Kita 4.0: Het interactieve bord van BenQ geeft een impuls aan de digitalisering van kinderdagverblijf PINGUIN

  • BenQ
  • 2022-05-06
Kita Pinguin is driving digitalisation with BenQ
Kita Pinguin is driving digitalisation with BenQ
Overzicht
Het probleem

Het particuliere kinderdagverblijf PINGUIN in het Duitse Aurich is opgericht in 1971 op initiatief van ouders en biedt 150 kinderen in de leeftijd van 1 tot 10 jaar verschillende leer- en oefenmogelijkheden. Gekwalificeerde supervisors gaan aan de slag met de afzonderlijke sterke en zwakke punten van de pupillen en moedigen ze aan zelfstandig te leren en verkennen. Het doel is om de kinderen zo veel mogelijk te stimuleren en hun cognitieve, motorische en creatieve vermogen te versterken door middel van speels leren. Een belangrijk aspect van de faciliteit is dat ouders niet alleen hun kinderen achterlaten bij het kinderdagverblijf, maar ook zelf bijdragen aan de educatieve ontwikkeling van de kinderen. Voor deze onderwijskundige werkzaamheden op hoog niveau eindigde kinderdagverblijf PINGUIN in 2020 op de 1e plaats bij de Duitse Kita Prijs, in de categorie “Kita van het jaar”.

De oplossing

Om het kinderdagverblijf nog verder te moderniseren en de processen meer met elkaar te verbinden, was een interactief bord nodig. Het doorslaggevende criterium bij de selectie was dat de kinderen op speelse wijze moesten kunnen leren met de display en zo hun mediavaardigheid verbeteren. Na een aanbeveling van het start-up-bedrijf imaginable.digital – dat zich specialiseert in digitale projecten in kinderdagverblijven en scholen – kozen de verantwoordelijken uiteindelijk voor het interactieve bord RP8601K van BenQ. De oplossing werd gefinancierd door de ondersteunende vereniging van het kinderdagverblijf.

De uitdaging

Kinderdagverblijf PINGUIN staat al sinds de oprichting voor individuele zorg en moderne leerstrategieën. Dit omvat onder andere maatregelen ter bevordering van taalvaardigheid en het gebruik van mediaconcepten. In dit kader streeft het kinderdagverblijf er voortdurend naar om de faciliteit te moderniseren en het aanbod te digitaliseren. Er is al sprake van een papierloze administratie, en toegang tot het kinderdagverblijf kan uitsluitend worden verkregen via een veilige NFC-sleutelpas, waarmee ouders hun kinderen digitaal kunnen in- en uitloggen in de entreezone. Daarnaast kunnen ouders hun kinderen online registreren voor het kinderdagverblijf en ontvangen ze regelmatig interessante interne nieuwsbrieven.

Tijdsens de herontwerpfase hielden de medewerkers rekening met hun dagelijkse werkzaamheden met de kinderen. “In het verleden werden voornamelijk krantenartikelen en boeken gebruikt voor projectwerk, wat vaak een dynamische samenwerking in de weg stond. We wilden daarom een oplossing die de inzet en motivatie van de kinderen zou vergroten”, vertelt Frank Meyer, onderwijzer en hoofd van de naschoolse zorggroep bij kinderdagverblijf PINGUIN. De display zal daarom in het kader van digitalisering waarschijnlijk heel goed combineren met het langetermijnmediaproject van het kinderdagverblijf.

De feiten in een oogopslag

Jaar van voltooiing 

2020

 

Toegepast BenQ-oplossingen 

  • BenQ RP8601K 4K UHD 86-inch interactieve flat-panel display voor het onderwijs

 

Segment

Educatie

 

Locatie

Aurich, Duitsland

 

Het project

Kinderdagverblijf PINGUIN integreert het interactieve bord RP8601K in haar concept voor mediagebruik. Met behulp van de display leren kinderen via spel en verbeteren ze hun mediavaardigheden.

De oplossing

Het was belangrijk dat de oplossing interactief is en voor zichzelf spreekt. Voor dagelijks gebruik moet het digitale bord educatieve werkzaamheden met kinderen in de leeftijd van 3 tot 10 jaar mogelijk maken en moet het kunnen worden gebruikt voor teamvergaderingen, maar ook voor presentaties voor bezoekers.

Intuitives Schreiben mit den Interaktiven Tafeln von BenQ

De diensten van het interactieve bord RP8601K voldoen volledig aan de vereisten van het kinderdagverblijf. Met een scherm dat diagonaal 86 inch meet, garandeert de display dat alle aanwezigen de inhoud overal vanuit de ruimte goed kunnen zien. Dankzij de resolutie van 4K UHD zijn beelden en video's uitermate gedetailleerd en levendig. Een ander voordeel zijn de uitgebreide moderne functies. Kinderen kunnen samen oefenen met schrijven op het op de cloud gebaseerde whiteboard met de geïntegreerde EZWrite 5-samenwerkingstool.

Daarnaast zorgt het interactieve bord voor een gezonde leeromgeving met ClassroomCare®. De Smart Eye-Care-technologie zorgt bijvoorbeeld voor continue bescherming van de ogen: de geïntegreerde bewegingssensor activeert automatisch de functies voor niet-flikkerend licht met blauwlichtfilter. Het bacteriewerende display-oppervlak dat is gemaakt van niet-toxisch nanozilver beperkt ook effectief de verspreiding van ziektes. Het interactieve bord wordt nu gebruikt in verschillende delen van het kinderdagverblijf.

