EX2710 MOBIUZ Οθόνη Gaming 1 ms IPS 27 ιντσών 144 Hz

Οθόνες LCD

Οθόνες LCD

BenQ Europe - Γενικοί όροι και προϋποθέσεις εγγύησης για τον τελικό πελάτη.

 Γνωστοποίηση

 

Η BenQ προσφέρει μια επαγγελματική εγγύηση πάνελ οθόνης που εξασφαλίζει την απουσία βλαβών κενών πίξελ στην επαγγελματική οθόνη που αγοράσατε. Η Εγγύηση ισχύει για τους πρώτους 6 μήνες μετά την αγορά, βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πολιτική εικονοστοιχείων στις λεπτομέρειες της εγγύησής μας.

 

Το παρόν έγγραφο χρησιμεύει ως κατευθυντήρια οδηγία για τις περιόδους ισχύος της εγγύησης κατασκευαστή και τις υπηρεσίες εγγύησης κατασκευαστή που παρέχονται από την BenQ Europe - "BenQ" -  Ενδέχεται να υπάρξουν αποκλίσεις.

Η εγγύηση κατασκευαστή είναι επιπρόσθετη των συμβατικών δικαιωμάτων σας έναντι του ατόμου που προμηθεύει ("μεταπωλητή") τα Ηλεκτρονικά προϊόντα BenQ  ( "Προϊόντα") στους Τελικούς πελάτες ("εσάς") και οποιωνδήποτε νομικών δικαιωμάτων που έχετε έναντι της BenQ ή οποιουδήποτε άλλου ατόμου. Αυτά τα δικαιώματα ενδέχεται να διαφέρουν ανά χώρα και δεν επηρεάζονται με κανέναν τρόπο από την παρούσα εγγύηση.

 Με την επιφύλαξη των όρων και προϋποθέσεων που αναφέρονται παρακάτω, η BenQ εγγυάται ότι τα Προϊόντα που προμηθευτήκατε από έναν εξουσιοδοτημένο μεταπωλητή BenQ είναι απαλλαγμένα από ελαττώματα σε υλικά ή εργασία υπό κανονική καταναλωτική χρήση κατά τη διάρκεια της περιόδου ισχύος της εγγύησης. Σε περίπτωση που το Προϊόν παρουσιάσει βλάβη κατά τη διάρκεια της περιόδου ισχύος της εγγύησης, η BenQ, κατ' επιλογή της, θα επισκευάσει ή θα αντικαταστήσει το Προϊόν.

Η εγγύηση καθίσταται άκυρη αν η βλάβη προκληθεί (με οποιονδήποτε τρόπο) από κακή χρήση, αμέλεια και μη εξουσιοδοτημένη επέμβαση ή λανθασμένη ρύθμιση / εγκατάσταση. Αυτό συμβαίνει επίσης και αν οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένα άτομα διενεργήσουν οποιεσδήποτε τροποποιήσεις και/ή επισκευές. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη σωστή χρήση των Προϊόντων μας, διαβάστε το εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης.

Η περίοδος ισχύος εγγύησης για τα Προϊόντα BenQ εφαρμόζεται από την ημερομηνία αγοράς από τον πρώτο πελάτη. Μεταβιβάζεται μόνο μεταξύ τελικών πελατών και πρέπει να συνοδεύεται από το πρωτότυπο της απόδειξης αγοράς από τον πρώτο πελάτη, που πρέπει να περιέχει τον αριθμό σειράς της μονάδας. Αν η απόδειξη αγοράς δεν περιέχει έναν έγκυρο αριθμό σειράς, απευθυνθείτε στην Ομάδα της BenQ για περαιτέρω βοήθεια.

Η BenQ μπορεί, οποιαδήποτε στιγμή, να επεκτείνει ή να περιορίσει την περίοδο ισχύος της εγγύησης κατασκευαστή και τους όρους σέρβις των Προϊόντων που δεν έχουν ακόμα εισέλθει στην αλυσίδα πωλήσεων. Αυτό θα επαληθευτεί με τη χρήση του αριθμού σειράς των Προϊόντων και θα συσχετιστεί με την απόδειξη αγοράς.

Κατά τη διάρκεια της περιόδου ισχύος της εγγύησης, η BenQ θα επισκευάσει ή αντικαταστήσει τον εξοπλισμό που έχει υποστεί βλάβη, χρησιμοποιώντας εργοστασιακά ανακατασκευασμένα εξαρτήματα και προϊόντα. Όλα τα εξαρτήματα που ανταλλάσσονται και το Προϊόν BenQ που αντικαθίσταται βάσει της παρούσας εγγύησης θα καθίστανται ιδιοκτησία της BenQ.

Ακρώνυμα και εκφράσεις:

DOA- Ελαττωματικό ήδη από την άφιξη - αν τα Προϊόντα που μόλις αγοράστηκαν παρουσιάσουν βλάβη εντός της νομικά καθορισμένης περιόδου DOA (διαφέρει από χώρα σε χώρα), η BenQ θα σας παρέχει μια εντελώς καινούργια μονάδα ανταλλαγής, χρησιμοποιώντας τον εφαρμόσιμο όρο σέρβις.

