Stofdichte technologie: een wondermiddel voor projectorproblemen

  • BenQ
  • 2017-12-03

De instanties die vervuiling in de gaten houden hebben gezegd dat als gevaarlijke niveaus van PM 2,5 en PM 10 worden bereikt, het inademen van deze lucht schadelijker is dan het roken van 50 sigaretten per dag. In New Delhi hebben de niveaus van PM 2,5, de deeltjes die het meest schadelijk zijn voor de gezondheid, 40 keer het niveau van de veilige limiet van de WHO bereikt.

Als u denkt dat uw educatieve hardware-investering immuun is voor deze toenemende vervuiling, kunnen wij u vertellen dat u het niet bij het rechte eind heeft. Daarnaast groeit er geen gras op de meeste speelpleinen op scholen en zijn ze zeer stoffig. Deze speelpleinen liggen meestal naast of in het midden van de campus en als ramen/deuren van klaslokalen worden geopend, gaan de stofniveaus in klaslokalen aanzienlijk omhoog. Daarom hebben binnenomgevingen van educatieve instellingen vaak een hogere stofconcentratie dan buitenomgevingen.

Zie waarom stof zo schadelijk is voor uw edtech investering!

Bekijk waarom stof zo schadelijk is voor uw educatieve investering in technologie!

Volgens uitgebreid onderzoek hebben vervuilings- en stofniveaus in het subcontinent in het afgelopen decennium geleid tot een groot aantal problemen met projectoren. Als antwoord op deze problemen hebben de grootste leveranciers van educatieve technologie stofdichte technologie ontwikkeld, de ultieme oplossing voor alle projectorproblemen die worden veroorzaakt door vervuiling.
Vanuit het perspectief van educatieve instellingen in India zijn dit de problemen die stofdichte technologie nu kan oplossen:

From the perspective of Indian educational institutions, these are the issues that dustproof technology can now remedy:

1.Het voorkomen van defecten in projectoren

In het geval het gebruik van AV-apparatuur de primaire methode is voor lesgeven, is het van groot belang dat defecten in projectoren worden geminimaliseerd. In deze zeer schadelijke omgevingen zijn er verschillende soorten schadelijke stoffen zoals kalk, stof, pollen, hari, katoenvezel, roet, straatstof en zandstof. Deze vormen van stof kunnen zich verzamelen in de interne delen van de projector, wat kan leiden tot oververhitting en fouten in de signaaldetectie. Dit resulteert meestal in defecten in de projector. Daarom is het zeer belangrijk om stofdichte projectoren te beschermen tegen stofschade.

2.Zeg nee tegen het verval van afbeeldingskwaliteit

Bent u ooit onder de indruk geweest van de projectiekwaliteit in uw klas op het moment dat een projector net was geïnstalleerd?

Maar hebt u uzelf niet lang daarna geërgerd aan de vervormde kleuren en de minder wordende helderheid?

U bent niet de enige! Vaak leidt de opbouw van stof in de interne delen en de kleurencirkelsensoren tot een verval van de afbeeldingskwaliteit, die een impact kan hebben op de algehele ervaring in het klaslokaal.

But not long after, have you lamented the distorted colours and reduced brightness?

You are not alone in this! Often due to accumulation of dust on the internal parts and color wheel sensors, there can be a deterioration in image quality which can impact the overall classroom experience.

3.Geen last meer van stijgende onderhoudskosten

Als een projector met defecten te maken krijgt, wordt de afbeeldingskwaliteit minder vanwege stofopbouw, en zijn er kosten verbonden aan het onderhoudswerk dat moet worden uitgevoerd. Veel instellingen denken misschien dat het niet zoveel kost om elke paar maanden gebruik te maken van een onderhoudsdienst, maar deze routine en het regelmatig repareren kan op de lange termijn leiden tot behoorlijk hoge bedragen.

Hoewel niet stofdichte projectoren marginaal goedkoper zijn dan stofdichte projectoren, zijn de onderhoudskosten aanzienlijk hoger.

Al de hierboven genoemde punten verhogen de totale eigendomskosten van een projector. Vanwege de geavanceerde technologie heeft een stofdichte projector wellicht een hoger prijskaartje, maar uw totale eigendomskosten worden een stuk lager.

De keuze is duidelijk wat ons betreft, maar ziet u dat ook zo?