BenQ Knowledge Center

Säker nystart på arbetsplatsen med användarvänliga trådlösa lösningar

BenQ
2020/10/01

Företag och organisationer tvingas hantera verkligheten när kontor ska öppnas upp och en normal vardag inrättas. I skuggan av covid-19-pandemin kan ny teknik göra övergången enklare. Särskilt på små och medelstora företag måste chefer, personalavdelningar och IT-supportteam fundera på vilka system som kan möjliggöra ett återupptagande av arbetet på kontoret samtidigt som den fysiska kontakten minimeras och möjliga spridningsvägar kontrolleras. Teknik som kombinerar lokal och virtuell närvaro har möjlighet att underlätta nyöppningen avsevärt och låta företagen komma tillbaka till full produktivitet.

Ett exempel på denna teknik är smarta trådlösa projektorer som ger många fördelar och kan integreras smidigt på små och medelstora företag och andra organisationer utan komplicerade utbildningar för personalen. De är nästan osynliga för användaren, men kan bidra till en kraftfull nystart i svåra tider.

Trådlös projecering

Tack vare en nästan kontaktlös och beröringsfri konstruktion tillgodoser smarta trådlösa projektorer behovet av att minska virusspridningen, och är ett stort steg mot en beröringsfri kontorsmiljö.

Olika trender för stora och små företag

Du har redan hört att många av världens ledande teknikföretag har annonserat planer på att bibehålla distansarbetet som primär strategi tills vidare. Google, Facebook och i stor utsträckning Microsoft har för närvarande mycket av sin arbetskraft i distansarbete. Detta fungerar eftersom dessa organisationer har en lång tradition av distansarbete och hårdvaran för att bibehålla en sådan strategi. De har också enorma resurser och åtkomst till en tålig datadelningsfunktionalitet och egen molninfrastruktur med specifika team som arbetar dygnet runt, hela veckan för att samarbetet ska löpa på.

Små och medelstora företag har inte tillgång till denna lyx och lever på ett nära samarbete i en kompakt och mindre hierarkisk organisation. Utan personlig närvaro blir produktiviteten lidande på många små och medelstora företag. Därför är behovet av att öppna upp arbetsplatserna mycket större här.

Medan personalen på större teknikbolag har omfattande erfarenhet av att arbeta hemifrån kanske personalen på små och medelstora företag behöver mer vägledning och fysisk interaktion för att kunna arbeta med maximal motivation och produktivitet.

Små och medelstora företag måste kunna ta emot kunder och leverantörer, och mer står på spel i varje möte än för stora koncerner. Man kan alltså säga att de omständigheter som pandemin skapat inte haft så stora effekter för den högkompetenta och välbetalda ”elitpersonalen” hos de största teknikföretagen med sina enorma IT-resurser, medan hårt arbetande medarbetare på små och medelstora företag som måste göra allt själva har fått kämpa hårdare och därmed har mer att vinna på att en normal vardag kan återkomma så snabbt och effektivt som möjligt.

Grunderna för en säker nystart på kontoret

Tack och lov finns mycket vägledning kring hur en nyöppning kan genomföras så säkert och effektivt som möjligt. Exempelvis har Deloitte och Gartner skapat vägledningar med mer information om deras specifika strategier.

I arbetet att skapa arbetsplatser som är mer eller mindre pandemisäkrade är två av de viktigaste prioriteringarna minskad personaldensitet och arbetsplatslayouten.

Kontor ska eftersträva att upprätthålla social distansering när så är möjligt, vilket underlättas av ett rymligare arbetsplatsarrangemang. Det finns ingen anledning att drabbas av panik, men om organisationer och företag vill minska risken för infektionsspridning bland personalen är det avgörande att utveckla planer för så kallad pandemisäkring. Smarta trådlösa projektorer som fungerar med en beröring har helt klart en roll i denna verklighet.

 

Som referens har vi samlat in olika resurser som hjälper er att bättre förstå hur en nyöppningsstrategi kan formuleras.

 

De viktigaste förutsättningarna bör vara gemensamma utrymmen med lägre personaldensitet och social distansering eller glesare arbetsplatsfördelning, och ett starkt övergripande fokus på bästa hygienpraxis. Klicka på respektive länkar för att läsa mer.

Tillsammans med arbetsplatser med lägre densitet är ett minskat antal beröringar och mindre kontakt viktiga verktyg i arbetet att minska potentiella hälsorisker.