POP - Απόδειξη αγοράς - η BenQ θα δέχεται μόνο ένα έγκυρο τιμολόγιο ως απόδειξη αγοράς.

CID - Ζημιά που προκλήθηκε από τον πελάτη - βλάβη που προκλήθηκε από κακή χρήση, αμέλεια και μη εξουσιοδοτημένη επέμβαση ή λανθασμένη ρύθμιση / εγκατάσταση. Αυτό συμβαίνει επίσης και αν οποιοδήποτε μη εξουσιοδοτημένο άτομο διενεργήσει οποιεσδήποτε τροποποιήσεις και/ή επισκευές.

RMA, αριθμός - Συντομογραφία για τον αριθμό εξουσιοδότησης επιστροφής εμπορεύματος (returned  merchandise authorization number ), ένα αλφαριθμητικό αναγνωριστικό που χρησιμοποιείται από την BenQ και υποδεικνύει ότι ένας χρήστης έχει εξουσιοδοτηθεί από την Ομάδα της BenQ να επιστρέψει ένα προϊόν στον κατασκευαστή για επισκευή ή ανταλλαγή. Ένας RMA είναι παρόμοιος με έναν αριθμό παρακολούθησης στο ότι χαρακτηρίζει μια συναλλαγή, και είναι εφικτό και για τα δύο μέρη να λάβουν πληροφορίες σχετικά με την εξέλιξη της συναλλαγής με χρήση του αριθμού RMA. Πρέπει να επιστρέψετε το Προϊόν στην BenQ, εκτός αν η BenQ σας κατευθύνει σε έναν Εξουσιοδοτημένο πάροχο σέρβις της BenQ.

 

Τι πρέπει να κάνετε;

- Αν το Προϊόν σας παρουσιάσει βλάβη εντός της περιόδου ισχύος της εγγύησης, έχετε δικαίωμα μόνο στο συγκεκριμένο όρο σέρβις που ορίστηκε από τη BenQ για το συγκεκριμένο Προϊόν που προμηθευτήκατε.

- Για να ζητήσετε το σέρβις βάσει της εγγύησης, πρέπει να συμπληρώσετε την online διαδικτυακή μας φόρμα, και να δώσετε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με το προϊόν σας, τη βλάβη   και τα στοιχεία επικοινωνίας σας. Αυτό μπορεί να γίνει στον ιστότοπο www.benq.eu ή στον ειδικό ιστότοπο της BenQ για τη χώρα σας.

- Κατόπιν θα επικοινωνήσει μαζί σας μέσω  e-mail η Ομάδα Τεχνικής υποστήριξης της BenQ ("Ομάδα της BenQ"). Η Ομάδα της BenQ θα επιχειρήσει ενέργειες αντιμετώπισης προβλημάτων για να σας βοηθήσει ή για να επιβεβαιώσει τη βλάβη.

- Αφού επιβεβαιωθεί η βλάβη από τον Εκπρόσωπο που χειρίζεται την υπόθεσή σας, θα εκδοθεί ένας αριθμός RMA για το Προϊόν σας.Πρέπει να επιστρέψετε το Προϊόν στην BenQ, εκτός αν η BenQ σας κατευθύνει σε έναν Εξουσιοδοτημένο πάροχο σέρβις της BenQ. 

Σε περίπτωση που το προϊόν σας  παραδόθηκε με φυσική ζημιά, παρακαλούμε να έχετε εκ των προτέρων έτοιμες τις παρακάτω πληροφορίες.


Αυτές θα μας βοηθήσουν να κατανοήσουμε αν η ζημιά προκλήθηκε κατά τη μεταφορά ή πριν από αυτή.

1. Πληροφορήστε τη BenQ μέσω διαδικτύου ή τον μεταπωλητή το συντομότερο δυνατόν

2. Πάρτε φωτογραφίες από:

  α. τα υλικά συσκευασίας (εσωτερικά και εξωτερικά)

  β. τη φυσική ζημιά

3. Βεβαιωθείτε ότι έχετε έτοιμο το τιμολόγιο και το δελτίο παράδοσης

4. Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν, επειδή οι ώρες χρήσης μπορεί να επαληθευτούν.

 

Είδη που δεν καλύπτονται από εγγύηση

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο βλάβες στα εξαρτήματα και στην εργασία του προϊόντος. Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει:

1. Η παρούσα Περιορισμένη Εγγύηση δεν επεκτείνεται σε οποιοδήποτε Προϊόν BenQ δεν αγοράστηκε από την BenQ ή από έναν Εξουσιοδοτημένο Μεταπωλητή BenQ.

2. Την περιοδική συντήρηση και επισκευές ή αντικαταστάσεις εξαρτημάτων λόγω κανονικής φθοράς.

3. Τις δαπάνες μεταφοράς και τους κινδύνους που συνδέονται με τα ταξίδια παράδοσης και ανάκτησης του προϊόντος από τον τελικό πελάτη.

4. Οποιαδήποτε προσαρμογή του προϊόντος θα ήταν απαραίτητη για συμμόρφωση με τα τεχνικά πρότυπα ή τα πρότυπα ασφαλείας που έχουν εφαρμογή σε χώρα άλλη από τη χώρα για την οποία αρχικά σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε το προϊόν.

