ANSI, Light Source и LED лумена? Намерете своя път през различните мерки за яркост.

2022/01/01

В света на преносимите и пико проектори, способността на проектора да възпроизвежда ясни и видими изображения с настройки, които позволяват лесно да минат от тъмно осветена стая към ярко и открито помещение, е от първостепенно значение. В резултат на това една от ключовите спецификации, на която потребителите обръщат внимание, когато разглеждат тези видове проектори, е тяхната яркост. Но какво трябва да направят потребителите, дори и най-запознатите от тях, когато виждат, че често спецификациите на яркостта варират силно между различните модели, като различните марки използват различни начини за определяне на яркостта на проекторите си?

  

Много вероятен сценарий, с който може да се сблъска потребителят, е следния - проектор A да има яркост от 1000 ANSI лумена, докато проектор B, на подобна цена, да има яркост от 2400 LED лумена. Трябва ли да се вярва на стойност, значително по-висока от всички останали, като тази за проектор B? Каква е разликата между различните лумени, като използваните в нашия пример (ANSI и LED)? Каква е разликата между различните видове лумени, като ANSI и LED? Как всяка от тези единици се представя спрямо другата и има ли предпочитана единица за използване? Тази статия ще се стреми да отговори на всички тези въпроси, за да можете по-добре да разберете как различните проектори определят нивата си на яркост и по този начин да вземете по-обосновано решение.

Какви са основните мерки за измерване на яркостта на проектора?

При проекторите най-често използваните мерки за яркост са ANSI, light source и LED. Въпреки че всеки метод използва лумени – стандартната единица за яркост в областта на оптиката – като основна мерна единица, те се различават по това, което всъщност измерват.

  

ANSI яркост

ANSI яркостта е мярката за яркостта на светлината от проектора, както е определена от Американския национален институт по стандарти (ANSI). Обикновено се измерва чрез вземане на няколко показания на яркостта (в лумени), от различни точки на белия екран, от дадено прожекционно разстояние и осредняването им, за да се определи стойността.

Light Source яркост

Light source яркостта, както показва и самото име, се отнася до измерената яркост на светлинния източник на проектора, който в зависимост от вида му може да бъде лампа, светодиоди или лазери. Light source яркостта се различава от ANSI яркостта по това, че при ANSI се измерва яркостта на светлината, прожектирана от проектора (което означава светлината, която е преминала през процеса на изобразяване на проектора), докато light source яркостта измерва яркостта му директно от самия източник на светлина, преди то е преобразувано в изображение от другите компоненти на проектора.

LED яркост

LED яркостта е мярка за яркост, използвана от някои производители на LED проектори, която взема в предвид това, което е известно като ефекта на Helmholtz-Kohlrausch (HK). Този ефект се отнася до явлението, при което човешкото око възприема силно наситените цветове като по-ярки, отколкото са в действителност. Имайки в предвид HK ефекта, LED яркостта действа като стойност, която се опитва да определи количествено, в действителни лумени, добавената яркост, която е резултат от подобреното цветово представяне на LED светлините.

Ефект на Helmholtz-Kohlrausch (HK)

HK ефектът е явление, наблюдавано главно при цветни светлини, при което човешкото око възприема силно наситените (или „по-чисти“) цветове като по-ярки, от по-малко наситените цветове или дори бялата светлина със същата яркост. Следователно проектори с по-чисти цветове ще произвеждат за зрителя по-ярки изображения.

The Helmholtz-Kohlrausch (HK) effect_color
The Helmholtz-Kohlrausch (HK) effect_brightness

Сравняване на мерките за яркост

Като се има в предвид почти непоследователния начин, по който всяка от тези яркости се използва в рекламата, как може да ги разберем и как те се свързват една с друга? Може ли единият вид да бъде директно сравнен с друг? За да започнем дискусията, първо трябва да посочим, че ANSI яркостта е най-последователна и надеждна, тъй като е стандартизирана мярка, съгласувана от международно призната организация. Оттук нататък можем да обсъдим другите видове мерки за яркост във връзка с ANSI яркостта, за да разберем как се изчисляват и да ги разберем по-задълбочено.