Gebruik in het naschoolse opvangcentrum

De kinderen in het naschoolse opvangcentrum gebruiken de BenQ-display vooral als hulp bij hun huiswerk. Naast het onafhankelijk gebruik voor games die leren stimuleren, zoeken de kinderen bijvoorbeeld specifiek naar informatie voor hun presentaties en huiswerk of gebruiken ze de display voor groepsopdrachten. De kinderen profiteren van de intelligente handschriftherkenning en twee pennen voor het schrijven van opmerkingen in verschillende kleuren.

Sprachförderung mit den interaktiven Tafeln von BenQ
Lernen mit den Interaktiven Tafeln von BenQ

Als een rekensom bijvoorbeeld erg moeilijk is, dan kunnen de kinderen deze op het digitale bord schrijven. Ze kunnen dan samen op zoek gaan naar het juiste antwoord of de oplossing aan elkaar uitleggen. Aangezien smartboards steeds belangrijker worden op veel basisscholen en vooral op middelbare scholen, is de display een goede voorbereiding op hun verdere schoolcarrière. Lessen en presentaties worden steeds vaker afgespeeld en opgeroepen in het kinderdagverblijf – de kinderen gaan hier ontzettend intuïtief mee om.

Gebruik voor taaltraining op de kleuterschool

Aangezien taalonderwijs en taalondersteuning voor kinderen in de leeftijd van 3 tot 6 jaar onderdeel zijn van het curriculum van het kinderdagverblijf, wordt het digitale bord van BenQ hiervoor ook steeds vaker gebruikt. De kinderen kunnen onder andere interactieve puzzels oplossen en maken. Op deze manier kunnen ze op een speelse manier hun vocabulaire vergroten en hun woordbegrip blijven verbeteren. Dankzij de verschillende interactieve opties van de BenQ-display hebben kinderen ontzettend veel plezier bij het leren van de taal en krijgen ze een voor hen totaal nieuwe leerervaring.

Spielerisches Lernen mit den Interaktiven Tafeln von BenQ
Lernspaß mit den Interaktiven Tafeln von BenQ

“De geïnstalleerde leer-apps nodigen je uit om intensief en speels om te gaan met taal. Door ze te gebruiken verbeteren de taalvaardigheden van de kinderen bijna vanzelf – zonder dat zij zich bewust zijn van deze ontwikkeling”, legt Renke Mannott, onderwijzer bij de kleuterschool van het kinderdagverblijf PINGUIN, uit.

Gebruik voor mediaprojecten

Er loopt momenteel een langetermijnproject in het kinderdagverblijf om de mediavaardigheden en -perceptie van kinderen te trainen, en ze bewust te maken van hoe ze gebruik moeten maken van digitale media. Met het oog hierop lopen er verschillende projecten met hetzelfde onderwerp waarbij kinderen, onderwijzers en ouders allemaal betrokken zijn. Het interactieve bord van BenQ is een handige en innovatieve aanvulling. Bij de mediaprojecten – voor foto's en sociale netwerken, maar ook de geplande krant van het kinderdagverblijf – kunnen de kinderen de display ook heel gemakkelijk gebruiken voor onderzoek, opmerkingen en soortgelijke taken.

Gebruik voor bijeenkomsten met ouders en conferenties

De regelmatige informatie-uitwisseling met ouders maakt integraal deel uit van het dagelijkse onderwijsleven. Met behulp van de BenQ-display kunnen medewerkers zich nu makkelijker voorbereiden op oudergesprekken en deze op passender wijze voeren. Naast het laten zien van het analoge dossier en de ontwikkelingsformulieren, kunnen ze de ouders ook voorbeelden geven van het dagelijkse leven op de kleuterschool aan de hand van video-observaties en foto's. Dit is vooral handig voor de ouders van kinderen op de crèche (1 tot 3 jaar oud), aangezien de display de transparantie van het onderwijswerk ondersteunt. De display wordt ook al gebruikt voor vergaderingen.

Het resultaat

Kinderdagverblijf PINGUIN in Aurich heeft nu een interactief bord dat kinderen, medewerkers en ouders allemaal inspireert. Door gebruik te maken van de BenQ-display leren de kinderen veel actiever en wisselen ze op dynamische wijze ideeën met elkaar uit. Interne vergaderingen en gesprekken met ouders zijn ook opvallend efficiënter en doelgerichter. “We zijn enorm tevreden met BenQ en onze nieuwe oplossing. Ons concept voor mediagebruik wordt op ideale wijze aangevuld door de BenQ-display”, benadrukt Mieke Matthes, pedagogisch medewerker met een focus op taaltraining bij kinderdagverblijf PINGUIN. “We gebruiken het interactieve bord bijvoorbeeld voor onderzoek, taaltraining en huiswerksupervisie. Daarmee voldoet de display aan al onze wensen en eisen, en overtreft zelfs onze verwachtingen.”

BenQ für Bildung mit interaktiven Tafeln
PINGUIN Kindertagesstätte

Meer over de PINGUIN kinderdagverblijf