Какво означава >100% Rec. 709 цветова гама?

BenQ
2022/01/03

Когато търсете да закупите нов проектор, искате да сте сигурни, че ще получите най-добрият за парите, които сте готови да дадете. За усърдните купувачи това означава внимание и фокусиране върху спецификациите, на всяка потенциална покупка. Заедно с по-известните характеристики, като разделителна способност и яркост, една от ключовите области, на които трябва да обърнете внимание, за да си гарантирате, че ще получите желаното качество, е цветът. Но при толкова много марки, рекламиращи различни видове цветови спецификации, как да изберете към коя да се насочите?

wide color gamut does not equal color accuracy

За да си отговорите на този въпрос, най-добре е да се запознаете с някои от по-често използваните термини и концепции, свързани с цветовото представяне: цветова гама и цветово покритие.

Какво е цветова гама?
Rec.709, DCI-P3, BT.2020 color gamut

В областта на възпроизвеждането на цветовете, експертите използват термина цветова гама, за да опишат обхвата от цветове, в рамките на общия спектър от видими цветове (известен още като цветово пространство), които устройство за изображения – в нашия случай проектор – е в състояние да възпроизведе; може да го оприличим на палитрата на художник. Съответно проектор с по-широка цветова гама по дефиниция е в състояние да възпроизвежда повече цветове във видимия спектър.

Един от най-често срещаните методи, използвани за визуално представяне на цветова гама, е с триъгълник, начертан в диаграмата на CIE цветовото пространство, в който всеки ъгъл представлява най-чистото червено, зелено и синьо, което устройството е в състояние да възпроизведе.

Но като се има в предвид, че проекторите са само един тип устройство в рамките на по-голямата екосистема за изображения – екосистема, която включва други устройства като камери, дисплеи и т.н. – дефинирането на техните цветови гами не е достатъчно, за да опише тяхното цветово представяне. Това е така, защото производителите на всеки вид устройства, в екосистемата, трябва да се уверят, че всеки цвят, в цветовата гама, на техните устройства е дефиниран еднакво навсякъде, в противен случай, когато се опитват да възпроизведат едно и също изображение, всяко устройство ще възпроизведе различни версии на всеки цвят. Тук е мястото, където се намесва Rec. 709 цветова гама.

Какво е Rec. 709?

Rec. 709 color gamut

CIE 1931 color space

Rec. 709 е цветова гама, разработена от ITU Radiocommunication Sector (ITU-R), която действа като стандарт, използван от голяма част от дисплейната и проекторна индустрия, за да гарантира, че всички устройства на пазара, които го приемат като свой стандарт, ще възпроизведат еднакви цветове. С други думи, използвайки стандарт като Rec 709, производителите могат да споделят общ език за цветовете, така че "черешово червено", което един производител използва, е същото "черешово червено", възпроизведено от друг производител.

Какво означава >100% Rec. 709 цветова гама?
display with 125% color gamut is not 100% color coverage

Използвайки Rec. 709 стандарта, много марки са открили, че един от най-удобните начини за определяне на цветовата гама, на техния продукт, е като процент от Rec. 709 цветова гама. Въпреки, че това привидно помага на потребителя бързо да разбере степента, до която дадено устройство може да възпроизведе Rec. 709, този вид описание на цветова гама лесно може да се изтълкува погрешно, особено когато някоя марка рекламира цветова гама, която надвишава Rec. 709 цветова гама – като например "125% от Rec. 709". Защото чрез рекламиране на 125% от Rec. 709 цветовата гама, потребителя остава с впечатление, че цветовата гама на това устройство не само покрива изцяло Rec. 709 цветова гама, но включва и повече цветове, което не е вярно.

Истината е, че твърдението "125% от Rec. 709" означава само, че общият размер на цветовата гама, на съответния продукт, е над 100% от размера на Rec. 709 цветова гама, но това не означава непременно, че споменатата цветова гама покрива 100% от Rec. 709, плюс допълнителни 25%. Може да има много случаи, в които 125% от Rec. 709 покрива 90% или по-малко от Rec. 709, както се вижда на изображението по-долу.

Правилният начин за покажем колко е покритието на Rec. 709 стандарта е като използваме цветовото покритие, а не цветовата гама.

Защо е най-добре да използваме цветовото покритие (color coverage)?
wide color gamut does not equal color accuracy

Както бе споменато по-горе, устройство с цветова гама, която надвишава Rec. 709 стандарта, не означава непременно, че е в състояние да възпроизведе всички цветове на Rec. 709 стандарта. Цветовото покритие, от друга страна, изразява по-добре способността на устройството да го направи, защото всъщност представлява процента на припокриване между цветовата гама на устройството и Rec. 709 стандарта. И така, устройство с цветово покритие от 95% от Rec. 709 гарантира, че може да възпроизведе правилно 95% от Rec. 709 цветова гама, докато продукт с над 100% от Rec. 709 може да е в състояние да възпроизведе само 90%.

Освен това цветовите гами, които надвишават размера на Rec. 709, но имат по-малко от 100% покритие на цветовете, всъщност ще доведат до проблеми с точността на цветовете, като отклонение от цвета и пренасищане. Това се дължи на факта, че тъй като Rec. 709 се използва като стандарт за синхронизиране на цветове, между различни устройства, всяко устройство, чиято цветова гама включва големи области извън границите на Rec. 709 – какъвто е случаят с устройства, които имат големи цветови гами, но по-ниско цветово покритие – неизменно ще възпроизвеждат цветове, които се отклоняват от цветовете, възпроизведени от друго устройство, което е приело Rec. 709 стандарта. По същия начин, ще има пренасищане, когато областите с голяма цветова гама, които се намират извън границите на Rec. 709 се изкривяват към определен цвят, най-често червен.

DCI-P3 и бъдещето на цветовите стандарти
DCI-P3 and the Future for Color Standards

Напредването на технологиите и способността на устройствата да възпроизвеждат повече цветове, ще изисква от индустрията да премине към по-нови стандарти, които обхващат по-широк обхват от видимия спектър, от Rec. 709 стандарта. Във филмовата индустрия, например, стандартът, който сега се използва за възпроизвеждане на цветове, е DCI-P3 – цветова гама, която е по-голяма от Rec. 709 – като по-голямата част от високия клас оборудване, в тази индустрия, изисква 100% цветово покритие от стандарта.

Независимо от стандарта, който ще бъде приет в бъдеще, потребителят, който търси най-ефективния проектор, за парите, които е готов да похарчи, винаги трябва да гледа цветовото покритие, за да си осигури най-точното възпроизвеждане на цветовете.

Свързани статии

Беше ли ви полезна тази статия?

да Не
TOP