BenQ Knowledge Center

Pantone Validated nu i DesignVue- och PhotoVue-bildskärmar

BenQ
2019/06/26

Vad är Pantone och Pantone Matching System?

Pantone anses vara den globala auktoriteten för kommersiell färgåtergivning. Sedan 1960-talet har de standardiserat över 10 000 färger för designers och produktutvecklare. År 1963 förändrade Pantone tryckeribranschen och skapade Pantone Matching System, som i grund och botten utgör en ny standard för färgåtergivning.

PMS organiserar färgstandarder genom ett patentskyddat numreringssystem och en palett av färgspån, som i sig själva har blivit en symbol för färg och design. Det har blivit ett universellt färgspråk som gör att färgbeslut kan vidareföras korrekt i varje steg av arbetsflödet, från designers till producenter och tillverkare. Det används inom alla fält, från grafisk design till 4K-videoproduktion.

Vad är Pantone Validated?

Pantone Validated integrerar Pantones globalt kända färgstandarder för elektroniska enheter. Det innebär att en färgenhet har kapaciteten att noggrant återge en serie Pantone-färger.

Bildskärmar som godkänns enligt programmet Pantone Validated har utvärderats av tekniker med hjälp av färgvetenskapliga principer och avancerad X-Rite-teknik för att kvalificera professionella och produktionsklassade enheter. BenQs DesignVue- och PhotoVue-bildskärmar innehåller integrerad färgkorrigering och BenQs exklusiva AQCOLOR-teknik för att garantera överlägset noggrann färgåtergivning, inklusive testad kvalitet när det gäller att åstadkomma färger från Pantone Matching System.

Hur förbättrar Pantone Validated mitt arbetsflöde?

Genom att se till att färgernas utseende, i tryckta eller färdiga produkter, överensstämmer med dem som visas på skärmen under produktionsprocessen blir det lättare att återspegla den ursprungliga designvisionen. Yrkespersoner som ser färgnoggrannhet som en central aspekt av skärmteknik eller utgångsenheter bör titta efter modeller som testats och godkänts av Pantone.

Pantones validering av DesignVue- och PhotoVue-bildskärmarna understryker hur fast beslutna BenQ är att tillhandahålla absolut färgnoggrannhet i färgcentrerade yrkessammanhang. Nu inklusive Pantone-färger så som de visas på skärmen.

TOP