Uczyń Promocje Interaktywnymi

Tworzenie wspaniałych doświadczeń klienta w 3 krokach

X-Sign


Make Promotions Interactive
 • Design Interactive Content in 3 Steps
 • Create Content Wherever you are
 • Powered by Pantone Validated Digital Color
Special Promotion
  X-Sign Make Promotions Interactive
  • Design Interactive Content in 3 Steps
  • Create Content Wherever you are
  • Powered by Pantone Validated Digital Color
  Special Promotion
   close-button
   Online User Manual
   In the online user manual, we'll explain how to manage content in X-Sign, control the player, and set up playlists.
   Dalsze Zapytanie

   Zastosowanie

   Dlaczego nie można dodać wyświetlacza do usługi DMS Local?
   Zaktualizuj definicję urządzenia (JSON) w ustawieniach usługi DMS Local.
   Jak uzyskać dziennik aplikacji X-Sign player 2.x?
   Aby uzyskać dziennik aplikacji X-Sign player 2.x, wykonaj poniższe kroki.
   (1) Przełącz oprogramowanie X-Sign player w tryb menedżera, wybierając opcję Menedżer w formularzu „Przełącz tryb”.
   (2) Upewnij się, że połączenie internetowe jest dostępne.
   (3) Kliknij opcję „Upload device log” (Manager mode) (Prześlij dziennik urządzenia (tryb menedżera)) w formularzu „Settings” (Ustawienia), aby utworzyć plik zastępczy dziennika.
   (4) Utwórz plik o nazwie „XSIGNDUMPLOG” w katalogu/folderze głównym dysku flash USB. Uwaga: plik „XSIGNDUMPLOG” powinien być pustym plikiem, bez rozszerzenia.
   (5) Włóż pamięć flash USB do urządzenia.
   (6) Kliknij przycisk „Save” (Zapisz), aby zapisać plik dziennika na dysku.
   Jak użyć cyfrowego wyświetlacza handlowego BenQ jako odtwarzacza muzyki (tylko audio) w oprogramowaniu X-Sign Designer 2.x?
   Aby użyć cyfrowego wyświetlacza handlowego BenQ jako odtwarzacza muzycznego, wykonaj poniższe kroki:
   (1) Uruchom program X-Sign Designer 2.x.
   (2) Utwórz pusty szablon.
   (3) Przełącz się z trybu edycji na przegląd.
   (4) W pierwszym wierszu pojawi się opcja „Music” (Muzyka). Naciśnij ikonę „+” z boku, aby wybrać muzykę do odtworzenia.
   Jak uzyskać dziennik aplikacji X-Sign player 2.x w systemie Windows?
   Aby znaleźć plik dziennika, otwórz poniższą ścieżkę:
   (1) Przejdź do C:\Users\nazwa_użytkownika\AppData\Local\BenQ\XSignPlayer
   (2) Wybierz \BenQ\
   (3) Wybierz \cache\
   (4) Wybierz \crash\
   (5) Wybierz \data\
   (6) Wybierz \log\
   (7) Wybierz plik „XSign.env”.
   Jaki jest maksymalny czas trwania harmonogramu w trybie dostawy lokalnej i w trybie interaktywnym dla odtwarzacza X-Sign Player 2.x?
   Maksymalny czas trwania harmonogramu w trybie dostawy lokalnej i w trybie interaktywnym to 24 godziny. Jeśli chcesz zaplanować wydarzenia trwające dłużej niż 24 godziny, kup licencję na oprogramowanie X-Sign Manager.
   Czym są „informacje o AQI” w X-Sign Designer 2.x?
   AQI oznacza wskaźnik jakości powietrza. „Informacje o AQI” w oprogramowaniu X-Sign Designer 2.x zawierają indeks i istotne informacje dotyczące jakości powietrza w Chinach.
   Jak skonfigurować cyfrowy wyświetlacz handlowy BenQ jako odtwarzacz muzyki (tylko audio) w oprogramowaniu X-Sign Designer 2.x?
   1. Uruchom program X-Sign Designer 2.x.
   2. Utwórz pusty szablon.
   3. Przełącz się z trybu edycji na przegląd.
   4. W pierwszym wierszu pojawi się opcja „Music” (Muzyka). Naciśnij ikonę „+” z boku, aby wybrać muzykę do odtworzenia.
   Jaki jest maksymalny czas trwania harmonogramu w trybie dostawy lokalnej dla odtwarzacza X-Sign Player 2.x?
   Harmonogram w trybie dostawy lokalnej można ustawić na maksymalnie 24 godziny do przodu. Jeśli potrzebny jest dłuższy harmonogram, kup licencję na oprogramowanie X-Sign Manager.
   Jak mogę przedłużyć online licencję X-Sign Manager?
   Zaloguj się do swojego konta X-Sign Manager i kliknij „By Device” (Według urządzenia) => „Edit Device” (Edytuj urządzenie) => „replace” (zamień) lub „choose” (wybierz), aby wprowadzić nowy kod licencji dla przedłużenia.
   DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
   Jak zacząć korzystać z funkcji X-Sign Broadcast?
   Przed użyciem funkcji transmisji sprawdź:
   1. Czy projektor jest podłączony do sieci bezprzewodowej.
   2. Czy strefa czasowa jest prawidłowa, czy nie (musi być spójna z miejscem, w którym znajduje się projektor)

