BenQ tudásközpont

Miért olyan lényeges a szín a fotósok számára?

BenQ
2018/09/13
Hogyan válasszunk valósághű és természetes hatású színmegjelenítést nyújtó fotós monitort?

A monitor jellemzőnek tekinthető specifikáción kívül, mint például a panel mérete, felbontása és a panel típusa, a megjeleníthető színek és a színpontosság is nagyon fontos a fotósok számára. Ha a monitor színreprodukciója gyenge, előfordulhat, hogy a fotósok nem tudják megjeleníteni a kívánt színeket a képek korrigálásakor. Ez rendkívül kedvezőtlenül érinti a szakmájukból élő hivatásos fotósokat. Szerencsére a monitorok színmegjelenítése számszerűsíthető és kalibrálható. Éppen ezért ezekkel tisztában kell lenniük a fotósoknak annak érdekében, hogy valósághű és természetes hatású színmegjelenítést nyújtó monitort választhassanak a munkájukhoz.

K1: Tisztában van a színskála fogalmával?

Definíció szerint a színskála olyan színtartományra utal, amely egy adott eszközön reprodukálható; tudományos szempontból a színskálát a CIE 1931 színtér segítségével lehet ábrázolni. A CIE 1931 színteret a Nemzetközi Világítástechnikai Bizottság (CIE) dolgozta ki, 1931-ben; ez lehetővé teszi a koordinátarendszer használatát a látható fény fizikai mérésének kétdimenziós síkká történő átalakításához (ami a CIE 1931 xy színdiagram). A színdiagramon egyértelműen látható, hogy a színtér egy lópatkót formáz. Az íves szél a spektrális lókusz, a hullámhossz pedig nanométerben van megadva, a lilától körülbelül 400 mm-re balra, a pirostól pedig hozzávetőleg 650 mm-re jobbra; ez az elektromágneses spektrumnak az emberi szem által érzékelhető tartományát jelzi (a látható fényspektrumot). A színtartomány, illetve színtér, mint például a gyakran hivatkozott sRGB vagy Adobe RGB, egytől egyig kijelölhető a CIE 1931 xy színdiagram R, G és B koordinátáival.

Adobe RGB, sRGB és CMYK színskálákat lefedő CIE 1931 színtartomány

The CIE 1931 color space can be described as the basis of all color spaces; color gamuts including sRGB, Adobe RGB and CMYK etc., that we often talk about can be represented using the CIE 1931 xy-chromaticity diagram.

sRGB

Ez a szabványos RGB színtér, amelyet napjainkban a monitorokon és a nyomtatókon kívül az internet is használ; 1996-ban dolgozta ki a Microsoft és a HP más gyártókkal együtt. Az elmúlt években a piacon elérhető monitorok többsége fokozatosan elérte a 100%-os sRGB színtér-lefedettséget, ami több mint elegendő az átlagos szövegszerkesztéshez, böngészéséhez vagy filmnézéshez; a hivatásos fotósok igényeit azonban nem elégíti ki maradéktalanul. Mivel az sRGB színtér színtartománya hozzávetőleg 35%-kal kisebb, mint az Adobe RGB-é, nem alkalmas a professzionális nyomtatáshoz használt CMYK színskála teljes körű lefedésére. Ez pedig kedvezőtlenül hat ki az utómunkálatokkal és a sokszorosítással összefüggő feladatok elvégzésére.

Adobe RGB

Az sRGB-hez képest az Adobe Company által 1998-ban kifejlesztett Adobe RGB egyértelműen szélesebb színtérrel rendelkezik, és teljes mértékben lefedi a professzionális nyomdaiparban használt CMYK színskálát. Amint az a CIE 1931 xy színdiagramján is látható, az Adobe RGB nemcsak szélesebb színskálával rendelkezik, hanem a CMYK színskála kék és zöld területére is kiterjed, aminek a lefedésére az sRGB színtér már nem alkalmas. Ez azt mutatja, hogy: 1. Amikor a fotósok a fényképezőgépek és a monitorok színterét az Adobe RGB-nek megfelelően állítják be, egyszerűbben hozzáigazíthatják a színeket az eredeti jelenethez korrekció közben. 2. Ily módon nyomtatásnál sem tér el jelentős mértékben egymástól a monitoron megjelenített előnézeti kép és a kinyomtatott fotó színvilága. Következésképpen megfelel a fotósok elvárásainak.

