Πώς να συνδέσετε εξωτερικό ήχο στον BenQ βιντεοπροβολέα σας

BenQ
2020/10/29

Μπορεί να χρησιμοποιούν τους BenQ βιντεοπροβολείς τους για να παρακολουθούν με τις ώρες τηλεόραση στην ιδιωτικότητα του υπνοδωματίου τους. Ή μπορεί να απολαμβάνουν τις τελευταίες κινηματογραφικές επιτυχίες στο ιδιωτικό τους οικιακό σινεμά. Οπωσδήποτε όμως, οι καταναλωτές που θέλουν να δημιουργήσουν τον δικό τους χώρο θέασης έχουν απεριόριστες επιλογές. Ένα μεγάλο μέρος της απόφασης είναι να αποφασίσουν τι τύπο συστήματος ήχου θέλουν να χρησιμοποιήσουν και η επόμενη ερώτηση είναι πώς να συνδέσουν στον βιντεοπροβολέα τον εξοπλισμό που επέλεξαν.

Έχοντας αυτά υπόψη, δείτε μερικές από τις επιλογές που είναι διαθέσιμες στους χρήστες που θέλουν να συνδέσουν εξωτερικό ήχο στους BenQ βιντεοπροβολείς τους:

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το επίπεδο υποστήριξης για τις συνδέσεις που περιγράφονται παρακάτω μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο που χρησιμοποιείτε. Πριν οποιεσδήποτε συνδέσεις, παρακαλούμε να ελέγξετε τις προδιαγραφές προϊόντος για το δικό σας συγκεκριμένο μοντέλο και να βεβαιωθείτε ότι οι δυνατότητες που αναφέρονται παρακάτω υπάρχουν και/ή υποστηρίζονται.

Χωρίς Εξωτερικό Ήχο

Αν δεν έχετε εξωτερικά ηχεία για να συνδέσετε, μπορείτε απλά να συνδέσετε την πηγή του σήματος στον βιντεοπροβολέα και να χρησιμοποιήσετε τα εσωτερικά του ηχεία για την αναπαραγωγή του ήχου.

Σύνδεση Μπάρας Ήχου
Σενάριο 1: Σύνδεση Μίας Μόνο Πηγής Εξόδου σε Μη HDMI Μπάρα Ήχου

Για να συνδέσετε μία μόνο πηγή εξόδου σε μπάρα ήχου που δεν υποστηρίζει HDMI, μπορείτε να συνδέσετε τη θύρα εξόδου HDMI της συσκευής στη θύρα εισόδου HDMI του βιντεοπροβολέα για τη μετάδοση βίντεο, και κατόπιν να συνδέσετε είτε τη θύρα εξόδου SPDIF είτε την υποδοχή 3,5 mm εξόδου ήχου της συσκευής στην μπάρα ήχου.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν η πηγή εξόδου δεν έχει ούτε υποδοχή 3,5 mm εξόδου ήχου ούτε θύρα εξόδου SPDIF, συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε τη μέθοδο σύνδεσης που αναφέρεται στο Σενάριο 2, ακόμα και αν έχετε μόνο μία πηγή εξόδου.

Σενάριο 2: Σύνδεση Δύο Πηγών Εξόδου σε Μη HDMI Μπάρα Ήχου

Για να συνδέσετε δύο πηγές εξόδου σε μπάρα ήχου που δεν υποστηρίζει HDMI, μπορείτε να συνδέσετε τη θύρα εξόδου HDMI κάθε συσκευής στις δύο θύρες εισόδου HDMI του βιντεοπροβολέα για τη μετάδοση βίντεο, και κατόπιν να συνδέσετε είτε τη θύρα εξόδου SPDIF είτε την υποδοχή 3,5 mm εξόδου ήχου του βιντεοπροβολέα στην μπάρα ήχου.

Σενάριο 3: Σύνδεση μιας Πηγής Εξόδου σε HDMI ARC Μπάρα Ήχου

Για να συνδέσετε μια πηγή εξόδου σε μια μπάρα ήχου που υποστηρίζει HDMI ARC, μπορείτε να συνδέσετε τη θύρα εξόδου HDMI της συσκευής στη θύρα εισόδου του βιντεοπροβολέα για τη μετάδοση βίντεο, και κατόπιν να συνδέσετε είτε τη θύρα εξόδου HDMI ARC του βιντεοπροβολέα στη θύρα HDMI ARC της μπάρας ήχου.

Σενάριο 4: Σύνδεση μιας Πηγής Εξόδου με Δύο Θύρες Εξόδου HDMI σε μια Μπάρα Ήχου

Για να συνδέσετε μια πηγή εξόδου με δύο θύρες εξόδου HDMI σε μια μπάρα ήχου, μπορείτε να συνδέσετε μία από τις θύρες εξόδου HDMI της συσκευής στη θύρα εισόδου HDMI του βιντεοπροβολέα για τη μετάδοση βίντεο, και κατόπιν να συνδέσετε την άλλη θύρα εξόδου HDMI της συσκευής στη θύρα εισόδου HDMI της μπάρας ήχου.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν έχετε μόνο μία πηγή εξόδου, η μέθοδος σύνδεσης που περιγράφεται στο Σενάριο 5 θα σας δίνει καλύτερα αποτελέσματα από το Σενάριο 3, αλλά με το μειονέκτημα ότι αν ο βιντεοπροβολέας συνδεθεί απευθείας σε διαφορετική πηγή εξόδου δεν θα μπορείτε να μεταδίδετε τον ήχο από αυτή την πηγή στο εξωτερικό ηχείο.

