BenQ Knowledge Center

Ökar liten text verkligen risken för att utveckla närsynthet?

2019/03/06
Ökar liten text verkligen risken för att utveckla närsynthet?

Försumlighet i de dagliga rutinerna kan leda till att barns syn gradvis försämras. Nästan omärkligt nog kan de ha problem med suddig syn på båda ögonen och behöva glasögon även i barndomen. Förutom att behöva glasögon, löper de som blir närsynta tidigt i barndomen högre risk att utveckla allvarlig myopi om de inte tar hand om ögonen på rätt sätt när de växer upp. I allvarliga fall kan de till och med utveckla åldersrelaterade ögonsjukdomar såsom makulär degeneration och näthinneavlossning.

Vad är det egentligen som påverkar synen?

Det rekommenderas att synvård bör starta under den tidiga barndomen. Dålig syn kan leda till vissa inlärningsproblem. Enligt forskning är felaktiga sittpositioner, avståndet mellan boken och ögonen under läsning, lästid och textstorlek i material som läses utanför skolan alla kopplade till närsynthet. I forskningen har patienter som riskerar att utveckla närsynthet haft liknande läsvanor. Avståndet mellan boken och ögonen var kortare än 20 cm, de tillbringade mer än 3 timmar på att läsa efter skolan, och de läste kontinuerligt under timslånga perioder. Att utföra de här typerna av kontinuerliga, ögonavhängiga aktiviteter under längre tid tröttar ut ögonen. Om textstorleken på det som läses hade förstorats, vilket föreslås i studien, hade risken för närsynthet avsevärt kunnat reduceras. 

Påverkar liten text verkligen synen?

När du fokuserar på en viss text under en längre tid dras muskeln runt ögats lins (ringmuskeln) samman och drabbas av spasmer. Musklerna i ögonen blir överansträngda och stela, vilket gör att ögonen inte kan justeras ordentligt. Ögats ringmuskel måste anstränga sig för att ögat ska kunna se ord tydligt, vilket långsamt ökar påfrestningarna på ögonen. När ögonen blir trötta minskar vi omedvetet avståndet mellan ögonen och boken, vilket orsakar en förändring av läspositionen. Därmed ökar sannolikheten för närsynthet. Som tidigare förklarats har graden av sammandragningar i ögats ringmuskel mycket att göra med avstånd, men inte så mycket med textstorlek. Ju längre bort föremålet befinner sig, desto mindre spända är ögonen. Detta innebär att större text inte nödvändigtvis kan förhindra närsynthet.

 

Det vill säga att närsynthet inte orsakas av liten text, utan på grund av det kortare avstånd som behövs för att barn ska kunna se dessa små ord tydligt. Dessutom måste ögonen, oavsett textstorlek, slappna av ordentligt efter att ha fokuserat noga i 20 minuter under aktiviteter som läsning, pianospelande eller TV-tittande. Det är bäst att ta en paus en gång i halvtimmen när man läser eller gör läxor under längre perioder. Alternativt kan man få ögats ringmuskel att slappna av genom att titta på föremål på nära och långt håll. Att blinka ett par gånger hjälper för att lindra torra ögon.

 

Barn nuförtiden har enkel tillgång till smartphones. När man använder en smartphone är ögonen närmare skärmen än när man läser en bok. Synen kan också försämras i sådana fall eftersom korrekt avstånd inte upprätthålls. Som förklarat i föregående stycke, kan din enkelt skyddas så länge du följer principen om ”fem minuters paus efter var 30:e minuts läsning/tittande”.

TOP