Det är helt upp till er om ni väljer att definiera detta som ett kontaktfritt eller beröringsfritt kontor. Självklart är det omöjligt och inte heller önskvärt att helt eliminera fysisk kontakt, men att minska den inom det rimligas gränser kan helt klart lugna kolleger som kanske oroar sig över att komma tillbaka till kontoret.

Återupprätta kontorskulturen

Passionen i arbetet är en starkt drivkraft hos personalen, i synnerhet på små och medelstora företag. Det är inte bara ett jobb eller en födkrok, det är ett medvetet karriärsval att vara del av ett mindre team som arbetar tillsammans mot ett gemensamt mål. Detta är något som stora organisationer ofta saknar, och ledningen på små och medelstora företag ska uppmuntra gemenskapsaspekten samtidigt som säkerhetsmedvetenheten bibehålls.

Som vi alla vet är människor sociala varelser, och det passar inte alla att jobba ensamma hemifrån. Många jobbar helt enkelt bättre i närheten av kolleger. Och traditionella småkontor eller andra kontorsutformningar som erbjuder viss avskildhet kan nu också fungera som praktiska barriärer som förhindrar smittspridning. Rumsavdelningar är en första försvarslinje som ger säkerhetskänslan i teamet en positiv boost. Öppna planlösningar var kanske supertrendiga före pandemin, men är i dagsläget förmodligen ingen jättebra idé. Att sprida ut personalen med avdelare emellan är inte asocialt, det är en praktisk och säker lösning

”64 procent av personalcheferna gör medarbetarupplevelsen mer prioriterad när återkomsten till kontoret planeras”

Gartner-undersökning 2020-09-17

Alla dessa åtgärder måste kommuniceras tydligt till personalen. Det är viktigt att kontorskulturens grunder inte förändras. Människor vill komma tillbaka till kontoret eftersom de behöver mänsklig kontakt och fysiskt samarbete med kollegerna. Ändringarna som görs i miljöerna på små och medelstora företag ska vara logiska, transparenta och användarvänliga – till exempel med de smarta trådlösa projektorerna vi nämnde. Ambitionen är inte att skapa en kall och steril arbetsplats, utan snarare en arbetsplats som är utformad i linje med verkligheten och de globala omständigheterna. Medarbetarupplevelsen ska inte förändras på något fundamentalt plan, utan kan till och med bli bättre när personalen förstår att företagsledningen har en sammanhängande och hållbar plan för att skydda alla i teamet samtidigt som arbetet förblir tillfredsställande och produktivt.

Några viktiga förslag

Koncepten för minskad kontakt och färre beröringar syftar till att eliminera störningsmoment som ständig desinficering och nästan maniskt handtvättande. Målet är inte att göra alla till hypokondriker, utan snarare att kontrollera och begränsa smittspridningen. Därför är enheter och teknik med minimalt kontaktbehov så användbara i denna nya era. Personal som inte ständigt måste trycka på samma knappar eller greja med en massa kablar utsätts helt naturligt för mindre smittorisk.

Trådlös teknik eliminerar de flesta av kablarna, och smarta trådlösa enheter kan till och med fjärrstyras av användare från deras privata enheter.

one-touch smart projector help build pandemic-proofing offices

Installera en smart trådlös projektor som fungerar med en beröring i ett mötesrum, så har du omedelbart eliminerat massor av beröringspunkter som tidigare hade varit uppenbara vägar för smittspridning. Tänk dig fjärrkontrollen, knappsatsen, nätkabeln, HDMI-kabeln och gissningsvis en eller ett par gemensamma bärbara datorer – det blir många beröringar. Med ny teknik slipper du detta.

Ytterligare en aspekt som ger både nöjda användare och minskade risker är enkelhet.

En smart trådlös projektor som levereras med alla nödvändiga appar färdiginstallerade och inte kräver drivrutiner tar bara några sekunder att sätta på och komma igång med. Du behöver inte ringa IT-stödet – bara det innebär färre personer i rummet. Och kollegerna behöver inte stå och klia sig i huvudet, vilket innebär mindre frustration och mer omedelbar produktivitet. Bra teknik som inte kräver att användarna släpper allt de sysslar med blir ännu viktigare i ett pandemisäkrat kontor, eftersom varje stopp innebär ytterligare aktiviteter, och aktiviteter innebär ytterligare risk.

Håll dig uppdaterad, för i nästa artikel kommer vi att djupdyka i vad som gör en smart trådlös projektor till en viktig del i de förbättrade medarbetarupplevelserna i den nya kontorsmodellen, och titta närmare på specifika funktioner. Fungera med praktiskt taget alla enheter i tre steg

huddle meeting projector
Smart trådlös projektor från BenQ för arbetsplatsen
TOP