5.  Τις ζημιές ή τις βλάβες του προϊόντος που προκύπτουν από:

    α) Ακατάλληλη χρήση ή εγκατάσταση του προϊόντος (χρήση που δεν συμμορφώνεται με αυτή για την οποία προορίζεται το προϊόν, εγκατάσταση ή χρήση μη σύμφωνη με τις οδηγίες της BenQ ή με τα τεχνικά πρότυπα ή τα πρότυπα ασφαλείας που ισχύουν στις χώρες όπου χρησιμοποιείται, κλπ.)

β) Συντήρηση του προϊόντος που δεν συμμορφώνεται με τις οδηγίες της BenQ ή παραμέληση της συντήρησης του προϊόντος.

    β) με χρήση εξαρτημάτων που δεν κατασκευάζονται ή πωλούνται από την BenQ

    γ) Ακατάλληλο χειρισμό ή κακή μεταχείριση του προϊόντος (λανθασμένο χειρισμό, πτώσεις, τραντάγματα κλπ.) ή ακατάλληλο περιβάλλον (ανεπαρκή αερισμό, κραδασμούς, έκθεση σε υγρασία, υπερβολική θερμότητα, επαφή με άμμο ή οποιαδήποτε άλλη ουσία, ανεπαρκή τροφοδοσία ρεύματος κλπ.)

    δ) Τη χρήση του προϊόντος σε συνδυασμό με προϊόν (υλισμικού ή λογισμικού), αξεσουάρ ή συσκευή που δεν είναι συμβατό ή παρουσιάζει βλάβη.

    ε) Προσαρμογή του προϊόντος για συμμόρφωση με τα τεχνικά πρότυπα ή τα πρότυπα ασφαλείας που έχουν εφαρμογή σε χώρα άλλη από τη χώρα για την οποία αρχικά σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε το προϊόν.

    στ) Τροποποίηση ή επισκευή του Προϊόντος από πάροχο μη εξουσιοδοτημένο από την BenQ.

    ζ) Περιπτώσεις ανωτέρας βίας, καταστροφών (φωτιάς, πλημμύρας κλπ.), αστραπής ή κεραυνού κλπ.

    η) Το λογισμικό, και τις ενημερώσεις του, εκτός από αυτό που παρέχεται, αναπτύσσεται ή εξουσιοδοτείται από τον προμηθευτή.

    θ) Συσκευές κινητής τηλεφωνίας των οποίων η ετικέτα αναγνώρισης (IMEI) έχει υποστεί ζημιά, καταστραφεί, αφαιρεθεί ολικά ή εν μέρει και αυτές των οποίων η ετικέτα δεν αντιστοιχεί με τη συσκευή.
   (ι) ζημιά λόγω θεομηνίας, περιλαμβανομένων αστραπής ή κεραυνού, πλημμύρας, καιρικών φαινομένων, σεισμού ή άλλων φυσικών καταστροφών ή φαινομένων.

ΜΕ ΤΗΝ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΤΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ, Η BENQ ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΛΛΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ, ΡΗΤΕΣ Ή ΥΠΟΝΟΟΥΜΕΝΕΣ Ή ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ, ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΠΕΡΙΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΥΠΟΝΟΟΥΜΕΝΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Ή ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ. ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΥΠΟΝΟΟΥΜΕΝΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΘΕΛΕΙ ΕΠΙΒΛΗΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΕΙΜΕΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ. ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕΝ ΘΑ ΦΕΡΕΙ Η BENQ ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΘΕΤΙΚΕΣ, ΕΙΔΙΚΕΣ Ή ΑΠΟΘΕΤΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ, ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΑΛΛΑ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΠΕΡΙΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΕ, ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ, ΚΕΡΔΩΝ, ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ή ΧΡΗΣΗΣ, ΕΙΤΕ ΒΑΣΕΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΙΤΕ ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑΣ ΕΙΤΕ ΒΑΣΕΙ ΜΙΑΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ, ΠΡΟΚΥΨΟΥΝ ΑΠΟ Ή ΣΕ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Ή ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ BENQ, ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝ Η BENQ ΕΧΕΙ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΤΕΤΟΙΩΝ ΖΗΜΙΩΝ. ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΟΤΙ Η ΕΠΙΣΚΕΥΗ Ή ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΟΠΩΣ ΕΧΕΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ, ΥΠΟ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΜΟΝΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΣΤΕ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ BENQ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ.


Ορισμένες πολιτείες ή επαρχίες δεν επιτρέπουν την εξαίρεση ή τον περιορισμό των θετικών ή αποθετικών ζημιών για καταναλωτικά προϊόντα, και ορισμένες πολιτείες ή επαρχίες δεν επιτρέπουν περιορισμούς της διάρκειας μιας υπονοούμενης εγγύησης. Σε αυτές τις πολιτείες και επαρχίες, οι εξαιρέσεις ή περιορισμοί στην παρούσα Περιορισμένη Εγγύηση ενδέχεται να μην έχουν εφαρμογή σε σας.

TOP