ANSI lumen, lumen Φωτεινής πηγής και LED lumen; Πώς θα βγάλετε άκρη με τις διαφορετικές μεθόδους μέτρησης φωτεινότητας

2022/02/01

Στον κόσμο των φορητών και μικροσκοπικών βιντεοπροβολέων, η ικανότητα του βιντεοπροβολέα να παράγει καθαρά ορατές εικόνες σε ρυθμίσεις που μπορούν να αλλάξουν εύκολα από ένα σκοτεινό δωμάτιο στο φως ενός εξωτερικού χώρου είναι πολύ μεγάλης σημασίας. Επομένως, μια από τις κύριες προδιαγραφές που κοιτάζουν οι καταναλωτές όταν κάνουν την έρευνά τους για αυτόν τον τύπο βιντεοπροβολέων είναι η τιμή φωτεινότητάς τους. Αλλά ακόμα και ο καλύτερα διαβασμένος καταναλωτής πώς μπορεί να βγάλει εύκολα άκρη, αφού πολλές φορές οι προδιαγραφές φωτεινότητας διαφέρουν πολύ ανάμεσα σε διαφορετικά μοντέλα, και οι διαφορετικές μάρκες χρησιμοποιούν διαφορετικούς τρόπους για να διαφημίσουν τη φωτεινότητα του βιντεοπροβολέα τους;

ANSI, Light Source, and LED Lumens?

  

Ένα πολύ πιθανό σενάριο που μπορεί να αντιμετωπίσει ένα καταναλωτής είναι ότι ο Βιντεοπροβολέας A μπορεί να διαφημίζει μια τιμή φωτεινότητας 1.000 ANSI lumen, ενώ ο Βιντεοπροβολέας B αναφέρει την τιμή φωτεινότητας των 2.400 LED lumen. Μπορεί κανείς να έχει εμπιστοσύνη σε μια τιμή τόσο δραστικά υψηλότερη από όλες τις άλλες, όπως αυτή για τον Βιντεοπροβολέα B; Ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στις διάφορες μονάδες lumen που χρησιμοποιούνται στο παράδειγμά μας (ANSI και LED); Πώς συγκρίνονται αυτές οι μονάδες μεταξύ τους, και υπάρχει μια μονάδα που πρέπει να χρησιμοποιείται κατά προτίμηση; Στο άρθρο αυτό θα προσπαθήσουμε να καλύψουμε κάθε ένα από αυτά τα ερωτήματα ώστε να έχετε μια καλύτερη κατανόηση του πώς οι διαφορετικοί βιντεοπροβολείς διαφημίζουν τα επίπεδα φωτεινότητάς τους, και έτσι να μπορείτε να πάρετε μια πιο ασφαλή απόφαση.

Ποια είναι τα κύρια μέτρα της φωτεινότητας ενός βιντεοπροβολέα;

Στην αγορά των βιντεοπροβολέων, τα πιο κοινά χρησιμοποιούμενα μέτρα φωτεινότητας είναι η φωτεινότητα ANSI, η φωτεινότητα φωτεινής πηγής και η φωτεινότητα LED. Αν και κάθε μέθοδος χρησιμοποιεί ως τη βασική μονάδα μέτρησης τα lumen – την τυπική μονάδα φωτεινότητας στον τομέα των οπτικών, οι μέθοδοι διαφέρουν εγγενώς στο τι πραγματικά μετρούν.

  

Φωτεινότητα ANSI

Η φωτεινότητα ANSI είναι το μέτρο της φωτεινότητας από έναν βιντεοπροβολέα όπως αυτό ορίζεται από το Ινστιτούτο Αμερικανικών Εθνικών Προτύπων(American National Standards Institute, ANSI). Τυπικά μετράται με τη λήψη ενός αριθμού μετρήσεων φωτεινότητας (σε lumen) από διαφορετικά σημεία στη λευκή οθόνη ενός βιντεοπροβολέα σε δεδομένη απόσταση και υπολογισμό του μέσου όρου τους για προσδιορισμό της τελικής τιμής.

