Поддръжка
Product Warranty Check

Моля, попълнете необходимите данни по-долу.

Моля, обърнете внимание, че само вие можете да проверите гаранцията, ако държавата на поръчката е в Европа.

Ако не може да бъде предоставена фактура, гаранцията ще бъде определена въз основа на датата на производство.

Това поле е задължително
Това поле е задължително
*Задължително
 • Region
 • Australia
 • Austria
 • Belarus
 • Belgium
 • Bosnia & Herzegovina
 • Bulgaria
 • Canada
 • Croatia
 • Cyprus
 • Czech Republic
 • Denmark
 • Estonia
 • Europe
 • Finland
 • France
 • Frence
 • Germany
 • Greece
 • Hungary
 • Ireland
 • Italy
 • Korea
 • Latvia
 • Lithuania
 • Luxembourg
 • Malta
 • Netherlands
 • Norway
 • Poland
 • Portugal
 • Romania
 • Russia
 • Serbia
 • Singapore
 • Slovakia
 • Slovenia
 • Spain
 • Sweden
 • Switzerland
 • Taiwan
 • Ukraine
 • United Kingdom
 • United States
Invoice Date
true For the Warranty Policy of this unit, please check and verify if your invoice date and the production date of your unit matches. For more information, please contact BenQ Customer Care. For the contact details, please check the following link: https://www.benq.eu/support/call_us/


Резултати от търсенето
TOP