Как да свържете външно аудио към вашият BenQ прожектор

BenQ
2020/10/27

Независимо дали използват своите BenQ прожектори, за да гледат в уединението на спалнята си или да се насладят на най-новите филми, в собственото си домашно кино, опциите, за потребителите, които искат да създадат свое собствено пространство за гледане, са неограничени. Основна част пада на избора на типа аудио, което ще се използва и начините, по които може да се свърже избраното оборудване към прожектора.

Имайки в предвид това, ето някои от опциите, които са достъпни за потребителите, които искат да свържат външен звук към своите BenQ прожектори:

Забележка: Нивото на поддръжка за описаните по-долу начини на свързване може да варира в зависимост от използвания модел. Преди да пристъпите към свързване, моля проверете спецификациите на продукта, за вашия конкретен модел и се уверете, че посочени по-долу функции, са налични и/или се поддържат.

Без външно аудио

Ако нямате външни колони може да свържете устройството, което ще използвате като източник на сигнал, към прожектора и да използвате неговите говорители, за да възпроизведете звука.

Свързване на Soundbar
Вариант 1: Свързване на едно устройство към Soundbar, който няма HDMI

За да свържете едно устройство към Soundbar, който не поддържа HDMI, може да свържете изходния HDMI порт на устройството към входния HDMI порт на прожектора, за пренос на видео сигнал, след което да свържете SPDIF порта или 3.5mm аудио жак на устройството към Soundbar-а.

Забележка: Ако източника на сигнал няма 3.5mm жак за аудио изход или изходен SPDIF порт, ви препоръчваме да използвате метода за свързване, показан във Вариант 2, независимо, че свързвате само едно устройство.

Вариант 2: Едновременно свързване на две устройство към Soundbar, който няма HDMI

За да свържете едновременно две устройство към Soundbar, който не поддържа HDMI, може да свържете изходните HDMI портове на устройствата към двата входни HDMI порта на прожектора, за пренос на видео сигнал, след което да свържете изходния SPDIF порт или 3.5mm аудио жак на прожектора към Soundbar-а.

Вариант 3: Свързване на устройство към HDMI ARC Soundbar

За да свържете устройство към Soundbar, който поддържа HDMI ARC, може да свържете изходния HDMI порт на устройството към входния HDMI порт на прожектора, за пренос на видео, след което да свържете изходния HDMI ARC порт на прожектора към HDMI ARC порта на Soundbar-а.

Вариант 4: Свързване на устройство с два изходни HDMI порта към Soundbar

За да свържете устройство, което има два изходни HDMI порта, към Soundbar, може да свържете един от изходните HDMI портове към входния HDMI порт на прожектора, за пренос на видео, след което да свържете другия изходен HDMI порт на устройството към входния HDMI порт на Soundbar-а.

Забележка: Когато свързвате само едно устройство метода на свързване, описан във Вариант 5, ще доведе до по-добри резултати от този, описан във Вариант 3, със следния недостатък, а именно, че прожектора ще е свързан директно към различен изходен източник и вие няма да можете да прехвърлите аудио сигнал от този източник към външен говорител.

Вариант 5: Свързване на няколко устройства към HDMI ARC Soundbar

Понеже входните HDMI портове на прожектора обикновено не са достатъчни, за да свържете всичките си устройства към него, ще трябва да свържете изходните HDMI портове на всяко устройство към HDMI разклонител, след което да свържете HDMI изхода на HDMI разклонителя към входния HDMI порт на прожектора, след което да свържете изходния HDMI ARC порт на прожектора към HDMI ARC порта на Soundbar-а.

Свързване на външни колони
Вариант 1: Свързване на едно устройство към Soundbar, който няма HDMI

За да свържете едно устройство към Soundbar, който не поддържа HDMI, може да свържете изходния HDMI порт на устройството към входния HDMI порт на прожектора, за пренос на видео сигнал, след което да свържете SPDIF порта или 3.5mm аудио жак на устройството към Soundbar-а.

Вариант 2: Едновременно свързване на две устройство към Soundbar, който няма HDMI

За да свържете едновременно две устройство към Soundbar, който не поддържа HDMI, може да свържете изходните HDMI портове на устройствата към двата входни HDMI порта на прожектора, за пренос на видео сигнал, след което да свържете изходния SPDIF порт или 3.5mm аудио жак на прожектора към Soundbar-а.

Scenario 3: Свързване на устройство към AV ресийвър, който няма HDMI и външни колони

Имате две възможности, за да свържете устройство към AV ресийвър, който не поддържа HDMI и външни колони:

 • Може да свържете изходния HDMI порт на устройството към входния HDMI порт на прожектора, за пренос на видео, като същевременно свържете изходния SPDIF порт на AV ресийвъра към входния SPDIF порт на AV ресийвъра, след което да свържете AV ресийвъра към външни колони, използвайки подходящите, за съответните колоните, кабели.
 • Може да свържете изходния HDMI порт на устройството към входния HDMI порт на прожектора, след което да свържете изходния SPDIF порт на прожектора към входния SPDIF порт на AV ресийвъра, и накрая да свържете AV ресийвъра към външни колони, използвайки подходящите, за съответните колоните, кабели..
 • Вариант 4: Свързване на устройство с два изходни HDMI порта към HDMI AV ресийвър и външни колони

  За да свържете устройство, което има два изходящи HDMI порта към HDMI AV ресийвър и външни колони, първо свържете единия от изходящите HDMI портове към входния HDMI порт на прожектора, за пренос на видео, а другия изходен HDMI порт към входния HDMI порт на AV ресийвъра, след което свържете AV ресийвъра към външните колони, използвайки подходящите, за съответните колоните, кабели.

  Забележка: Ако HDMI изхода на AV ресийвъра не поддържа 4K може да използвате методите за свързване описани във Варианти 3 или 4.

  The Best Recommendation

  Learn More

  Беше ли ви полезна тази статия?

  да Не
  TOP