Маркетингова яркост/лумен: умишлено подвеждане на потребителя

За някои потребители, търсенето на най-яркия проектор често може да се сведе до просто търсене на по-голямо число, в спецификациите за яркост на проектора, което е факт, с който някои марки са добре запознати. За да привлекат този тип клиенти, същите тези марки нарочно ще покажат висока стойност на яркостта, без да посочват за какъв тип яркост (ANSI, light source или LED) става въпрос. Това може да накара потребителите да имат грешно усещане за възможностите на споменатия проектор и от своя страна да ги накара да направят погрешен избор. В тези ситуации препоръчваме на потребителите да се уверят, че типът единици за яркост, на които разчитат за даден проектор, са ясно посочени, както и да се придържат към добре познати марки с утвърдена репутация.

Light Source яркост vs. ANSI яркост

Накратко, стойностите на light source яркостта са винаги по-високи от стойностите на ANSI яркостта. Това е така, защото по дефиниция техните изчисления не вземат в предвид загубата на яркост, която възниква в проектора при процеса на изобразяване. По този начин не страдат от ефекти, които могат да намалят стойността на яркостта, подобни на тези, които вътрешната работа на проектора има върху стойността на неговата яркост (например процентният спад, причинен от цветното колело). Поради това, яркостта на светлинния източник на проектора може да бъде по-голяма от стойността на неговата ANSI яркост и то в пъти.

Измерване на ANSI яркост

ANSI Brightness = (L1+L2+L3+L4+L5+L6+L7+L8+L9)/9 (lux) x A (m^2)

A (Area) = W * H (m^2)

ANSI Brightness Measurement

*Забележка: L10, L11, L12, L13 са разположени на 10% от разстоянието на съответния ъгъл до L5.

Посочено е в ANSI IT7.228-1997.

Светодиодна яркост спрямо ANSI яркост

По отношение на необработеното сравнение на числата, стойността на яркостта на LED за проектор също винаги е по-висока от неговата ANSI яркост. Това е така, защото, както беше обсъдено по-рано, мерките за яркост на светодиодите се стремят да включат допълнителната яркост, която е резултат от ефекта HK.

Как да преобразуваме ANSI лумени и LED лумени?

Въз основа на различни проучвания се твърди, че HK ефектът може да доведе до 1,3 до 2,4 пъти увеличение на яркостта, спрямо измерената ANSI яркост на проектора. Това означава, че в зависимост от това как оценяват силата на HK ефекта, дадена марка може да изчисли LED яркостта на проектора си, като просто умножи измерената си ANSI яркост с коефициент от 1,3 до 2,4.

ANSI яркост: Златният стандарт за измерване на яркостта

От гледна точка на марките, които се опитват да пуснат на пазара своя проектор, всичко това прави използването на яркостта на светлинния източник или LED яркостта много по-примамливо, тъй като осигурява число, значително по-високо от неговия ANSI аналог. Но трябва ли потребителят да се доверява на подобни практики?

По отношение на light source яркостта, рискът е във факта, че по-голямата стойност не показва точно яркостта на прожектирано изображение (което в крайна сметка е причината за използване на проектор) и не отчита ефективността на самия проектор. В зависимост от начина на проектиране на проектора, изображението, което той възпроизвежда, може да бъде драстично по-тъмно, отколкото човек може да очаква, на база на яркостта на неговия светлинен източник.

Рискът да се доверите на LED яркостта е, че дори в проучванията, споменати по-горе, количественото определяне на HK ефекта е силно субективно. Изборът да умножите стойността на ANSI яркостта по 2,4 вместо 1,3, за да получите LED яркостта, може да бъде напълно произволен и не е непременно точен.

В крайна сметка яркостта, която потребителят винаги трябва да търси, когато решава кой проектор да закупи, е неговата ANSI яркост. Това е така, защото освен международно признат стандарт, това е най-ясното измерване, което не включва нито един от рисковете, споменати по-горе.

Свързани статии

button-add

Препоръчани продукти

Беше ли ви полезна тази статия?

да Не
TOP