Policy Center
BenQ Europe – Adatvédelmi közlemény minden európai (EGT) webhelyhez


1. Bevezetés

Mi, a BenQ Europe B.V. örülünk hogy érdeklődik társaságunk, termékeink és szolgáltatásaink iránt. Számunkra fontos, hogy védjük az Ön személyes adatait, amelyeket a rendelkezésünkre bocsátott. Ebben az adatvédelmi nyilatkozatban elmagyarázzuk, hogyan gyűjtjük, használjuk fel és védjük az Ön személyes adatait. 


2. Melyek a személyes adatok?

Személyes adat minden olyan azonosított vagy azonosítható természetes személyhez (adatvédelmi érintett) kapcsolódó adat, amely alapján az a természetes személy közvetlenül vagy közvetve azonosítható, például név, azonosító szám, helyadat, internetes azonosító, illetve az adott természetes személy fizikai, fiziológiai, genetikai, mentális állapotára, gazdasági helyzetére, kulturális vagy szociális identitására vonatkozó specifikus adatok. Ebbe tartoznak a következő adatok: az Ön igazi neve, lakcíme, telefonszáma és születési dátuma.
Azok az adatok, amelyek nem kapcsolhatók az Ön valóságos identitásához – például kedvenc webhelyei, vagy egy webhely használóinak száma – nem számítanak személyes adatoknak. 

3. Kik vagyunk?

Jelen adatvédelmi nyilatkozat a BenQ Europe B.V. és európai fiókképviseletei által feldolgozott összes adatra a vonatkozik.

Bejegyzett címünk:

BenQ Europe B.V. 
Meerenakkerweg 1-17
5652 AR  Eindhoven
Hollandia<br>

Ha adatfeldolgozásunk módjával kapcsolatos kérdése merül fel, vagy adatvédelmi érintettként a jogait szeretné gyakorolni, kérjük, küldjön nekünk e-mailt a következő címre: privacy@benq.eu

4. Személyes adatok, amelyeket feldolgozunk

Azért dolgozzuk fel az Ön személyes adatait, mert szolgáltatásaink igénybevételére kötött szerződésünkben azokat nekünk megadta, vagy harmadik féltől kaptuk meg, hogy Önnek szolgáltatásokat vagy termékeinkhez támogatást nyújthassunk. Továbbá, azért is adhatott meg nekünk személyes adatokat, hogy szolgáltatásainkat és termékeinket az Ön kívánságainak és érdeklődésének megfelelően testre szabhassuk. 

A következő személyes adatait dolgozzuk fel: 

·         Neve és címe
·         Elérhetőségei (e-mail, telefonszám) 
·         Vállalat neve
·         Vállalat címe
·         Fizetési adatok (nem kötelező)

Továbbá, amikor használja termékeinket, igénybe veszi szolgáltatásainkat, a termék/szolgáltatás használatától függően a következő adatok számíthatnak személyes adatoknak: 

1.       Technikai adatok, azok között az Internet Protokoll (IP) cím, amelyen keresztül készüléke az internetre kapcsolódik. 
2.       Böngészőjének típusa és verziója, a beállított időzóna, a böngészővel használt beépülő modulok és azok verziói. 
3.       Operációs rendszer és platform. 
4.       Információk az Ön által látogatott honlapokról, beleértve URL-eket, kattintássorozatokat, átkattintásokat a mi webhelyünkről. 

Technikai adatok

Ezenkívül, és annak érdekében, hogy webhelyeink minden látogatója hatékonyan navigálhasson, nyomkövető szoftvert is működtetünk, hogy megtudjuk, hány felhasználó és milyen gyakran látogat el a webhelyünkre. Ezzel a szoftverrel nem gyűjtünk személyes adatokat vagy egyéni IP címeket. Az adatokat kizárólag név nélkül és/vagy összegzett formában használjuk fel. 

Sütikezelési irányelveink, amelyek minden egyes webhelyünk kezdőoldalán megtalálhatók, részletesen leírják, milyen módon használunk sütiket. 

5. Személyes adatok feldolgozásának jogi alapja

A személyes adatok feldolgozása az Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) 6. cikkelye alapján történik:

1.                   Beleegyezés
2.                   Szerződés megkötése
3.                   Jogi kötelezettségnek való megfelelés
4.                   Az adatvédelmi érintett vagy más természetes személy létfontosságú érdekei
5.                   A BenQ Europe B.V. vagy harmadik fél jogos érdeke

Jogos érdekek például a következők: Marketing, biztonság, informatikai menedzsment, termékfejlesztés, jogi folyamatok, belső üzleti folyamatok. 

6. Személyes adatok feldolgozásának céljai

Személyes adatokat az alább említett célból vagy célokból gyűjtünk Az egyes célok mögötti számok az előzőekben (5. Cikkely) említett jogi alapokra utalnak.

