verschillende formaten is het eenvoudig om meerdere flexibele werkstations in te stellen voor e-learning en voor werk van kleine groepen. Interactieve digitale whiteboards vervangen krijtborden. En STP's die op groepstafels projecteren, werken beter dan individuele zitstructuren. Dit alles draagt bij aan een betere leeromgeving.

Win op speelse wijze met "gamification"

Sinds het begin houden mensen van spelletjes en verhalen. Omdat videogames een integraal onderdeel vormen van het leven van de kinderen van vandaag, biedt de nieuwe digitale weergavetechnologie met touchscreens leraren nog meer manieren om deze vertrouwdheid in hun voordeel en voor gebruik door leerlingen te gebruiken.

Introverte leerlingen kunnen leerinhoud overbrengen in de vorm van games, hun kennis van het materiaal demonstreren en in de klas werken zonder zich te hoeven registreren. Het belangrijkste is dat "gamified"-prestatietests en zelfs een speels beoordelingsproces de levendigheid van de klas kunnen verhogen en de meeste angsten die er traditioneel mee gepaard gaan, kunnen verlichten. Vrijwel alle kinderen waarderen de structuur van videogames die uitdagen en belonen. Met digitale klassikale platforms kunt u een schat aan vaardigheden trainen om problemen op te lossen, ook op sociaal gebied, en de motivatie door betrokkenheid vergroten.

Een gezonde geest heeft een gezond lichaam nodig

Leraren hebben leerlingen nodig die alert, attent en gezond zijn. Touchscreens kunnen een belangrijke voedingsbodem zijn voor microben. Kies daarom het beste een merk dat dit probleem serieus neemt en preventieve maatregelen treft. Om deze reden gebruikt BenQ schermcoatings die micro-organismen doden, zodat ideeën, en niet infecties, de meest voorkomende scherminhoud zijn.

Andere belangrijke aspecten zijn vermoeide ogen en de kwaliteit van de lucht in het klaslokaal. Langdurige blootstelling aan blauw licht dat door computerschermen wordt uitgestraald, kan oogproblemen veroorzaken en er wordt aangenomen dat een hoog kooldioxidegehalte de zuurstofvoorziening van de hersenen vermindert. Dit leidt tot vermoeidheid en gebrek aan aandacht. De nieuwste touchscreens pakken dit probleem aan met ingebouwde CO2-sensoren en verminderen de sterkte van het potentieel schadelijke blauwe licht door middel van correct gekalibreerde en speciaal aangepaste paneeltechnologie.

Als er zoveel voordelen zijn, waarom zou u deze ontwikkeling dan missen?

Het belang van de nieuwste technologieën voor schoolonderwijs mag niet worden onderschat. Volgens een landelijk onderzoek van PBS-leermedia onder leraren in de Verenigde Staten, geloofde 74 procent van de onderwijzers dat technologie de sleutel was tot het uitbreiden van de leerinhoud. Hetzelfde percentage respondenten zei dat technologie een motiverend hulpmiddel was, en 73 procent zei dat het leraren hielp beter te reageren op verschillende leerstijlen. Bovendien bevestigde 69 procent dat technologie hun studenten meer dan ooit had geholpen, ongeacht budget of omstandigheden. De boodschap is duidelijk: Moderne technologie in het klaslokaal gaat veel verder dan zoekwoorden en is een absolute must.

Vijf manieren waarop touchscreens de betrokkenheid van leerlingen stimuleren

Unieke manieren waarop touchscreens kunnen worden gebruikt om de deelname aan lessen te vergroten, examenprestaties te verbeteren en het onthouden van lesstof te bevorderen.

Advies nodig?

Maken digiborden onderdeel uit van het ICT-beleidsplan van jouw school in 2020? Neem contact op voor een gratis en vrijblijvend advies over de mogelijkheden.

© 2020 BenQ - alle rechten voorbehouden. Gebruiksvoorwaarden:  Colofon en privacybeleid & Cookies