Σενάριο 5: Σύνδεση Πολλαπλών Πηγών Εξόδου σε μια Μπάρα Ήχου HDMI ARC

Επειδή οι θύρες εισόδου HDMI σε έναν βιντεοπροβολέα συνήθως δεν επαρκούν για τη σύνδεση πολλαπλών συσκευών εξόδου, θα χρειαστεί να συνδέσετε τις θύρες εξόδου HDMI σε κάθε συσκευή εξόδου σε έναν διακόπτη HDMI, να συνδέσετε την έξοδο HDMI στον διακόπτη HDMI προς τη θύρα εισόδου στον βιντεοπροβολέα, και κατόπιν να συνδέσετε τη θύρα εξόδου HDMI ARC στον βιντεοπροβολέα στη θύρα HDMI ARC στην μπάρα ήχου.

Σύνδεση Εξωτερικών Ηχείων
Σενάριο 1: Σύνδεση Μίας Μόνο Πηγής Εξόδου σε Μη HDMI Μπάρα Ήχου

Για να συνδέσετε μία μόνο πηγή εξόδου σε μπάρα ήχου που δεν υποστηρίζει HDMI, μπορείτε να συνδέσετε τη θύρα εξόδου HDMI της συσκευής στη θύρα εισόδου HDMI του βιντεοπροβολέα για τη μετάδοση βίντεο, και κατόπιν να συνδέσετε είτε τη θύρα εξόδου SPDIF είτε την υποδοχή 3,5 mm εξόδου ήχου της συσκευής στην μπάρα ήχου.

Σενάριο 2: Σύνδεση Δύο Πηγών Εξόδου σε Μη HDMI Μπάρα Ήχου

Για να συνδέσετε δύο πηγές εξόδου σε μπάρα ήχου που δεν υποστηρίζει HDMI, μπορείτε να συνδέσετε τη θύρα εξόδου HDMI κάθε συσκευής στις δύο θύρες εισόδου HDMI του βιντεοπροβολέα για τη μετάδοση βίντεο, και κατόπιν να συνδέσετε είτε τη θύρα εξόδου SPDIF είτε την υποδοχή 3,5 mm εξόδου ήχου του βιντεοπροβολέα στην μπάρα ήχου.

Σενάριο 3: Σύνδεση μιας εξωτερικής πηγής σε έναν δέκτη AV χωρίς HDMI και σε εξωτερικά ηχεία

Για να συνδέσετε μια πηγή εξόδου σε έναν δέκτη AV (AVR) που δεν υποστηρίζει HDMI και σε εξωτερικά ηχεία έχετε δύο επιλογές:

 • Μπορείτε να συνδέσετε τη θύρα εξόδου HDMI της συσκευής στη θύρα εισόδου HDMI του βιντεοπροβολέα για μετάδοση βίντεο, και να συνδέσετε τη θύρα εξόδου SPDIF στον AVR στη θύρα εισόδου SPDIF του AVR, και κατόπιν να συνδέσετε στον AVR τα εξωτερικά ηχεία χρησιμοποιώντας καλώδια ηχείων.
 • Μπορείτε να συνδέσετε τη θύρα εξόδου HDMI της συσκευής στη θύρα εισόδου HDMI του βιντεοπροβολέα, να συνδέσετε τη θύρα εξόδου SPDIF του βιντεοπροβολέα στη θύρα εισόδου SPDIF του AVR, και κατόπιν να συνδέσετε στον AVR τα εξωτερικά ηχεία χρησιμοποιώντας καλώδια ηχείων.
 • Σενάριο 4: Σύνδεση μιας Πηγής Εξόδου με Δύο Θύρες Εξόδου HDMI σε έναν AVR με HDMI και σε εξωτερικά ηχεία

  Για να συνδέσετε μια πηγή εξόδου με δύο θύρες εξόδου HDMI σε έναν δέκτη AV (AVR) που υποστηρίζει HDMI και σε εξωτερικά ηχεία, μπορείτε να συνδέσετε μία από τις θύρες εξόδου HDMI της συσκευής στη θύρα εισόδου HDMI του βιντεοπροβολέα για τη μετάδοση βίντεο, και κατόπιν να συνδέσετε την άλλη θύρα εξόδου HDMI της συσκευής στη θύρα εισόδου HDMI του AVR, και κατόπιν να συνδέσετε τον AVR στα εξωτερικά ηχεία χρησιμοποιώντας καλώδια ηχείων.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν η θύρα εισόδου HDMI του AVR δεν υποστηρίζει 4K, μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τις μεθόδους σύνδεσης που περιγράφονται στο Σενάριο 3 ή 4

  The Best Recommendation

  Βρήκατε το άρθρο χρήσιμο?

  ναι Οχι
  TOP