Pris Kvantitet

Vad är ljusstyrka? Vad har det för betydelse?

BenQ
2019/08/21
lämplig ljusstyrka från en skrivbordslampa i ett vardagsrum med soffa

Ljusstyrka, även kallat luminans, avser hur ljust eller starkt upplyst ett föremål ser ut för mänskliga ögon, dvs. hur ”ljusstarkt” det är. När ytorna på vilka två föremål som helst ser lika ljusa ut kan vi säga att de har samma ljusstyrka. Eftersom många faktorer påverkar ljusstyrkan är den inte lätt att mäta. Till dessa hör att en slät yta tenderar att se ljusare ut än en skrovlig yta i samma omgivning, så belysningsstyrka används i allmänhet för jämförelser. Belysningsstyrka avser hur mycket ljus (ljusflöde) som tas emot i ett visst område. Enkelt uttryckt betyder det ”den upplysta platsens ljusstyrka”. Enheten för mätning av belysningsstyrka är ”lux”. Ju högre värde, desto ljusare är det, medan lägre värden innebär mörkare.

Belysningsstyrkan har en enorm inverkan på lässituationen. Forskning gjord av National Taiwan University of Science and Technology visar att, oavsett om det rör sig om ett fysiskt exemplar eller elektroniskt bläck, så kan ögonen känna igen bokens text snabbare och mer korrekt i en omgivning med högre belysningsstyrka. Samtidigt kräver ett mindre teckensnitt högre belysningsstyrka. Belysningsstyrkan har en mer betydande inverkan på läsningens effektivitet när texttypsnittet är mindre.

När man använder elektroniska konsumentprodukter, såsom datorer, surfplattor, mobiltelefoner osv. med ljusa skärmar, så bländas man ofta om den omgivande belysningen är för svag och kontrasterar starkt mot skärmens belysning. Även om studien inte har bevisat att bländning orsakar långvariga skador på ögonen, skapar det ändå trötthet och obehag i ögonen och minskar indirekt effektiviteten i arbetet. Därför bör användning av elektroniska konsumentprodukter i omgivningar med otillräcklig belysning undvikas.

Hur definierar vi ”tillräckligt starkt”?

Och låt oss gå vidare till frågan som folk ofta ställer: ”Hur många lumen bör en skrivbordslampa ha?” Enligt definitionen från American National Standard Practice for Office Lighting måste belysningen uppnå 500 lux för att uppfylla standarden ”tillräckligt starkt”, medan CNS-standarden rekommenderar att belysningen i ett arbetsrum i hemmet ska uppnå 750~1000 lux för att anses lämpligt för läs- och skrivaktiviteter. Faktum är att allas subjektiva uppfattning av ”tillräckligt starkt” kan skilja sig åt. I grund och botten behöver vuxna starkare belysning än barn för läsa text tydligt.

Det bör noteras att starkare inte är det samma som bättre när det gäller belysningsstyrka, och för stark belysning får människor att känna sig bländade. Men om en användare av en skrivbordslampa tycker att lampan är för ljus, kan användaren enkelt flytta den längre bort. Vanligtvis är det snarare otillräckliga ljusförhållanden man behöver oroa sig för.

Hur kan vi köpa och installera skrivbordslampor korrekt för att uppfylla belysningskraven?

Hos de flesta familjer finns inga instrument för att mäta belysningsstyrka, så hur ska vi då veta om belysningen når upp till standarden ”tillräckligt starkt” eller inte? Det spelar egentligen ingen roll även om det inte finns någon professionell ljusstyrkemätare. För de flesta skrivbordslampor som finns tillgängliga på marknaden anges belysningsstyrkan i de detaljerade specifikationerna. Vanligtvis uttrycks de i formen ”XX centimeter från den belysta ytan är den centrala belysningsstyrkan XX lux”. Användare kan använda denna information som referens medan de köper skrivbordslampor. Till exempel betyder ”40 centimeter från den belysta ytan är den centrala belysningsstyrkan 1800 lux” att när skrivbordslampan är 40 centimeter från skrivbordet, så kan den ge mitten av det belysta området på skrivbordet 1800 lux. När det står ”30 centimeter från den belysta ytan är den centrala belysningsstyrkan 1200 lux” betyder det att när skrivbordslampan är 30 centimeter från skrivbordet, så kan den ge mitten av det belysta området på skrivbordet 1200 lux. Vissa är ute efter den ljusstarkaste LED-skrivbordslampan, men du måste verkligen tänka på dina vanor och läsmiljön.

Innan du köper en skrivbordslampa kan du mäta avståndet mellan platsen där skrivbordslampan ska placeras och skrivbordet. Efter att skrivbordslampan har köpts rekommenderar vi även att lampan installeras enligt dess belysningsspecifikationer. Om du vill vara 100 procent säker på att belysningen i ditt hem uppfyller dina krav, kan du också köpa en ljusmätare för att mäta den och därmed värna dina familjemedlemmars hälsa!

 

Var den här artikeln hjälpsam?

Ja Nej

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad på våra produktlanseringar, kommande nyheter och exklusiva förmåner.

Prenumerera
TOP