Σχετικά με την BenQ
Επειδή έχει σημασία

Η Ζωή (LIFE) καθορίζει τους τέσσερις τομείς επιχειρηματικότητας στους οποίους δραστηριοποιείται σήμερα η BenQ. Αυτοί είναι: λάιφστάιλ, επιχειρηματικότητα, φροντίδα υγείας και εκπαίδευση.

Στρατηγική ανάπτυξη
2001-2006

Μια περίοδος ταχείας ανάπτυξης ως μάρκας, με έμπνευση από την εστίαση στην αρχή "Bringing Enjoyment 'N' Quality" (Να φέρουμε ποιότητα και απόλαυση) για τους ανθρώπους, μέσω καινοτόμων συσκευών λάιφστάιλ.

2007-2018

Μια περίοδος διεύρυνσης της αποστολής "Bringing Enjoyment 'N' Quality to Life" (Να φέρουμε ποιότητα και απόλαυση στη ζωή), με ανάπτυξη προς τομείς της ζωής που είναι σημαντικοί στους ανθρώπους σήμερα, όπως επιχειρηματικές λύσεις, φροντίδα υγείας και εκπαίδευση.

People-Driven Design & Technology

Σχεδιασμός & Τεχνολογία με κινητήρια δύναμη τους ανθρώπους

Στην BenQ πιστεύουμε ότι ο σχεδιασμός και η τεχνολογία λειτουργούν καλύτερα όταν εξυπηρετούν τις πραγματικές ανάγκες και επιθυμίες των ανθρώπων. Αυτή η αρχή βρίσκεται στον πυρήνα της ανθρωποκεντρικής προσέγγισής μας στο σχεδιασμό και στην τεχνολογία. Ακούμε προσεκτικά τους επαγγελματίες στις επιχειρήσεις, τις οικογένειες, τους γιατρούς και τους ασθενείς, τους δασκάλους, ακόμα και τους gamer, υποβάλλοντας συνεχώς ερωτήσεις σχετικά με το πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε με τον καλύτερο τρόπο το σχεδιασμό και την τεχνολογία για να υπηρετήσουμε τις ανάγκες τους. Επίσης ερευνούμε και αναλύουμε προσεκτικά την αγορά και τις τάσεις της, παρατηρώντας πώς οι τεχνολογίες και τα προϊόντα μπορούν να αξιοποιηθούν πιο αποτελεσματικά, ενώ προάγουμε το σχεδιασμό και την τεχνολογία ώστε να ταιριάζουν καλύτερα στις διαρκώς μεταβαλλόμενες συνήθειες της ζωής και ανάγκες των ανθρώπων. Με αυτόν τον τρόπο προσδιορίζουμε τους τρόπους με τους οποίους μπορούμε να βελτιώσουμε περισσότερο την ποιότητα ζωής των ανθρώπων και να τους βοηθήσουμε να επιτύχουν τους στόχους τους. Επειδή έχει σημασία να χρησιμοποιείται ο σχεδιασμός και η τεχνολογία ώστε να υπηρετούν τις πραγματικές ανάγκες και επιθυμίες των ανθρώπων.

Φέρνουμε απόλαυση και ποιότητα στη Ζωή

Η Ζωή (LIFE) καθορίζει τους τέσσερις τομείς επιχειρηματικότητας στους οποίους δραστηριοποιείται σήμερα η BenQ. Αυτοί είναι: λάιφστάιλ, επιχειρηματικότητα, φροντίδα υγείας και εκπαίδευση.

Τα τέσσερα γράμματα της λέξης LIFE (Ζωή) αντιπροσωπεύουν την εμπλοκή μας στους τέσσερις αυτούς τομείς:

Living Better

Οι άνθρωποι ζουν καλύτερα με τις συσκευές ψηφιακού λάιφστάιλ της BenQ.

Increasing Efficiency

Οι επιχειρήσεις αυξάνουν την αποτελεσματικότητά τους με τη βοήθεια των επαγγελματικών λύσεων της BenQ στους τομείς των ηλεκτρονικών, του λογισμικού και της διαχείρισης ενέργειας.

Feeling Healthier

People of all ages are feeling healthier thanks to BenQ medical services, medical equipment, and healthcare products.

Enhancing Learning

Εκπαιδευτικοί και διοικητικό προσωπικό βελτιώνουν τη μάθηση με τη βοήθεια των συστημάτων προβολής της BenQ.

TOP