BenQ Knowledge Center

Spelprojektorer och ingångsfördröjning: Detta behöver du veta före köpet

BenQ
2020/08/26

Som alla inbitna gamers känner till är reaktionstiden – förmågan att omedelbart upptäcka din motståndare och/eller upptäcka förändringar i din omgivning och reagera därefter – en fråga om liv och död. När det gäller maskinvara är det den här underliggande idén som påverkar inköpsbesluten för stora delar av spel-communityn. Produkter som ger snabbare reaktionstid blir köpta, medan som produkter som är långsamma eller orsakar fördröjning ratas. Den här regeln gäller även de skärmar och projektorer som de ansluter sina konsoler till, för att säkerställa att de är rätt utrustade när det väl gäller.

 

 

 

 

När användningen av högpresterande spelprojektorer ökar, vad bör en gamer leta efter i en projektor när det gäller prestanda för en TV-fri spelanläggning? Nedan följer en kort översikt över några av de termer och begrepp som du behöver känna till när du letar efter spelprojektorer:

Vad är latens/ingångsfördröjning?

Latens eller ingångsfördröjning avser tiden från att ljud-/videosignalen från ingångskällan (spelkonsolen) tas emot av projektorn till dess att projektorn faktiskt projicerar videon som motsvarar signalen. Kort latens eller kort ingångsfördröjning är en av de viktigaste sakerna att fokusera på när det gäller att avgöra om en projektor kommer att öka eller hämma din spelförmåga, eftersom du vill ha en projektor som omedelbart projicerar den video som konsolen överför till den för att säkerställa att du kan fatta snabba beslut.

OBS! Dessa två termer ska inte förväxlas med responstid. Inom spel avser responstiden den tid det tar från att en knapp trycks in på en kontroll till dess att figuren utför motsvarande handling. Den omfattar därför all hårdvara som är ingår i spelanläggningen, medan ingångsfördröjningen endast avser den del av ekvationen som rör ingångssignalen och projektorn. 

andra projektorer

BenQ-spelprojektor med kort ingångsfördröjning

Vad är uppdateringshastighet/uppdateringsfrekvens?

Uppdateringsfrekvensen är den hastighet med vilken projektorn projicerar bilderna eller bildrutorna i en videosändning. Uppdateringshastigheten/-frekvensen mäts i hertz (Hz) och anger hur många cykler eller bildrutor som visas per sekund, vilket innebär att en projektor med en uppdateringsfrekvens på 120 Hz projicerar 120 bildrutor varje sekund. Ett annat sätt att se det på, är att en projektors uppdateringshastighet i huvudsak är detsamma som bildrutehastigheten för en videokamera, och Hz är samma som bildrutor per sekund (bps). När du letar efter en projektor innebär en högre uppdateringsfrekvens tydligare videor med renare rörelser och mindre suddighet, eftersom en projektor med högre uppdateringsfrekvens pumpar ut fler bilder/bildrutor per sekund.

Bildrutor per tidsenhet

En annan viktig del i utvärderingen av en projektors prestanda är att räkna ut den tid som upptas av varje bildruta som projiceras av projektorn. Det gör du genom att helt enkelt invertera projektorns uppdateringshastighet (d.v.s. dela 1 med uppdateringsfrekvensen) och sedan konvertera det numret till millisekunder. För en projektor med en uppdateringsfrekvens på 120 Hz utgör varje ram 8,3 millisekunder. Den här typen av konvertering hjälper till att knyta samman båda koncepten som beskrivs ovan, eftersom det gör det möjligt att uttrycka en projektors latens eller ingångsfördröjning (som en faktor av dess uppdateringsfrekvens) i tidsenheter. Därför använder de flesta spelprojektorvarumärken millisekunder i sina specifikationstabeller för att uttrycka projektorns värden för ingångsfördröjning eller latens, som en bekräftelse på att det är en av de viktigaste faktorerna för spel.

Rekommenderad konsolspelsprojektor

TOP