BenQ tudásközpont

Mit jelent pontosan a monitor színkalibrálása? Miként érinti ez a fotósok munkáját?

BenQ
2018/09/13

A természetes színmegjelenítést nyújtó, professzionális felhasználásra szolgáló monitor megvásárlását követően rendkívül fontos, hogy a fotósok alaposan elsajátítsák a monitor színkalibrációjával kapcsolatos ismereteket. Ez azért is különösen lényeges, mert huzamosabb használatot követően csökken a monitor fényereje, és a színárnyalatok is pontatlanabb módon jelennek meg. Ha nem fordítunk kellő figyelmet az említett jelenségekre, az rendkívül kedvezőtlenül érinti a végleges képek és műalkotások szerkesztést követő külső megjelenését, és ezt nem lehet eléggé hangsúlyozni! A következőkben néhány hasznos tanácsot és információt szeretnénk Önnel megosztani a monitor színkalibrációjával kapcsolatban, hogy képernyője mindig pontos és egyenletes színmegjelenítést nyújtson a szakmai feladatok elvégzésekor.

hardveres kalibráció céljára színkalibrációs eszközt használó fotós

Bár arra számítanánk, hogy ideális körülmények között a fotók színárnyalatait minden egyes eszköz (monitor, nyomtató, mobileszközök stb.) azonos módon jeleníti meg, sajnos ez nem így van. Az irodai és otthoni számítógépek monitorai vagy az ügyfélterminálok kijelzői rendkívül eltérő módon jelenítik meg ugyanannak a munkának a színárnyalatait; ez pedig számos nehézséget okoz a fotósok számára. Ilyen esetekben egyedül a szakszerű színkezelés megfelelő elvégzése segít. De pontosan mit is értünk színkezelés alatt? Egyszerűen fogalmazva szabályozható színátalakítási technológiát alkalmaz, hogy a különböző eszközökön megjelenő színek a lehető legpontosabban reprodukálhatóvá váljanak. Annak oka, hogy a különböző eszközök eltérő módon jelenítik meg a színeket, nem csak az egyes készülékek eltérő színmódjaiban, hanem a tömegtermelés során felhasznált sorozatgyártású részegységekkel összefüggő kisebb-nagyobb eltérésekben is keresendők. Miként küszöbölhető ki ez a probléma? Ehhez egy olyan, szabványosított színtér szükséges, mely a különböző eszközök számára lehetővé teszi a színterek vagy színskálák megfelelő átalakítását; ily módon közel egységes színmegjelenítés érhető el a különféle eszközökön.

ugyanazt a képet eltérő színekkel megjelenítő monitorok

Under “ideal” conditions, consistent colors should be able to be reproduced for the same image on different devices. 

Melyik szervezet határozza meg a szabványos színteret? A PCS (Profile Connection Space) elnevezésű szabványos színteret a Nemzetközi Színkonzorcium (International Color Consortium, ICC) dolgozta ki. Ezenkívül az ICC színprofil meghatározása is ennek a szervezetnek a nevéhez fűződik. Az ICC színprofil az egyes eszközök aktuális állapotával kapcsolatos, például egy .icc vagy .icm fájl jön létre a monitor színkalibrálása után. Az ICC színprofil határozza meg a hozzárendelt eszköz színjellemzőit és a szabványos színtérre történő átalakítás végrehajtásának módját. A PCS használata a különböző eszközök közötti színtér-átalakítás elősegítésére szolgál (mint például: Adobe RGB→L*A*B*→CMYK), így az ICC színprofilban leírt jellemzőkkel együtt a fotósok egyszerűen reprodukálhatják az egységes színeket a különböző eszközökön.

Az ICC színprofilok segítenek a digitális fényképezőgépek, a számítógépes fájlok és a nyomtatók következetesen egységes színmegjelenítésének elérésében

Through ICC profiles, devices can perform conversion to the standard color space to exhibit consistent colors.

Színkezelési folyamat mintadiagramja

Általánosságban elmondható, hogy a színkezelés végrehajtása egy, a felvétel elkészítésétől egészen a végtermék létrehozásáig terjedő folyamat. A fotósoknak azonkívül, hogy ugyanazt a színteret (például: Adobe RGB) kell alkalmazniuk a fényképezőgépen, a fotószerkesztő program (például: Adobe Lightroom/Photoshop) használatánál és a monitoron, a színkezelést is végre kell hajtaniuk a számítógépes monitorok és a kimeneti eszközök mindegyikén. Csak ezzel garantálható a fotók legnagyobb fokú színpontossága a képek szerkesztésekor, illetve a kész művek benyújtásakor. A monitoroknak, a nyomtatóknak, a szkennereknek és egyéb eszközöknek egyedi ICC színprofiljuk van. Vegyük például a fotósok által naponta használt monitort; ennek ICC színprofilja a monitor kalibrálása után jön létre. Miután a képeket az elkészítésüket követően szoftverrel megszerkesztették, a fájl mentésekor be kell ágyazni az ICC színprofilt a képbe, annak érdekében, hogy más monitorokon vagy nyomtatókon is a lehető legpontosabb színek jelenjenek meg.

