BenQ Knowledge Center

Välj den perfekta skrivbordslampan

2019/03/06
BenQ Wit Screenbar e-läslampa

Bra belysning kan öka produktiviteten och arbetssäkerheten. Ljusföroreningar är en av de viktigaste faktorerna som orsakar ögonproblem.

 

Enligt forskning kan bra belysning öka produktiviteten och arbetssäkerheten. Ett lokalt postkontor i USA ökade produktiviteten för sina anställda genom att förbättra inomhusbelysningen. Men det finns även fall där belysningen har en negativ inverkan. Nationella och internationella studier har kommit fram till att ljusföroreningar på jobbet är en av de viktigaste faktorerna som får ögonen att åldras.

Det är uppenbart att kontorsbelysningen har stor betydelse för hälsa och arbetseffektivitet, särskilt för arbetare som är på kontoret i genomsnitt 8 till 9 timmar per dag. Belysningen måste definitivt vara väl anordnad! ”Effektiva verktyg är en förutsättning för effektivt arbete.” En riktigt bra skrivbordslampa är oumbärlig på kontoret. 

Hur väljer du den lämpligaste skrivbordslampan?

Nedan följer några saker att tänka på när du väljer skrivbordslampa:

1.     Korrekt ljusstyrka

Ljusstyrka avser den mängd ljus som träffar en given yta, dvs. hur starkt ett belyst område lyses upp. När ljusstyrkan är för svag blir ögonen lätt trötta, vilket kan leda till närsynthet. När den är för stark kan det orsaka synproblem som exempelvis bländning.

Baserat på rekommendationerna från American National Standard Practice for Office Lighting bör ljusstyrkan uppgå till 500 lux för att vara tillräckligt stark för kontorsarbete. Det är nödvändigt att använda belysningsutrustning, t.ex. en skrivbordslampa, för att lokalt öka ljusstyrkan när belysningen är otillräcklig. Om skrivbordslampan är utrustad med en sensor för omgivande belysning som automatiskt detekterar hur starkt skrivbordsytan är upplyst, så kan belysningssystemet sedan flexibelt styra och reglera belysningen. Lämplig ljusstyrka kan ges för att undvika bländning eller svag belysning. 

För kontorsarbetare som är på jobbet i genomsnitt 8 eller 9 timmar per dag måste belysningen definitivt vara väl anordnad.

Allmän belysning och belysning av arbetsområden bör samverka för att undvika starka ljuskontraster som kan leda till ögontrötthet.

 

Vi skulle vilja påminna alla kontorsarbetare om att den allmänna belysningen och belysningen arbetsområden bör samverka för att undvika starka ljuskontraster. Sådana kontraster orsakar frekventa sammandragningar i regnbågshinnans ring- och radiärmuskel och tröttar följaktligen ut ögonen.

2.     Stabil, flimmerfri belysning

Alla elektroniska ljuskällor som drivs direkt av likström flimrar på grund av strömfluktuationer. Om ögonen utsätts för flimrande belysning under en längre blir ögonen för trötta för att fokusera på att se något alls. Även problem som huvudvärk och nedsatt syn kan uppstå. Det är lätt för blotta ögat att se fenomen som plötsligt ljus eller mörker och blinkningar. Under merparten av tiden är dock problem med flimmer osynliga för ögat. För att undvika långvarig exponering för flimrande belysning rekommenderas att man väljer belysning som inte pulserar. Om du gör det blir det bekvämt för ögonen och din syn påverkas inte, även under långa perioder av läsning eller arbete. 

Flimrande belysning                                                                                         Flimmerfri belysning 

3.     Funktioner som motverkar blått ljus och bländning

Både direkt bländning (ljus direkt i ögonen) och reflekterad bländning har negativa effekter på ögonen. De kommer sannolikt att orsaka ögontrötthet, svårigheter att läsa, trötta ögon och huvudvärk. Blått ljus från en skrivbordslampa förbises lätt. Därför är det viktigt att välja en skrivbordslampa som motverkar blått ljus. 

Välj flimmerfri belysning för att undvika omedveten långvarig exponering för flimmer samt för att förebygga problem som huvudvärk och nedsatt syn.

Blått ljus från en skrivbordslampa förbises lätt men har en negativ effekt på ögonen. 

4.     Extra aspekter: anpassningsbar och lämplig för olika utrymmen

Om kontorsdatorn tar för mycket plats kan det vara svårt att få plats med en skrivbordslampa. En hänglampa som kan hängas upp direkt över skärmen är därför ett bättre val som gör att utrymmet kan användas på ett mycket mer flexibelt sätt. Tillbehör som bordsklämmor och stativ kan också möjliggöra en mer effektiv användning av utrymmet. 

Välj en hänglampa som kan hängas direkt över skärmen, så att utrymmet kan användas på ett mycket mer flexibelt sätt.

WiT kan användas med alla bordsklämmor eller stativ. Du kan skapa många kombinationer som passar ditt humör, hemma eller på kontoret.

En skrivbordslampa som kan ändra färgtemperaturen gör att ljuset kan ställas in på kallt vitt eller varmt gult för att anpassas till olika situationer.

 

Vitt ljus kan användas medan du arbetar, medan en varm gul belysning kan användas under lunchrasten och skapar en känsla av avkoppling istället för stelhet. Skrivbordslampan erbjuder en mycket värdefull och ekonomisk lösning tack vare dessa funktioner och blir till en ”förmån” som personalen värdesätter.

Taiwan har världens högsta andel närsynta personer, med dåligt upplysta miljöer som en av de främsta orsakerna. Många ögonsjukdomar är också kopplade till otillräcklig belysning. Kontorsskrivbordet är platsen där människor tillbringar större delen av sin arbetstid. Det är inte bara ett personligt utrymme, utan en plats där man använder ögonen under längre perioder. Välj en stark skrivbordslampa för att förbättra belysningen, skydda dina ögon och förbättra arbetseffektiviteten. Så många fördelar från ett enda val! 

TOP