Ennélfogva különösen fontos, hogy a fotósok 99%-os Adobe RGB színtér-lefedettséget nyújtó monitort válasszanak a professzionális feladatok elvégzéséhez. Az ilyen monitorok azonkívül, hogy a színtartományuk maximális mértékben visszaadja a természetes árnyalatokat, a különböző felhasználási módokhoz igazodva gyorsbillentyűikkel lehetővé teszik az Adobe RGB és az sRGB módok közötti gyors és egyszerű átváltásokat.

K2: Mit értünk színmélység alatt? Miként érinti ez a fotósok munkáját?

Tapasztalta-e már valaha is a következőt? A szürkületet vagy naplementét ábrázoló, illetve a jelentősebb mértékű színátmenetekkel rendelkező képek javításakor előfordulhat, hogy a képernyő nem jeleníti meg a kívánt árnyalatokat, vagyis megszakad a színfolytonosság. Ezt a jelenséget az váltja ki, hogy tömörített fájlformátumot (például JPEG-t) használunk a korrekcióhoz, vagy nem megfelelő a monitor bitben kifejezett színmélysége. A színmélység az adott eszközön megjeleníthető színárnyalatok maximális számát jelzi. A nagyobb színmélységű monitorok átfogóbb színmegjelenítést nyújtanak, a megjelenített színátmenetek és gradiensek pedig folyamatosnak és természetes hatásúnak tűnnek. Az előző cikkből megtudhattuk, hogy a monitoron megjelenített képek képpontok (pixelek) sűrű hálózatából épülnek fel, az egyes képpontok pedig az R, G és B jelzésű három alapszínből állnak. Napjaink átlagos felhasználásra szolgáló monitorjai általában 8 bites színmélységet nyújtanak, vagyis az R, G és B alapszíneket színenként 2 bites mélységgel (2^8) jelenítik meg; ennélfogva a monitor 16,77 millió színárnyalat megjelenítésére alkalmas.

A fotósok vagy képalkotó szakemberek által használt professzionális monitorok esetében azonban ez a színmélység nem elégséges. Mivel a képalkotó szakemberek általában RAW fájlformátumban készítik a fotókat, a mindössze 8 bit színmélységű monitorok nem alkalmasak a 14 bites RAW fájlok pontos megjelenítésére. Ezért a finom színárnyalatok és a gradiensek megfelelő megjelenítése, valamint az apróbb színkülönbségek korrekció közbeni feltárhatósága érdekében mindenképpen 10 bit színmélységű (1,07 milliárd színárnyalat megjelenítésére alkalmas) panellel rendelkező monitor választása javasolt a fotósok számára.

Color bit-depth

Information quantity per pixel Total number of colors

Color bit-depth

8 bit
Information quantity per pixel
256
Total number of colors
16.67 million

Color bit-depth

10 bit
Information quantity per pixel
1,024
Total number of colors
1.07 billion

Color bit-depth

12 bit
Information quantity per pixel
4,096
Total number of colors
68.71 billion

Color bit-depth

14 bit
Information quantity per pixel
16,384
Total number of colors
4,398 trillion

a 10 bites panel jóval kiemelkedőbb színminőséget nyújt a 8 biteshez képest

The color bit-depth affects the maximum total number of colors that a monitor can display; if the color bit-depth is insufficient, color and gradient discontinuation can easily be seen when photos are displayed on the monitor.

K3: Hogyan határozhatják meg a fotósok a pontos színeket?

Gondolkozott-e már el ezen? A minket körülvevő világ rendkívül színes; kissé eltérő fényerőnél, színtelitettségnél vagy színfokozatnál pedig máris egy újabb színről beszélhetünk. Vagyis melyik is a valódi piros? És melyik szín felel meg pontosan a sárgának? Mivel mindenki másképp ismeri fel a színeket, a szín azonosítása és a vonatkozó preferenciák valójában szubjektívak. Ezért számszerűsített módszert kell használni annak biztosítására, hogy a monitorok és a nyomtatás céljára használt különféle eszközök megfelelő színmegjelenítési jellemzőkkel rendelkezzenek; ennek a számszerűsítő módszernek az eredménye a színskála. A számszerűsített színskála és a megfelelő színkezelési ismeretek alkalmazásával, valamint az eszközök rendszeres kalibrálásával érhetjük azt el, hogy a bemeneti (fényképezőgép) és a kimeneti (monitor és nyomtató) eszközök egyaránt valósághű színmegjelenítést nyújtsanak. Más szóval ahhoz, hogy a fotósok a lehető legjobb végeredményt kapják, a fényképezőgép színterének Adobe RGB szerinti, fényképezés előtt beállításán, és a RAW fájlformátumban történő fotózáson kívül 99%-os Adobe RGB színtér-lefedettséget nyújtó, professzionális monitor szükséges. Ez egyrészről rugalmasabb korrekciós lehetőségeket kínál a fotósok számára, másrészről a monitoron megjelenítettekkel azonos CMYK nyomtatási színeket garantál.