   Aby użyć funkcji X-Sign Broadcast, wykonaj poniższe kroki.
   1. Musisz założyć nowe konto jako administrator w BenQ IAM (Identify and Access Management). Zaloguj się i wybierz usługę X-Sign.
   2. Znajdź opcję „Display ID” (ID ekranu): ID ekranu można w projektorze znaleźć w aplikacji Broadcastsetting
   3. Dodaj nowe urządzenie na stronie menedżera w witrynie X-Sign: Wprowadź ID wyświetlacza do ID urządzenia na stronie Manager (Menedżer) w witrynie internetowej X-Sign, a następnie wprowadź nazwę urządzenia
   4. Zacznij transmisję.

   *Szczegółowe informacje są dostępne w witrynie internetowej X-Sign Broadcast
   https://business-display.benq.com/en/findproduct/ifp/software/x-sign-broadcast.html

   Further Query

   Przy próbie aktualizacji oprogramowania odtwarzacza X-Sign z wersji 1.6 do 2.0 na wyświetlaczu ST550K, kliknięcie przycisku „Update” (Aktualizuj) nie przynosi żadnego efektu. Czemu?
   Sprawdź poniższe elementy:
   1) Jeśli numer części urządzenia kończy się symbolem „RA2” (np.: 9H.F1TTK.RA2), włóż pamięć USB i spróbuj ponownie.
   2) Sprawdź, czy połączenie internetowe działa prawidłowo.
   3) Sprawdź, czy połączenia nie blokuje zapora firewall.
   DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
   Dlaczego nie mogę przesyłać niektórych filmów/obrazów za pośrednictwem aplikacji X-Sign?
   Dzieje się tak, ponieważ projektor nie obsługuje treści 4K.
   Urządzenie USB lub klucz adaptera nie działa lub zakłóca działanie innych urządzeń USB. Jak mogę sprawić, by działały poprawnie?
   Interfejs USB 3.0 powoduje zakłócenia, które mogą utrudniać działanie pobliskich urządzeń bezprzewodowych w paśmie 2,4 GHz, w tym urządzeń radiowych, Wi-Fi i Bluetooth. W przypadku urządzeń bezprzewodowych w zakresie 2,4 GHz zalecamy użycie portu USB na przednim panelu wejścia/wyjścia. Jeśli instrukcja podłączanego urządzenia zaleca wybranie innego portu USB, postępuj zgodnie z tymi wytycznymi. Więcej informacji podano w raporcie technicznym Intel.
   Dlaczego przy włączonym projektorze nie mogę zalogować się do systemu AMS za pomocą kodu QR?
   „System operacyjny Android automatycznie synchronizuje czas przez sieć po około 5–10 sekundach połączenia z Internetem. Gdy w aplikacji Launcher pojawi się prawidłowa godzina, możesz już zalogować się do systemu AMS za pomocą kodu QR.
   DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
   Dlaczego nie można dodać wyświetlacza do usługi DMS Local?
   Zaktualizuj definicję urządzenia (JSON) w ustawieniach usługi DMS Local.
   Jak uzyskać dziennik aplikacji X-Sign player 2.x?
   Aby uzyskać dziennik aplikacji X-Sign player 2.x, wykonaj poniższe kroki.
   (1) Przełącz oprogramowanie X-Sign player w tryb menedżera, wybierając opcję Menedżer w formularzu „Przełącz tryb”.
   (2) Upewnij się, że połączenie internetowe jest dostępne.
   (3) Kliknij opcję „Upload device log” (Manager mode) (Prześlij dziennik urządzenia (tryb menedżera)) w formularzu „Settings” (Ustawienia), aby utworzyć plik zastępczy dziennika.
   (4) Utwórz plik o nazwie „XSIGNDUMPLOG” w katalogu/folderze głównym dysku flash USB. Uwaga: plik „XSIGNDUMPLOG” powinien być pustym plikiem, bez rozszerzenia.
   (5) Włóż pamięć flash USB do urządzenia.
   (6) Kliknij przycisk „Save” (Zapisz), aby zapisać plik dziennika na dysku.