Φωτεινότητα φωτεινής πηγής

Η φωτεινότητα φωτεινής πηγής, όπως δηλώνει και το όνομά της, αναφέρεται στη μετρούμενη φωτεινότητα της φωτεινής πηγής ενός βιντεοπροβολέα. Η φωτεινή πηγή μπορεί ανάλογα με τον τύπο του βιντεοπροβολέα να είναι μια λυχνία, δίοδοι LED ή ακτίνες λέιζερ. Η φωτεινότητα φωτεινής πηγής διαφέρει από τη φωτεινότητα ANSI, αφού η δεύτερη μετρά τη φωτεινότητα του φωτός που προβάλλεται από τον βιντεοπροβολέα (που σημαίνει ότι το φως έχει ήδη υποστεί το μετασχηματισμό σε εικόνα από τον βιντεοπροβολέα), ενώ η φωτεινότητα φωτεινής πηγής μετρά τη φωτεινότητα απευθείας στην ίδια τη φωτεινή πηγή, πριν το φως μετατραπεί σε εικόνα από τα οπτικά στοιχεία του βιντεοπροβολέα.

Φωτεινότητα LED

Η φωτεινότητα LED είναι ένα μέτρο της φωτεινότητας που χρησιμοποιείται από ορισμένους κατασκευαστές βιντεοπροβολέων LED. Αυτό λαμβάνει υπόψη του το φαινόμενο που είναι γνωστό ως φαινόμενο Helmholtz–Kohlrausch (HK). Το φαινόμενο HK αναφέρεται στο γεγονός ότι το ανθρώπινο μάτι βλέπει τα χρώματα υψηλού κορεσμού ως φωτεινότερα από ότι είναι αντικειμενικά. Με βάση το φαινόμενο HK, η φωτεινότητα LED είναι ένα μέτρο φωτεινότητας που προσπαθεί να εκφράσει ποσοτικά, σε lumen, την πρόσθετη φωτεινότητα που προκύπτει από τις βελτιωμένες χρωματικές επιδόσεις των λυχνιών LED.

Το φαινόμενο Helmholtz-Kohlrausch (HK)

Το φαινόμενο HK παρατηρείται κυρίως με έγχρωμο φωτισμό, οπότε το ανθρώπινο μάτι βλέπει τα χρώματα υψηλότερου κορεσμού (ή "καθαρότερα" χρώματα) ως φωτεινότερα από χρώματα χαμηλότερου κορεσμού ή ακόμα και από λευκό φως της ίδιας αντικειμενικής φωτεινότητας. Επομένως, οι βιντεοπροβολείς που προβάλλουν "καθαρότερα" χρώματα θα παράγουν εικόνες που ο θεατής αντιλαμβάνεται ως φωτεινότερες.

The Helmholtz-Kohlrausch (HK) effect_color
The Helmholtz-Kohlrausch (HK) effect_brightness

Σύγκριση των μέτρων της φωτεινότητας

Εφόσον λοιπόν οι τιμές αυτές της φωτεινότητας δεν χρησιμοποιούνται με συνέπεια στη διαφήμιση των προϊόντων, πώς μπορούμε να τις συγκρίνουμε και ποια είναι η σχέση μεταξύ τους; Μπορεί μια τιμή να συγκριθεί απευθείας με μια άλλη; Για να ξεκινήσουμε αυτή τη συζήτηση, πρέπει πρώτα να δεχθούμε ότι η φωτεινότητα ANSI είναι μακράν η πιο συνεπής και αξιόπιστη τιμή φωτεινότητας που χρησιμοποιείται, καθώς αναφέρεται σε ένα τυποποιημένο μέτρο το οποίο έχει συμφωνηθεί από έναν διεθνώς αναγνωρισμένο οργανισμό. Από το σημείο αυτό, μπορούμε στη συνέχεια να συζητήσουμε τους άλλους τύπους των μέτρων φωτεινότητας σε σχέση με τη φωτεινότητα ANSI, για να καταλάβουμε πώς αυτά υπολογίζονται, για μια βαθύτερη κατανόηση όλων τους.

