BenQ Knowledge Center

Prestanda för ingångsfördröjning och spelprojektor

BenQ
2020/08/26

För seriösa gamers handlar resultaten om de snabba beslut man fattar i farten. Därför måste gamers se till att ingenting står i vägen för deras beslutsfattande, inklusive utrustningen de använder i sin spelanläggning. När det gäller allt från tillbehör till maskinvara, är gamers är redan vana vid att söka efter den mest högpresterande utrustningen de kan hitta, och detsamma gäller deras visningslösningar. 

När det gäller gamers som är ute efter en mer engagerande upplevelse har det rått en ökande trend bort från traditionella tv-apparater/skärmar till förmån för spelprojektorer. För dessa gamers är ingångsfördröjning ett av de viktigaste kriterierna som används för att bedöma en projektors.

Men vad är egentligen ingångsfördröjning? Hur mäter man ingångsfördröjningen på en projektor? Hur kan du minska ingångsfördröjningen på din projektor? Är ingångsfördröjningen det enda av betydelse för en projektors prestanda? Det är frågor som dessa den här artikel ska försöka besvara.

Vad är spelingångsfördröjning?

Ingångsfördröjning, eller latens, för projektorer avser tiden från det att ljud-/videosignalen från ingångskällan (spelkonsolen) tas emot av projektorn tills projektorn faktiskt projicerar den video som motsvarar den signalen, vilket kan orsaka sådant som fördröjningstid eller hackande bild. På grund av detta fenomen och hur det kan påverka din förmåga att spela på högsta nivå, är kort ingångsfördröjning en av de viktigaste sakerna att fokusera på för att avgöra om en projektor kommer att öka eller hämma din spelförmåga, eftersom du behöver en projektor som omedelbart projicerar den video som konsolen skickar till den så att du kan fatta blixtsnabba beslut.

 

Det är värt att notera att det är skillnad på ingångsfördröjning och responstid. Inom spel avser responstiden den tid det tar från att en knapp trycks in på en kontroll till dess att figuren utför motsvarande handling. Responstiden omfattar alltså all hårdvara som ingår i spelanläggningen, medan ingångsfördröjningen endast avser den del av ekvationen som rör ingångssignalen och projektorn.

Hur mäter man ingångsfördröjningen på en projektor?

Med en förståelse för vad ingångsfördröjning är blir nästa steg att räkna ut hur ingångsfördröjning mäts och hur denna kunskap kan användas för att välja spelprojektor. För de flesta spelprojektorer anges tidsfördröjningen i produktspecifikationerna i måttenheten millisekunder (ms), så för en projektor med en angiven ingångsfördröjning på 16 ms förekommer en fördröjning på 16 millisekunder från projektorns mottagande av signalen från spelkonsolen till att den resulterande bilden projiceras. För en del kan det verka som en kort tid, men för seriösa gamers är detta livsviktigt (i bildlig bemärkelse naturligtvis). Beräkningarna som används för att härleda själva värdet är ett resultat av projektorns upplösning och uppdateringshastighet, tillsammans med projektorns tekniska konstruktion. Därför anger de flesta specifikationer som anger ingångsfördröjningen även förhållandena under vilka värdet uppmätts, inklusive upplösning, uppdateringshastighet och motsvarande videolägen som använts, vilket alla gamers bör beakta när de jämför projektorer.

 

 

 

 

På samma sätt är uppdateringshastigheten eller uppdateringsfrekvensen ett annat användbart koncept när en projektor utvärderas. Det är helt enkelt den hastighet med vilken en projektor projicerar bilderna eller bildrutorna vid en videosändning. Du kan i egentligen se det som bildrutehastigheten för en projicerad video. Medan bildrutehastigheten vanligtvis mäts i bildrutor per sekund (bps) mäts uppdateringshastigheten i hertz (Hz), men båda är ungefär samma sak. Med andra ord projicerar en projektor med en uppdateringshastighet på 120 Hz med 120 bildrutor per sekund. Anledningen till att uppdateringshastigheten är ett viktig mått på projektorns prestanda är att en högre uppdateringshastighet, dvs. ett större antal bildrutor som projiceras per sekund, innebär en video med renare, jämnare rörelse och mindre suddighet.

Hur minskar/åtgärdar man ingångsfördröjningen på en projektor?

Mot bakgrund av hur ingångsfördröjningen mäts och hur man hittar den i en projektors specifikationer, hur ska en användare kunna se till att den projektor som han eller hon har köpt lever upp till den ingångsfördröjning som anges i specifikationerna? Ett stort antal spelprojektorer på marknaden har ett förhandskonfigurerat snabbläge som hjälper till att minska ingångsfördröjningen när det är aktiverat. Om du som gamer ska köpa en projektor, rekommenderar vi att du dubbelkollar om det finns ett sådant läge innan du köper den och aktiverar läget före spel. Utöver det rekommenderar vi även starkt att gamers ytterligare ökar sin projektors hastighet genom att stänga av extra bildbehandlingsfunktioner som t.ex. keystoning, manipulationer av bildförhållande och överskanning. Genom att göra detta kan du ytterligare komplettera snabblägesfunktionen och se till att din projektor arbetar med högsta möjliga hastighet.

Hur ger BenQ GameMaestro dig en mer fulländad spelupplevelse?

Trots alla diskussioner som rör ingångsfördröjning finns det även många andra överväganden att göra när man köper en spelprojektor, särskilt om man gör det för att skapa en mer fulländad spelupplevelse. Till detta hör bland annat fokus på projektorns färgprecision, övergripande bildkvalitet och visning av detaljer. För BenQ har detta lett till utvecklingen av vår GameMaestroTM-serie med funktioner. GameMaestro kombinerar funktioner såsom speciella video-/ljudlägen och detaljjusteringar avsedda specifikt för olika spelgenrer i kombination med ett högpresterande snabbläge som minskar ingångsfördröjningen till ett minimum. 

Myten om 4K-projektorer på 240 Hz

Som ett tillägg till hela denna diskussion bör gamers känna till att varumärken som annonserar projektorer med 4K-upplösning och en uppdateringshastighet på 240 Hz kommer med missvisande påståenden. Sådana påståenden är missvisande eftersom dessa projektorer inte kan producera sådana resultat samtidigt. Även om dessa projektorer har kapacitet att tillhandahålla 4K-upplösning, kan deras maskinvara endast nå en uppdateringsfrekvens på 240 Hz när upplösningen nedgraderas till 1080p FHD-upplösning, så märkningen 4K och 240 Hz intill varandra är missvisande och avsedd att skapa uppmärksamhet. En annan sak att notera är att inga spelkonsoler klarar av att mata ut innehåll med 240 Hz, så när man köper en projektor med 240 Hz-kapacitet för spel lägger man extra pengar på något som kanske inte kan användas på flera år.

Rekommenderad konsolspelsprojektor

Läs mer

TOP