Σχετικά με την BenQ
Όμιλος BenQ

Σήμερα, ο όμιλος BenQ αποτελείται από 20+ εταιρείες διαφόρων μεγεθών οι οποίες δραστηριοποιούνται σε ένα μεγάλο εύρος τομέων και αντικειμένων, δημιουργώντας μια ευρεία αλυσίδα αξίας η οποία καλύπτει

1.Βασικά εξαρτήματα
2.Ενσωμάτωση τεχνολογιών & συστημάτων
3.Λύσεις και υπηρεσίες

Οι εταιρείες του Ομίλου BenQ δημιουργούν πολύ αποτελεσματικές αλυσίδες αξίας για την ανάπτυξη κρίσιμων εξαρτημάτων, συσκευών, συστημάτων και ενσωματωμένων υπηρεσιών σε κλάδους που έχουν τη μεγαλύτερη σημασία για την αγορά του σήμερα: οθόνες, ηλιακή ενέργεια, υψηλής ποιότητας χημικά και προηγμένα υλικά, φωτισμό LED, σχεδιασμό ολοκληρωμένων κυκλωμάτων, εξαρτήματα ακριβείας, προϊόντα συστημάτων για καταναλωτές, επαγγελματικές και βιομηχανικές εφαρμογές και επώνυμες επιχειρηματικές δραστηριότητες και υπηρεσίες. Με τη δύναμη του διαχρονικού του οράματος "Bringing Enjoyment 'N' Quality to Life", να φέρνει απόλαυση και ποιότητα στη ζωή, ο Όμιλος BenQ είναι σταθερά προσηλωμένος στην ανάπτυξη επικερδών και αειφόρων επιχειρήσεων που ωφελούν τους ανθρώπους.

TOP