K4: Mi az a Delta E? Hogyan segíti ez a fotósokat a megfelelő monitor kiválasztásában?

Miként határozhatjuk meg a helyes színeket? És hogyan győződhetünk meg arról, hogy helyesek a monitoron megjelenített színek? Szerencsére a színek számszerűsíthetők. Hasonlóképpen a különböző színek közötti eltérések mértéke is meghatározható számszerűsítéssel. Ez az úgynevezett Delta E érték (Nemzetközileg szabványosított színkülönbség). A Delta E értéket matematikai képletekkel számítjuk ki; Delta E értékekkel határozható meg a színeltérések elfogadható mértéke. Minél kisebb a Delta E érték, annál kisebb a színkülönbség. Vagyis az érintett színek jobban megközelítik a szabványos színeket.

Miért olyan lényeges a Delta E a fotósok számára? Ezzel határozható meg a monitorok színpontossága. Vagyis a Delta E értékekkel egyértelműen meghatározható a monitoron megjelenített és a szabványos színek közötti különbségek. A kedvezőbb színvisszaadási jellemzőkkel rendelkező monitorokon pontosabb korrekciós eredményeket érhetnek el a felhasználók. A professzionális monitorok ideális esetben 0 Delta E-vel rendelkeznek, ez azonban csak egy elméleti érték; a minősítéshez 3-nál kisebbnek kell lennie a Delta E-nek. A hivatásos fotósok számára a 2 vagy annál kisebb Delta E értékű monitorok elengedhetetlenül fontosak a megfelelő minőségű munkához; ezzel garantálható, hogy a fényképezőgéppel készített fotók monitoron megjelenített változatai megközelítsék a szabványos színeket. Mivel a monitorokat szigorú tesztelési és kalibrálási eljárásoknak vetik alá a gyárban, rendkívül lényeges, hogy a fotósok megfelelő figyelmet fordítsanak az ilyen vizsgálatok eredményeképpen összeállított, és a készülékhez mellékelt gyári kalibrációs jelentések tartalmára. Az ily módon garantálható színpontosság nyugodtabb munkavégzést tesz lehetővé.

BenQ fotós monitorhoz mellékelt gyári kalibrációs jelentés

Through Delta E, people can find out the difference between the colors displayed by the monitor and standard colors objectively, and help photographers choose the product that meets their needs the most.

K5: Miért tűnnek eltérőnek a színek az egyes monitorokon?

3C áruházban járva gyorsan feltűnik a szemlélődő számára, hogy az azonos forrástartalmat lejátszó monitorokon némiképp eltérő módon jelennek meg a színárnyalatok. Ennek oka a különböző márkákon és modelleken, valamint az eltérő paneltípusokon (TN vagy IPS) kívül a tömegtermelés során bekövetkező kisebb-nagyobb eltérésekben keresendő. Mivel a gyártók eltérő színbeállításokat alkalmaznak, az egymás mellé helyezett, különböző márkájú képernyőkön gyorsan felfedezhetők a megjelenítéssel kapcsolatos különbségek. A tömegtermelés során felhasznált sorozatgyártású részegységekkel összefüggő kisebb-nagyobb eltérések következtében még ugyanazon márka azonos modelljeinél is felfedezhetők bizonyos mértékű különbségek a színmegjelenítéssel kapcsolatban.

A professzionális felhasználásra szánt, pontos színmegjelenítésű monitorok minden további nélkül gondtalan használatot tesznek lehetővé, vagy esetleg másra is oda kell még figyelni? Azt mindenképpen érdemes szem előtt tartani, hogy idővel minden egyes monitornál bizonyos mértékben csökken a színmegjelenítés minősége, és fokozatos színeltolódás figyelhető meg rajtuk; de miként kerülhető ez el? A következő cikkben további részleteket tudhat meg a rendszeres színkalibrálás és színkezelés jelentőségéről és elvégzéséről.

a kalibrálatlan monitorok ugyanazt a képet egyenetlen színteljesítménnyel jelenítik meg

Did you ever wonder why the colors of each monitor are somewhat different?

Kapcsolódó cikk

TOP