Какво са ANSI, Light Source и LED лумени?

Как да преобразуваме ANSI лумени в LED лумени и Light Source лумени?

2022/01/01

Чакай… този проектор казва, че неговата яркост е 1000 лумена, докато другия казва, че яркостта му е 2400 лумена, а цената им е една и същата? Това не изглежда правилно, има ли нещо, което пропускам?

Често потребителите, които търсят да закупят своя първи проектор, искат да се уверят, че ще вземат този, който има най-голяма яркост. Но много от тези потребители, които действително тръгнат да се оглеждат за проектор, се изправят пред по-голям пъзел: как да осмислят различните спецификации за яркост, които са налични на пазара. Този проблем е резултат от факта, че някои марки на пазара са склонни да рекламират спецификации за яркост, които са различни от тези, използвани от повечето други марки. От всички спецификации за яркост, които потребителят може да открие, най-често срещаните са: ANSI яркост, LED яркост и light source яркост.

Въпреки че стандартната единица, използвана за яркост, лумените, се използва и от трите типа яркост, разликите в техните дефиниции карат стойностите им да варират много. Това води до случаи, в които проектор, използващ ANSI лумена, може да посочи стойност от 1000 лумена, докато друг конкурентен проектор, използващ LED лумена, посочва стойност от 2400 лумена. От това възниква въпросът: ако всички тези видове яркост се измерват в лумени, защо техните стойности се различават толкова драстично?

Достатъчно е да кажем, че причината за това несъответствие е, че всеки от трите типа, посочени по-горе, измерва различни аспекти на яркостта на проектора. Но преди да продължим по-нататък и да разгледаме разликите между всеки тип (ще стигнем до това по-късно), това, от което повечето потребители наистина се нуждаят, е бърз начин да преобразуват стойностите на един тип яркост в друг, за което са предназначени таблиците по-долу :

Таблица за преобразуване на единици за яркост
Преобразувайте LED лумени и Light Source лумени в ANSI лумени

Преобразувайте LED лумени в ANSI лумени

LED Lumen
LED Lumen
120 →
LED Lumen
300 →
LED Lumen
480 →
LED Lumen
1200 →
LED Lumen
2400 →
LED Lumen
2880 →

ANSI Lumen
ANSI Lumen
50
ANSI Lumen
120
ANSI Lumen
200
ANSI Lumen
500
ANSI Lumen
1000
ANSI Lumen
1200

Преобразувайте Light Source лумени в ANSI лумени

Light Source Lumen
Light Source Lumen
830 →
Light Source Lumen
2000 →
Light Source Lumen
3300 →
Light Source Lumen
8300 →
Light Source Lumen
17000 →
Light Source Lumen
20000 →

ANSI Lumen
ANSI Lumen
50
ANSI Lumen
120 
ANSI Lumen
200
ANSI Lumen
500
ANSI Lumen
1000
ANSI Lumen
1200

*Общо взето, ANSI лумени, умножени по 1,3~2,4, приблизително равни на LED лумени.

**ANSI лумени, разделени на 0,04~0,06, приблизително равно на лумена за яркост на светлинния източник

Анализирайки таблиците, може да забележите една константа между тях: ANSI яркост. Причината за това се дължи на начина, по който се дефинира всяка мярка за яркост.

Какво е ANSI яркост? Какво е LED яркост? Какво е Light Source яркост?
ANSI яркост

ANSI яркостта е яркостта, определена от Американския национален институт по стандартизация, която включва вземане на няколко показания на яркост, от различни точки на прожектирания бял екран и усредняването им.

LED яркост

LED яркостта е яркост, използвана от някои производители, която се опитва да определи количествено добавената яркост, която се възприема от човешкото око, в резултат на силно наситени цветове, известен също като ефекта на Helmholtz-Kohlrausch (HK).

Light source яркост

Light source е яркостта, измерена директно от светлинния източник на проектора, преди да е приложен който и да е от ефектите на компонентите за изобразяване на проектора.

ANSI яркост: Златният стандарт за измерване на яркостта

Благодарение на тези дефиниции, причината, поради която ANSI яркостта реално се използва като стандарт за измерване на яркостта (както е показано в таблиците по-горе) става по-очевидна. Това е така, защото ANSI яркостта, както е посочено в името му, е единствената мярка за яркост, която използва стандартна, научна методология, която е сертифицирана от международен орган. Това дава на ANSI яркостта надеждност и сигурност, които не се срещат при другите видове яркост, които могат да разчитат на произволни фактори (като например как се измерва ефектът на HK за LED яркостта) или представя индиректна стойност на яркостта (поради въздействието на вътрешните компоненти на проектора, върху крайната му яркост), за да се получат подвеждащи/по-високи числа.

Какво е ANSI?

Американският национален институт по стандарти (ANSI) е частна организация, с нестопанска цел, която администрира и координира доброволните стандарти и системата за оценка на съответствието в САЩ. Основан през 1918 г., институтът работи в тясно сътрудничество със заинтересовани страни, от индустрията и правителството, за идентифициране и разработване на стандарти и основани на съответствие решения за национални и глобални приоритети.

Свързани статии

Препоръчани продукти

Беше ли ви полезна тази статия?

да Не
TOP