1.       Ellátni Önt a kért információkkal [1,2].
2.       Ellátni Önt azokkal az információkkal , amelyek véleményünk szerint arra a témakörre vonatkozhatnak, amely iránt Ön érdeklődést tanúsított; [1,2,5].
3.       Kereskedelmi tranzakciókat kezdeményezni és lebonyolítani Önnel vagy az Ön által képviselt jogi személlyel termékek és/vagy szolgáltatások vásárlása céljából [2].
4.       Teljesíteni a szerződést, amelyet Önnel vagy az Ön által képviselt jogi személlyel kötöttünk [2,3].
5.       Teljesíteni az egyezményeket, amelyeket Önnel kötöttünk szolgáltatások és terméktámogatás tárgyában [2,3,5].
6.       Biztosítani webhelyeink és azok alapjául szolgáló üzleti infrastruktúra biztonságos üzemeltetését [5].
7.       Kommunikációt folytatni Önnel [2,5] és
8.       Optimalizálni szolgáltatási ajánlatainkat. [5]

7. Személyes adatok tárolása

A személyes adatokat adatvédelmi irányelveinknek megfelelően, speciális jogi követelmények (pl. adószabályok) betartásával tároljuk.

8. Adatok megosztása harmadik felekkel

Nem osztjuk meg, nem adjuk el, nem továbbítjuk, és más módon sem közöljük az Ön személyes adatait harmadik felekkel, és a jövőben sem fogjuk ezt tenni, kivéve, ha a törvény előírja, vagy ha a szerződés célja megkívánja, vagy ha Ön ahhoz kifejezett beleegyezését nyújtotta. Szükséges lehet például, hogy az Ön címét és megrendelésének adatait átadjuk szállítóinknak, amikor Ön termékeket rendel.

Üzleti partnereinket saját adatvédelmi irányelveik kötelezik. Azt javasoljuk, hogy a tranzakció előtt tekintse át az ő adatvédelmi irányelveiket. Főleg, minden PayPal tranzakció a PayPal adatvédelmi irányelveinek hatálya alatt áll.

A külső szolgáltatókat, akik a mi nevünkben dolgoznak fel adatokat, szerződés kötelezi szigorú titoktartásra a GDPR 28. cikkelye szerint.

Személyes adatait megoszthatjuk a BENQ vállalaton belül, hogy végrehajtsuk a szerződést, szolgáltatásokat nyújtsunk, vagy a BENQ Europe B.V. jogos érdekei miatt (pl. központosított ügyfélszolgálat esetén).

Személyes adatait elérhetjük és feldolgozhatjuk globális alapon, ahogyan a jelen Nyilatkozatban felsorolt célok érdekében szükséges. Globális feldolgozáshoz a személyi adatokat továbbítanunk kell fiókvállalatainknak vagy az EGT országokon kívüli harmadik feleknek, akik nem kaptak kötelező megfelelőségi határozatot az Európai Bizottságtól, így az adatok továbbítása (i) az EU standard szerződési feltételei vagy (ii) vagy más kötelező és megfelelő továbbító mechanizmus szerint történik, amely a GDPR-nek megfelelő szintű védelmet biztosít, mint például a jóváhagyott kötelező vállalati szabályok.

9. Biztonsági intézkedések

Az Ön személyes adatainak védelme érdekében minden szükséges technikai és szervezeti biztonsági intézkedést megteszünk. Adatait biztonságos, nyilvánosan nem hozzáférhető környezetben tároljuk. Ahol megvalósítható, az átvitelhez titkosítjuk is az adatokat. Kérjük, gondoljon viszont arra, hogy bár adatainak védelme érdekében minden tőlünk elvárhatót megteszünk, de egyik webhely, internetes adatátvitel, számítógépes rendszer vagy vezeték nélküli kapcsolat sem teljesen biztonságos. Abban a nemkívánatos esetben, ha az Ön személyes adatai veszélybe kerülnének, arról az adott körülmények között legmegfelelőbb időpontban értesíteni fogjuk.

10. Az Ön jogai adatvédelmi érintettként

Mint adatvédelmi érintettet, akinek személyes adatait tároljuk, Önt bizonyos jogok illetik meg. Ha ezeknek a jogainak valamelyikét gyakorolni szeretné, küldjön e-mailt a „Lépjen velünk kapcsolatba” című részben megtalálható privacy@benq.eu címre, amelyben megjelöli, hogy élni kíván a jogával. Az Ön jogai a következők:

Hozzáférési jog
Ingyenesen betekinthet a nálunk tárolt személyes adataiba. Ha kivételes körülmények miatt nem adhatunk Önnek információt, elmagyarázzuk a körülményeket. Ha a kérések lényegtelenek vagy zaklatóak, fenntartjuk a visszautasítás jogát. Ha a kérések megválaszolása többletidőt kíván, vagy indokolatlan költséggel jár (amelyet valószínűleg Önnek kell viselnie), értesíteni fogjuk.

