BenQ Zvyšujeme firemní standardy prostřednictvím etických a udržitelných programů a postupů

Jasná vize podporující udržitelnou změnu

Zvyšujeme firemní standardy prostřednictvím etických a udržitelných programů a postupů

Náš trvalý závazek

V rámci našeho poslání poskytovat zákazníkům kvalitní řešení a služby se zavazujeme zajistit, aby byly naše firemní postupy vždy etické a udržitelné. Na tuto odpovědnost nikdy nezapomínáme zejména díky tomu, že zaměřujeme své úsilí na následující klíčové oblasti: ekologičtější výroba, zdravější inovace, větší odpovědnost mezi partnery a silnější důraz na soukromí zákazníků i blaho zaměstnanců.

Budování kultury zaměřené na udržitelnost

Aktivně se podílíme na ochraně životního prostředí. V uplynulém desetiletí jsme učinili řadu kroků, jejichž účelem bylo zajistit, aby naše procesy – od výroby až po distribuci našich produktů – a obchodní operace byly ekologické a udržitelné.

Důraz na zdraví uživatelů

Ještě před vypuknutím pandemie jsme se zavázali integrovat do našich produktů technologie zaměřené na zdraví. Neustále přinášíme nové způsoby, jak zaručit ochranu zdraví uživatelů – od řešení Eye-care pro ochranu zraku u našich monitorů až po snímače kvality vzduchu a dotykové obrazovky odolné vůči mikrobům u našich interaktivních displejů.

Navazování partnerství prostřednictvím sdílené odpovědnosti

Spolupracujeme s dodavateli a prodejci, kteří sdílejí společné cíle v oblasti udržitelnosti. Pečlivě kontrolujeme jejich materiály a výrobní procesy, čímž zaručujeme dodržování globálních standardů týkajících se ochrany životního prostředí a bezpečnosti.

Ochrana údajů a soukromí zákazníků

Naši uživatelé jsou výhradními vlastníky svých údajů. Dodržujeme celosvětová nařízení o ochraně osobních údajů, která zajišťují, že informace našich zákazníků jsou chráněny vždy, když použijí naše řešení, cloudové platformy a komunikační kanály.

Podpora růstu a rozmanitosti na pracovišti

Vytváříme bezpečné pracovní prostředí, ve kterém mohou naši zaměstnanci rozvíjet svůj potenciál bez ohledu na jejich pohlaví, rasu, postižení a přesvědčení. Našim zaměstnancům poskytujeme rovný přístup ke školením a benefitům, což dává šanci každému jednotlivci vyniknout.

Naše dosavadní úspěchy

Společnost BenQ dosáhla k roku 2021 následujících milníků:

3 Million+

Více než 3 miliony žáků profitovaly z výhod digitalizace učeben s využitím řešení od společnosti BenQ*.

100%

100 % interaktivních displejů BenQ nabízí integrované obrazovky odolné vůči mikrobům a technologie Eye-care pro ochranu zraku**.

350+

Naše návrhy produktů zaměřené na uživatele získaly na celém světě více než 350 ocenění.


*   Zahrnuje pouze interaktivní displeje a interaktivní projektory.

 

**  Zahrnuje pouze modely interaktivních displejů uvedené na trh od roku 2020.

BenQ je značka orientovaná na člověka. Co je důležité pro vás, je důležité i pro nás. Věříme, že technologie i design by měly vyhovovat potřebám uživatelů. Naším cílem je i nadále poskytovat řešení, která přinášejí našim zákazníkům vysokou hodnotu a mají pozitivní vliv na společnost.

—  Conway Lee, prezident a generální ředitel  —

Naše řešení v praxi

Prostřednictvím osvětových aktivit a celofiremních programů se nám daří dosahovat ještě většího počtu našich cílů.

Kroky správným směrem

S tím, jak naše společnost roste a posouvá se vpřed, roste i náš závazek k pozitivním změnám. V naší nejnovější zprávě věnované společenské odpovědnosti (CSR) můžete získat informace o všech krocích, které jsme dosud učinili.