   Jak użyć cyfrowego wyświetlacza handlowego BenQ jako odtwarzacza muzyki (tylko audio) w oprogramowaniu X-Sign Designer 2.x?
   Aby użyć cyfrowego wyświetlacza handlowego BenQ jako odtwarzacza muzycznego, wykonaj poniższe kroki:
   (1) Uruchom program X-Sign Designer 2.x.
   (2) Utwórz pusty szablon.
   (3) Przełącz się z trybu edycji na przegląd.
   (4) W pierwszym wierszu pojawi się opcja „Music” (Muzyka). Naciśnij ikonę „+” z boku, aby wybrać muzykę do odtworzenia.
   Jak uzyskać dziennik aplikacji X-Sign player 2.x w systemie Windows?
   Aby znaleźć plik dziennika, otwórz poniższą ścieżkę:
   (1) Przejdź do C:\Users\nazwa_użytkownika\AppData\Local\BenQ\XSignPlayer
   (2) Wybierz \BenQ\
   (3) Wybierz \cache\
   (4) Wybierz \crash\
   (5) Wybierz \data\
   (6) Wybierz \log\
   (7) Wybierz plik „XSign.env”.
   Jaki jest maksymalny czas trwania harmonogramu w trybie dostawy lokalnej i w trybie interaktywnym dla odtwarzacza X-Sign Player 2.x?
   Maksymalny czas trwania harmonogramu w trybie dostawy lokalnej i w trybie interaktywnym to 24 godziny. Jeśli chcesz zaplanować wydarzenia trwające dłużej niż 24 godziny, kup licencję na oprogramowanie X-Sign Manager.
   Czym są „informacje o AQI” w X-Sign Designer 2.x?
   AQI oznacza wskaźnik jakości powietrza. „Informacje o AQI” w oprogramowaniu X-Sign Designer 2.x zawierają indeks i istotne informacje dotyczące jakości powietrza w Chinach.
   Jak skonfigurować cyfrowy wyświetlacz handlowy BenQ jako odtwarzacz muzyki (tylko audio) w oprogramowaniu X-Sign Designer 2.x?
   1. Uruchom program X-Sign Designer 2.x.
   2. Utwórz pusty szablon.
   3. Przełącz się z trybu edycji na przegląd.
   4. W pierwszym wierszu pojawi się opcja „Music” (Muzyka). Naciśnij ikonę „+” z boku, aby wybrać muzykę do odtworzenia.
   Jaki jest maksymalny czas trwania harmonogramu w trybie dostawy lokalnej dla odtwarzacza X-Sign Player 2.x?
   Harmonogram w trybie dostawy lokalnej można ustawić na maksymalnie 24 godziny do przodu. Jeśli potrzebny jest dłuższy harmonogram, kup licencję na oprogramowanie X-Sign Manager.
   Jak mogę przedłużyć online licencję X-Sign Manager?
   Zaloguj się do swojego konta X-Sign Manager i kliknij „By Device” (Według urządzenia) => „Edit Device” (Edytuj urządzenie) => „replace” (zamień) lub „choose” (wybierz), aby wprowadzić nowy kod licencji dla przedłużenia.
   DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
   Jak zacząć korzystać z funkcji X-Sign Broadcast?
   Przed użyciem funkcji transmisji sprawdź:
   1. Czy projektor jest podłączony do sieci bezprzewodowej.
   2. Czy strefa czasowa jest prawidłowa, czy nie (musi być spójna z miejscem, w którym znajduje się projektor)

   Aby użyć funkcji X-Sign Broadcast, wykonaj poniższe kroki.
   1. Musisz założyć nowe konto jako administrator w BenQ IAM (Identify and Access Management). Zaloguj się i wybierz usługę X-Sign.
   2. Znajdź opcję „Display ID” (ID ekranu): ID ekranu można w projektorze znaleźć w aplikacji Broadcastsetting
   3. Dodaj nowe urządzenie na stronie menedżera w witrynie X-Sign: Wprowadź ID wyświetlacza do ID urządzenia na stronie Manager (Menedżer) w witrynie internetowej X-Sign, a następnie wprowadź nazwę urządzenia
   4. Zacznij transmisję.

   *Szczegółowe informacje są dostępne w witrynie internetowej X-Sign Broadcast
   https://business-display.benq.com/en/findproduct/ifp/software/x-sign-broadcast.html