Helyesbítési jog
Ha úgy látja, hogy pontatlan vagy hiányos személyi adatokat tárolunk Önről, kérheti, hogy azokat javítsuk vagy egészítsük ki. Ez gyakorolható a feldolgozás korlátozásának jogával együtt annak biztosítása végett, hogy helytelen/hiányos adatok ne kerüljenek feldolgozásra a kijavításuk előtt.

Törlési jog (az „elfelejtettség joga”)
Ahol már nincs alapvető jogi alap vagy ok a személyes adatok feldolgozására, ott kérheti a törlésüket. A törlés érdekében minden tőlünk elvárható lépést meg fogunk tenni.

Feldolgozás korlátozásának joga

Ön kérheti, hogy állítsuk le személyes adatainak feldolgozását. Az adatokat még tárolni fogjuk, de további feldolgozást nem fogunk végezni rajtuk. Ez a jog a törlési jog alternatívája. Ha a következő körülmények egyike fennáll, élhet a feldolgozás korlátozásának jogával:

a)      A személyes adatok pontossága vitatott.
b)      A személyes adatok feldolgozása törvénytelen.
c)       Már nincs szükségünk a személyes adatok feldolgozására, de egy jogi folyamathoz szükségesek.
d)      A kifogásolás jogát gyakorolták, és a feldolgozás korlátozva van, a feldolgozás állapotáról függőben van a döntés.

Adatok szállíthatóságának joga
A BENQ által feldolgozott adatairól kérhet másolatot. A személyes adatokat általánosan használt és géppel olvasható formátumban fogjuk megadni. Ezek lesznek a személyes adatok, amelyeket az Ön belegyezésével vagy egy Önnel szemben fennálló szerződéses kötelezettségünk alapján feldolgoztunk.

Kifogásolási jog
Jogosult arra, hogy kifogást emeljen személyes adatainak általunk történő feldolgozása ellen, ahol:

·         A feldolgozás jogos érdeken alapszik.
·         A feldolgozás célja direkt marketing.
·         A feldolgozás automatikus döntéshozatalt és profilozást foglal magában.

Azonosítás
Minden egyes kérésénél felkérhetjük, hogy azonosítsa magát. Ennek célja, hogy megállapítsuk, ki Ön, hogy személyes adatai ne kerüljenek másokhoz, valamint az, hogy adatmódosításokat a megfelelő adatokon végezzünk.

 

Beleegyezésének visszavonása
Bármikor visszavonhatja személyes adatainak feldolgozásához adott beleegyezését. Ha vissza szeretné vonni, csak tudassa velünk az egyik kommunikációs csatornán, és mi nem folytatjuk a személyes adatainak feldolgozását. Ez csak a beleegyezése alapján már feldolgozott adatokra alkalmazható.

Feltételek
Kéréseire a lehető leghamarabb, de legfeljebb egy hónap múlva fogunk válaszolni. Ha nem tartjuk ezt a határidőt, annak lejárta előtt ezt tudatni fogjuk Önnel. Előfordulhat, hogy kéréseinek összetettsége vagy mérete miatt a válaszadás ideje akár három hónap is lehet.

11. Lépjen velünk kapcsolatba

Személyes adatainak általunk történő kezelésére vonatkozó észrevételeit, kérdéseit vagy javaslatait e-mailben küldje a következő címre: privacy@benq.eu.

Alternatív megoldásként képviseletünkhöz is fordulhat az alábbi postacímeken vagy telefonszámokon:

GDPR megfelelőségért felelős menedzser

BenQ Europe B.V.

Meerenakkerweg 1-17

5652 AR Eindhoven

Hollandia

Telefon: +31-88-8889200

12. Az adatvédelmi nyilatkozat módosításai

Minden tőlünk telhetőt megteszünk, hogy ez az adatvédelmi nyilatkozat mindig a lehető legpontosabb és legkorrektebb maradjon. Ezért előfordulhat, hogy a nyilatkozatunkat frissíteni kell.

A BENQ Europe B.V. fenntartja annak jogát, hogy bármikor és előzetes értesítés nélkül is módosításokat végezzen rajta. Ezért rendszeresen ellenőrizze, hogy történt-e módosítás.

13. Panaszok

Amennyiben panaszt szeretne benyújtani, kérjük, keressen minket a fentebb megadott elérhetőségeinken. Minden panaszt bizalmasan fogunk kezelni.

Ha elégedetlen az adatfeldolgozásunkkal, vagy panasszal élt személyes adatainak általunk történő kezelése ellen, panaszát felterjesztheti az Európai Unión belüli felügyeleti hatósághoz. További tájékoztatást itt kaphat: Autoriteit Persoonsgegevens.

TOP