Център за знания на BenQ

Защо цветовете се възпроизвеждат по различен начин между устройствата?

2018/04/16

Нека да разгледаме четирите снимки, показани по-долу. Всяка от снимките е показана на екрана на четири различни монитора. Обърнете внимание как изглеждат различните цветове на мониторите. Преди управлението на цветовете да се приложи на четирите устройства, има видими цветови разлики, дължащи се на различни хардуерни технологии и цветови настройки. Цветовите настройки по подразбиране, например, цветова температура, насищане и контраст, които са зададени на домашния ви дисплей, обикновено обслужват цветовите нужди при обичайна употреба. Въпреки това, за търговски печатни фирми, за специалистите на свободна практика и за професионалистите, чиято работа изисква точност на цветовете, управлението на цветовете става от съществено значение в работния процес.

LCD мониторите от един и същ модел също ще проявяват несъответствие на цветовете, поради отклонения в модулите за подсвет и цветовите филтри. Калибрирането може да намали цветовите разлики между дисплеите.

По-долу са представени устройства, които използват различни цветови системи за производство на цвят. Оптичните устройства използват добавъчно цветово смесване, докато печатащите устройства използват субтрактивно смесване на цветовете.

1. Оптични входни устройства: фотоапарати, скенери

2. Оптични изходни устройства: монитори, проектори

3. Печатно устройство: принтери

Добавъчен цвят

Теорията за добавъчния цвят гласи, че цветовете са произведени посредством смесване на светлина, по-специално червена, зелена и синя светлина. Тези три цвята се наричат основни цветове за модела за добавъчния цвят. Други цветове могат да бъдат получени посредством смесване на различни количества червена, зелена и синя светлина, за да създадете вторични цветове: синьо-зелено, пурпурно и жълто. Смесването на червена и зелена светлина ви дава жълта светлина. При припокриването на зелено и синьо се получава синьо-зелено. Чрез комбиниране на синя светлина и червена светлина, се получава пурпурно. Когато и трите основни цвята се обединят, се получава бяла светлина.

Често използваното RGB цветово пространство използва модела за добавъчния цвят, където червена, зелена и синя светлина се смесват в различни количества, за да се получи широка гама от цветове.

Субтрактивен цвят

В субтрактивната цветова система цветовете се получават чрез смесване на оцветители. Някои цветове на светлината се поглъщат (субтрактират) от оцветителите, докато други се отразяват и виждат от зрителя. Субтрактивните първични цветове са синьо-зелено (C), пурпурно (М) и жълто (Y). Ако смесим жълто и синьо-зелено, ще получим зелено; смесването на жълто и пурпурно ни дава червено; а комбинирането на пурпурно и синьо-зелено дава синьо. Теоретично, комбинацията от трите основни цвята би трябвало да ни даде черно; въпреки това, в действителност се получава тъмно кафяво. Следователно, четвърти цвят, черен (К), се добавя при цветен печат за компенсиране на несъвършения цвят, получен от основното цветово трио.

Този субтрактивен цветови модел се нарича CMYK цветовото пространство, състоящо се от циньо-зелена (C), пурпурна (M), жълто (Y) и черно (K).

TOP