Természetesen a fent leírt lépések elvégzése önmagában nem elegendő a pontos színmegjelenítés biztosításához, mivel a fotószerkesztő szoftverben a megfelelő színteret is ki kell választani (például: Adobe Lightroom vagy Photoshop) ahhoz, hogy a lehető legpontosabb színek jelenjenek meg a fotósok számára. Miként történik az ICC színprofilok színkezeléshez szükséges szakszerű alkalmazása a megfelelő programok használatakor? Ezek az információkat a következő cikk tartalmazza.

A 3D-LUT részletesebb bemutatása előtt magára a LUT táblázatra térnénk ki. A LUT rövidítés a Look-Up Table elnevezést takarja. Főbb funkciója a számítógépről érkező színjelek értelmezése, a Look Up Table táblázatban található megfelelő kimeneti érték meghatározása, majd az eredmény megjelenítése a monitoron. Mindannyian tudjuk, hogy egy kép sok képpontból (pixelből) áll, az egyes képpontokban rögzített információk (bitmélység) pedig színadatokat tartalmaznak. A monitorok világában a LUT táblázatot indexként használják. A megfelelő új értékek a megjelenítést megelőzően a LUT táblázatból kereshetők ki. E megoldásnak az a legfőbb előnye, hogy hatékonyabban tudja megjeleníteni a színeket. A legfontosabb különbség a 3D-LUT és a hagyományos 1D-LUT között az, hogy míg utóbbi három különálló, R, G és B alapszínekből álló egydimenziós Look-Up Table táblázatban keresi meg a megfelelő értékeket (R, G, B), addig a 3D-LUT indexforrás egy háromdimenziós színkombinációs diagram, és a megfelelő értékek azon belül találhatók. Legnagyobb előnye, hogy pontosabban jelenítheti meg a helyes színeket.

A 3D-LUT pontosabb színeket biztosít egy háromdimenziós színkombinációs keresési táblázat segítségével

Compared to 1D-LUT, 3D-LUT has a three-dimensional color combination Look Up Table concept, able to interpret the in-between color values even more accurately, and allows the monitor to display a much more continuous tone transition.

Általánosságban elmondható, hogy a hardveres színkalibrálás elvégzésének lépései a következők:

1. Turn on the monitor for a period of time to warmup (approximately 30 minutes).

2. Open the color management software and colorimeter or spectrophotometer, and follow the instructions from the software to perform color calibration.

3. After completing all the color calibration steps, the color management software will analyze the measured data and save related information in the LUT of the monitor, and save the related ICC file in the system OS. 

4. Afterwards, every time the system turns on, it will automatically apply the ICC profile to match the LUT output of the monitor.

 

More knowledge on monitor hardware color calibration: 

Art Suwansang’s Video Review of SW320: Hardware Calibrated 4K Display for Photographers

BenQ SW2700PT is the Best Monitor for Hardware Calibration for professional Photographers

Portrait Photographer Piotr Piatek Demonstrates how to Hardware Calibrate Photographer Monitor SW271

A monitor kalibrálása általában két kategóriába sorolható: szoftveres és hardveres kalibrálás. Függetlenül attól, hogy a szoftveres vagy a hardveres kalibrálást alkalmazzuk-e, a monitor kalibrálásához mindkét esetben színmérő vagy más néven koloriméter, illetve spektrofotométer szükséges. A két kalibrálási módszer közötti legfőbb eltérések között említető az, hogy a szoftveres kalibrálás színkalibrációs szoftvert (például: i1Profiler) és kalibrációs eszközt használ a grafikus kártyák kimeneti paramétereinek közvetlen beállításához, ami könnyen a színátmenetek folytonosságának megszakadásához vezethet. Ezzel szemben a hardveres kalibrálás a monitorgyártó által kifejlesztett kalibrációs eszközt és kalibrációs szoftvert használ a monitor kalibrációjának elvégzéséhez. A színkalibrációs adatok a monitor 3D-LUT táblázatába kerülnek mentésre. Legnagyobb előnye, hogy pontosabb színeket jelenít meg, és megtartja azt a maximális színmélységet, amelyet a monitor megjeleníteni képes a folyamatos színátmenetek elérése és a színszakaszosság elkerülése érdekében.

A BenQ gyárilag kalibrált színteljesítményt kínál az AQCOLOR technológia segítségével a PD, SW és PV monitoroknál

Once a professional monitor that supports hardware color calibration is purchased and with proper calibration knowledge and practice, you can ensure that the work you have submitted is in consistently high standard.

Kapcsolódó cikk

TOP