BenQ Knowledge Center

BenQs läge för nedsatt färgseende kommer att göra saker och ting enklare för dem som behöver det

BenQ
2019/02/27

BenQs ögonvårdande Eye-Care-teknik har utvecklat läget för nedsatt färgseende*, som är anpassat för med nedsatt färgseende. Det gör det lättare för dem att de genom att förstärka färgtonerna och anpassa färgfiltren baserat på personliga intervjuer med användarna. Med BenQs läge för nedsatt färgseende kan personer med svårighet att urskilja olika färger tolka cirkeldiagram, statistik och bilder på ett enkelt sätt och därmed njuta av att se urskiljbara färgnyanser och en förbättrad färgbild.

*De vanligaste formerna av nedsatt färgseende är röda färgblindhet (eller protanomali) och grön färgblindhet (deuteranomali). BenQ erbjuder ett rött filter och ett grönt filter vid röd respektive grön färgblindhet.

Vad är nedsatt färgseende?

Färgseende är möjligt tack vare fotoreceptorer i ögats näthinna som kallas för tappar. Om tapparna inte har ett visst ljuskänsligt pigment kommer du inte att kunna se en eller flera av de tre grundfärgerna. Personer med färgblindhet kan ha mindre av en typ av ljuskänsligt pigment och kan bara se de neutrala eller grå färgerna där en viss färg annars skulle uppfattas. När det gäller nedsatt färgseende har deras tappar svårt att skilja mellan färger med liknande nyanser. När exempelvis röd, rosa, orange och lila färger placeras bredvid varandra, kommer det de ser att vara klumpar med liknande färger. Med läget för nedsatt färgseende kan drabbade användare enkelt särskilja färgerna och därmed får en tydligare bild och behagligare upplevelse.

*För att ta reda på mer om färgblindhet och nedsatt färgseende kan du söka den medicinska termen nedsatt färgseende. Den omfattar färgblindhet och nedsatt färgseende, och det uppskattas att tre miljoner människor runt om i världen har den ärftliga formen av nedsatt färgseende. (http://www.colourblindawarcial.org/colour-blind/)

Även om det finns liknande orsaker till färgblindhet och nedsatt färgseende, måste man veta att BenQs läge för nedsatt färgseende inte fungerar för personer med färgblindhet eftersom deras tappar inte reagerar på vissa ljuspigment och inte kommer att se en förbättrad färgbild med detta läge aktiverat.

Relaterad artikel

TOP