Διαφήμιση της φωτεινότητας/lumen: Σκόπιμη παραπλάνηση του καταναλωτή

Για ορισμένους καταναλωτές, η αναζήτηση για τον πιο φωτεινό βιντεοπροβολέα μπορεί συχνά να καταλήγει στην αναζήτηση ενός μεγάλου αριθμού φωτεινότητας στις προδιαγραφές, κάτι που κάποιες μάρκες ξέρουν πολύ καλά ότι συμβαίνει. Για να προσελκύσουν αυτούς τους τύπους των καταναλωτών, οι ίδιες αυτές μάρκες θα αναφέρουν σκόπιμα μια υψηλή τιμή φωτεινότητας χωρίς να αναλύουν σε τι τύπο φωτεινότητας αναφέρονται (ANSI, φωτεινής πηγής ή LED). Αυτό μπορεί να προκαλέσει στους καταναλωτές μια διογκωμένη αντίληψη των δυνατοτήτων του αντίστοιχου βιντεοπροβολέα και επομένως να τους κάνει να επιλέξουν με βάση παραπλανητικές πληροφορίες. Στις περιπτώσεις αυτές, συνιστούμε οι καταναλωτές να διασφαλίζουν πάντα ότι ο τύπος μονάδων φωτεινότητας στις οποίες στηρίζονται για έναν δεδομένο βιντεοπροβολέα αναφέρεται ξεκάθαρα, αλλά και να προτιμούν τις γνωστές μάρκες που έχουν καλά εδραιωμένη φήμη.

Φωτεινότητα φωτεινής πηγής έναντι φωτεινότητας ANSI

Για να το πούμε καθαρά, οι τιμές φωτεινότητας φωτεινής πηγής είναι πάντα μεγαλύτερες από τις τιμές φωτεινότητας ANSI. Αυτό συμβαίνει επειδή, εξ ορισμού, οι υπολογισμοί τους δεν λαμβάνουν υπόψη τυχόν απώλειες φωτεινότητας εντός του βιντεοπροβολέα λόγω της διαδικασίας παραγωγής της εικόνας. Επομένως οι αριθμοί τους είναι επομένως απαλλαγμένοι από τις επιδράσεις μείωσης του φωτισμού από τα εσωτερικά στοιχεία του προβολέα (για παράδειγμα την ποσοστιαία μείωση που προκαλείται από τον χρωματικό τροχό). Για τον λόγο αυτό, η φωτεινότητα φωτεινής πηγής ενός βιντεοπροβολέα μπορεί να είναι κατά πολύ μεγαλύτερη από την τιμή φωτεινότητας ANSI για την ίδια συσκευή.

Μέτρηση φωτεινότητας ANSI

ANSI Brightness = (L1+L2+L3+L4+L5+L6+L7+L8+L9)/9 (lux) x A (m^2)

A (Area) = W * H (m^2)

ANSI Brightness Measurement

*Σημείωση: Τα L10, L11, L12, L13 βρίσκονται στο 10% της απόστασης από την ίδια τη γωνία ως το L5.

Καθορίζεται στο πρότυπο ANSI IT7.228-1997.

Φωτεινότητα LED έναντι Φωτεινότητας ANSI

Όσον αφορά την ακατέργαστη σύγκριση αριθμών, η τιμή φωτεινότητας LED για έναν προβολέα είναι επίσης πάντα υψηλότερη από τη φωτεινότητα ANSI του. Αυτό συμβαίνει επειδή, όπως συζητήθηκε προηγουμένως, τα μέτρα φωτεινότητας LED επιδιώκουν να ενσωματώσουν την πρόσθετη φωτεινότητα που προκύπτει από το φαινόμενο HK.

Πώς μετατρέπονται τα ANSI lumen και τα LED lumen;

Με βάση διάφορες μελέτες έχει επιβεβαιωθεί ότι λόγω του φαινομένου HK προκύπτει 1,3 έως 2,4 φορές αύξηση φωτεινότητας σε σχέση με τη μετρούμενη φωτεινότητα ANSI του βιντεοπροβολέα. Αυτό σημαίνει ότι ανάλογα με το πώς αξιολογεί την ένταση του φαινομένου HK, μια μάρκα μπορεί να υπολογίσει τη φωτεινότητα LED του βιντεοπροβολέα της απλά πολλαπλασιάζοντας τη μετρούμενη τιμή φωτεινότητας ANSI του βιντεοπροβολέα επί 1,3 έως 2,4.

