BenQ Knowledge Center

Vad är BenQs AQCOLOR-teknik?

BenQ Color Technology Lab
2019/08/14

AQCOLOR-tekniken är en teknik som utvecklats av BenQ för att leverera korrekta färger från professionella skärmar till respektive användare. ”Färger du kan lita på” är den största fördelen som BenQ vill att användarna ska få ut av produkterna. Att återge färger med hög noggrannhet är definitivt målet, men hur ska man definiera ”hög noggrannhet”, hur åstadkommer man hög färgnoggrannhet, och hur bevisar man att hög färgnoggrannhet har åstadkommits? Det är dessa frågor vi behöver besvara i den här artikeln.

AQCOLOR-tekniken består av fyra beståndsdelar, eller de fyra grundpelarna i AQCOLOR, och varje beståndsdel kommer att diskuteras ingående i följande stycken:

Industristandard

Att uppfylla branschstandarden är det första steget i AQCOLOR-tekniken, eftersom det är där alla färgkrav och -specifikationer definieras. Branschstandarderna definierar det målvärde som bildskärmen ska justeras eller kalibreras efter. Till exempel hade ITU-R godkänt standarden Rec. 709 år 1990, som innehåller följande färgspecifikationer:

Det finns många olika branschstandarder som AQCOLOR följer, och Rec. 709 är bara en av dem. För grafisk formgivning används både Adobe RGB och sRGB flitigt. För filmbranschen var Rec. 709-standarden dominerande, men i och med utvecklingen av digital biografteknik är DCI-P3-standarden nu vanligast. I TV-sändningsbranschen var NTSC och PAL båda populära tidigare, men Rec. 709 har blivit det vanligaste valet. Bland dessa standarder ligger den största skillnaden i färgskalan, som beskriver hur stort färgspektrum en enhet kan återge.

Figur 2. Färgskalor

För att uppfylla alla branschstandarder har BenQ strävat efter att tillhandahålla den optimala maskinvarukonfigurationen för att bygga upp det professionella bildskärmsortimentet från grunden. Detta innefattar 10-bitars skärm med 12/14-bitars LUT för att skapa jämn gammaövergång och ultralågt delta E för att på ett tillförlitligt sätt återge standardfärger.

Visa detaljer

Alla som är måna om färger kalibrerar sin bildskärm. Detta gäller även skärmtillverkare. Men ingen tar kalibreringen på större allvar än BenQ! Kalibrering innebär inte bara att placera mätanordningen på skärmen, utan omfattar även enhetligheten över hela skärmområdet samt hur man jämnar ut mätresultatet från olika mätanordningar.

Varför är det viktigt att hela skärmområdet är enhetligt? Detta beror på att när vi tittar på bildskärm så tittar vi inte bara på ett ställe på bildskärmen, utan på hela skärmområdet. När vi placerar ett föremål i mitten av skärmen, förväntar vi oss att föremålet ska se likadant ut på alla delar av skärmen. Men så är det aldrig. På en typisk bildskärm kan du definitivt se vissa mörka skuggor när du tittar på en helvit bakgrund, som visas i figur 3. Detta orsakas av otillräcklig diffusion från skärmen. Med BenQs första och andra generations unika jämnhetskompensation kan detta fenomen elimineras. Allt du kan se är en vit bakgrund utan mörka skuggor. Därför kan du vara säker på att ditt föremåls färger förblir desamma.

Figur 3: Till höger ses en typisk bildskärm, och till vänster använder bildskärmen BenQs jämnhetskompenserande teknik

I fabrikskonfigurationen finns det en mätanordning per produktionslinje, och det finns oftast mer än en produktionslinje. Även om mätanordningarna kalibreras noggrant före varje användning finns det fortfarande skillnader som kan resultera i olika visuella utseenden. Det innebär att när en användare köper två eller flera enheter av samma modell, så kan det hända att enheterna inte ser likadana ut när de slås på. Med BenQs egenutvecklade Color Consistency Technology är mätanordningarna samkörda så att enheterna ser likadana ut. Därför behöver inte användarna inte oroa sig om enheterna inte ser likadana ut. För bildskärmar från SW- och PV-serien erbjuder vi till och med maskinvarukalibreringsfunktioner. Om resultatet från fabrikskalibreringen i ett senare skede börjar avvika, kan maskinvarukalibreringsfunktionen ge den färgnoggrannhet som uppfyller branschstandarderna med den kalibrator du väljer.

Garanti direkt från fabriken

Vi förstår att alla användare är ivriga att börja använda vår produkt. Därför är prestandan från fabriken av yttersta vikt både för oss och för dem. Det är därför vi har lagt stor möda på att finjustera våra fabriksinställda lägen, inklusive Standard, Adobe RGB, sRGB, DCI-P3. Men hur bevisar vi för användarna att lägena justerats för att uppfylla standarderna? Det är här fabrikskalibreringsrapporten kommer in. Varje enhet har sin egen fabrikskalibreringsrapport med sitt eget serienummer angivet. Ett exempel på fabrikskalibreringsrapporten visas i figur 5. Och i rapporten anges följande parametrar tydligt för att visa prestandan:

Figur 5: BenQs kalibreringsrapport / *färgjämnhet finns tillgängligt på utvalda modeller

Tredjepartscertifiering

Med AQCOLOR-tekniken har BenQs professionella skärmar godkänts för Pantone Validated-certifikat och Calman-certifiering. Detta är färgcertifikat från tredje part, och i vissa fall har BenQ varit först med att erhålla certifieringen. Det är inte bara produkten utan AQCOLOR-tekniken som har möjliggjort allt detta.

BenQ har utvecklat AQCOLOR-tekniken under flera år, och det är en utvecklingsprocess som ständigt pågår. AQCOLOR-tekniken bygger på att först uppfylla branschstandarder och betonar sedan detaljerna och garantin om prestanda direkt från fabriken. Slutligen bestyrks den av tredjepartscertifikat, såsom Pantone Validated och Calman. Målet är att ta fram fler produkter som utlovar ”Färger du kan lita på”

Figur 6: BenQs AQCOLOR Technology

TOP