Център за знания на BenQ

Кой се нуждае от управление на цветовете?

2018/03/15

Дизайнери като графични дизайнери, мултимедийни дизайнери, уеб дизайнери и други креативни професионалисти, които създават визуални концепции с помощта на компютърен софтуер, се нуждаят от управление на цветовете. Управлението на цветовете може да помогне на тези съзидателни специалисти да съобщават идеите си по-добре и по-ефективно. Настроено правилно, всяко устройство от техния работен поток ще възпроизвежда съвместими цветове.

Документални специалисти като фотографи или видеооператори, които използват цифрови фотоапарати или видеокамери за улавяне и запис на реалността. Управлението на цветовете позволява на документалните специалисти да се доверят на цвета, който се показва на екрана, знаейки, че изображението или видео кадрите, които се възпроизвеждат на екрана, отразява точно първоначалното намерение на автора или това, което изглежда като реалност.

Редакторите на постпродукция, които използват компютърен софтуер за редактиране на графики като снимки, видеа и чертежи, се нуждаят от управление на цветовете. Управлението на цветовете предлага точни корекции на цветовете за професионалисти, чиято работа включва фина настройка на детайли на изображения или видео, което им позволява безпроблемно създаване на краен продукт, без проблеми с цвета.

Търговските копирни центрове, които произвеждат разпечатки на изображения, изискващи точни цветове, се нуждаят от управление на цветовете. Управлението на цветовете позволява на търговските копирни центрове да предлагат на клиентите качествени цветни разпечатки, които отразяват точно цветовете, показани на екрана. Управлението на цветовете може да помогне на фирмите да спестят пари за ненужни препечатки в резултат на несъответствие на цветове.

TOP