Φωτεινότητα ANSI: Το χρυσό πρότυπο για το μέτρο της φωτεινότητας

ANSI-LUMENS VS LED-LUMENS

Εξετάζοντας το θέμα από την οπτική γωνία που υιοθετούν οι μάρκες που προσπαθούν να διαφημίσουν το βιντεοπροβολέα τους, η χρήση της φωτεινότητας φωτεινής πηγής ή της φωτεινότητας LED είναι πολύ πιο δελεαστική για τις μάρκες, γιατί εξασφαλίζει μια τιμή φωτεινότητας που είναι σημαντικά μεγαλύτερη από την αντίστοιχη ANSI. Πρέπει όμως ο καταναλωτής να εμπιστεύεται τέτοιες πρακτικές;

Όσον αφορά τη φωτεινότητα φωτεινής πηγής, ο κίνδυνος είναι αυτή η διογκωμένη τιμή να μην αποδίδει με ακρίβεια τη φωτεινότητα της τελικής προβαλλόμενης εικόνας (που αυτός είναι εξ άλλου ο σκοπός ενός βιντεοπροβολέα) και δεν λαμβάνει υπόψη του την απόδοση του ίδιου του βιντεοπροβολέα. Ανάλογα με τον σχεδιασμό και την κατασκευή του βιντεοπροβολέα, η εικόνα που παράγει θα μπορούσε να είναι δραστικά σκοτεινότερη από αυτή που θα πίστευε κανείς με βάση τη φωτεινότητα της φωτεινής πηγής του.

Ακόμα, ο κίνδυνος με την τιμή φωτεινότητας LED είναι ότι ακόμα και στις μελέτες που αναφέρθηκαν παραπάνω, η ποσοτική εκτίμηση του φαινομένου HK είναι μια εξαιρετικά υποκειμενική υπόθεση. Η επιλογή του πολλαπλασιασμού της τιμής φωτεινότητας ANSI επί 2,4 αντί επί 1,3 για τον υπολογισμό της φωτεινότητας LED μπορεί να είναι απολύτως αυθαίρετη και όχι απαραίτητα ακριβής.

Καταλήγουμε λοιπόν, ότι το μέτρο της φωτεινότητας που θα πρέπει να αναζητά πάντα ένας καταναλωτής όταν αποφασίζει ποιον βιντεοπροβολέα να αγοράσει είναι η φωτεινότητα ANSI του βιντεοπροβολέα. Ο λόγος είναι ότι, πέρα του ότι είναι ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο, είναι η πιο αδιαμφισβήτητη μέτρηση που δεν εμπεριέχει κανέναν από τους κινδύνους που αναφέρθηκαν παραπάνω.

Σχετικά άρθρα

Η φωτεινότητα έχει σημασία! Κατανοήστε τις σχέσεις μεταξύ φωτεινότητας, απόστασης προβολής, φωτισμού, ποιότητας και χρώματος εικόνας. ›

Τι πρέπει να γνωρίζετε για την απόσταση προβολής και τον φωτισμό περιβάλλοντος; Το χαρακτηριστικό φωτεινότητας, που τυπικά εκφράζεται σε lumen ή ANSI lumen, είναι μια σημαντική αναφορά κατά την επιλογή ενός βιντεοπροβολέα. Ωστόσο, η πρακτική σημασία της φωτεινότητας του βιντεοπροβολέα και η επιλογή ενός βιντεοπροβολέα για τις συγκεκριμένες ανάγκες της εγκατάστασής σας μπορεί να προκαλέσουν σύγχυση. Οι παρακάτω πληροφορίες θα σας βοηθήσουν να κατανοήσετε τη σχέση μεταξύ της φωτεινότητας και του αποτελέσματος προβολής, καθώς και της εφαρμογής της.

button-add

Συνιστώμενα προϊόντα

Βρήκατε το άρθρο χρήσιμο?

ναι Οχι
TOP