BenQ Knowledge Center

Så ansluter du externt ljud till din BenQ-projektor

BenQ
2020/03/27

Oavsett om de använder sina BenQ-projektorer för att sträcktitta inne i sovrummet eller kolla in den senaste storfilmen i den egna hemmabion, är alternativen som finns tillgängliga för konsumenter som vill skapa sitt eget tittarutrymme obegränsade. En viktig del av den ekvationen är vilken typ av ljudkonfiguration du ska använda samt hur du ska ansluta den valda utrustningen till projektorn.

Här är några av de alternativ som finns tillgängliga för användare som vill ansluta externt ljud till sina BenQ-projektorer:

OBS! Nivån på stödet för de anslutningar som beskrivs nedan kan variera beroende på vilken modell som används. Innan du gör anslutningarna ska du kontrollera produktspecifikationerna för din specifika modell och säkerställa att de funktioner som nämns nedan finns och/eller stöds.

Inget externt ljud

Om du inte har några externa högtalare att ansluta kan du ansluta din källenhet till projektorn och använda dess interna högtalare för att spela upp ljudet.

Ansluta en ljuduppkoppling
Scenario 1: Ansluta en enda utgångskälla till en icke HDMI-kompatibel ljuduppkoppling.

För att ansluta en enda utgångskälla i en ljuduppkoppling som inte stödjer HDMI kan du ansluta HDMI-utgången på enheten till HDMI-ingången på projektorn för att sända video och sedan ansluta antingen SPDIF-utgången eller 3,5 mm-ljudutgången på enheten till ljuduppkopplingen.

OBS! Om din utgångskälla inte har en 3,5 mm-ljudutgång eller en SPDIF-utgång, rekommenderar vi att du använder den anslutningsmetod som beskrivs i scenario 2, även om du bara har en enda utgångskälla.

Scenario 2: Ansluta två utgångskällor till en icke HDMI-kompatibel Soundbar

För att ansluta två utgångskällor till en Soundbar som inte stödjer HDMI kan du ansluta HDMI-utgången på vardera enheten till de två HDMI-ingångarna på projektorn för att sända video och sedan ansluta antingen SPDIF-utgången eller 3,5 mm-ljudutgången på projektorn till en Soundbar.

Scenario 3: Ansluta en utgångskälla till en HDMI ARC-kompatibel Soundbar

För att ansluta en utgångskälla till en Soundbar som stödjer HDMI ARC kan du ansluta HDMI-utgången på enheten till HDMI-ingången på projektorn för att sända video och sedan ansluta HDMI ARC-utgången på projektorn till HDMI ARC-uttaget på en Soundbar.

Scenario 4: Ansluta en utgångskälla med två HDMI-utgångar till en Soundbar

För att ansluta en utgångskälla med två HDMI-utgångar till en Soundbar kan du ansluta en av HDMI-utgångarna på enheten till HDMI-ingången på projektorn för att sända video och sedan ansluta den andra HDMI-utgången på enheten till HDMI-ingången på en Soundbar.

OBS! När du endast har en enda utgångskälla kommer den anslutningsmetod som beskrivs i Scenario 5 att ge bättre resultat än Scenario 3, men med nackdelen att om projektorn är ansluten direkt till en annan utgångskälla, så kommer du inte att kunna överföra ljudet från den källan till den externa högtalaren.

Scenario 5: Ansluta flera utgångskällor till en HDMI ARC-kompatibel Soundbar

Eftersom HDMI-ingångarna på en projektor vanligtvis inte räcker till för att ansluta flera utgångsenheter måste du ansluta HDMI-utgångarna på varje utgångsenhet till en HDMI-omkopplare, ansluta HDMI-utgången på HDMI-omkopplaren till HDMI-ingången på projektorn och sedan ansluta HDMI ARC-utgången på projektorn till HDMI ARC-uttaget på en Soundbar.

Ansluta externa högtalare
Scenario 1: Ansluta en enda utgångskälla till en icke HDMI-kompatibel Soundbar eller annan ljud- eller videoutrustning

För att ansluta en enda utgångskälla till en Soundbar som inte stödjer HDMI kan du ansluta HDMI-utgången på enheten till HDMI-ingången på projektorn för att sända video och sedan ansluta antingen SPDIF-utgången eller 3,5 mm-ljudutgången på enheten till en Soundbar (eller annan ljud- eller videoutrustning).

Scenario 2: Ansluta två utgångskällor till en icke HDMI-kompatibel Soundbar eller annan ljud- eller videoutrustning

För att ansluta två utgångskällor till en Soundbar som inte stödjer HDMI kan du ansluta HDMI-utgången på vardera enheten till de två HDMI-ingångarna på projektorn för att sända video och sedan ansluta antingen SPDIF-utgången eller 3,5 mm-ljudutgången på projektorn till en Soundbar (eller annan ljud- eller videoutrustning).

Scenario 3: Ansluta en utgångskälla till en icke HDMI-kompatibel AV-mottagare samt externa högtalare

För att ansluta en utgångskälla till en Soundbar eller annan ljud- eller videoutrustning som inte stödjer HDMI samt externa högtalare, har du två alternativ:

 • Du kan ansluta HDMI-utgången på enheten till HDMI-ingången på projektorn för att sända video medan du ansluter SPDIF-utgången på en Soundbar (eller annan ljud- eller videoutrustning) till SPDIF-ingången på maskinvaran, och sedan ansluta maskinvaran till de externa högtalarna med högtalarkablar.
 • Du kan ansluta HDMI-utgången på enheten till HDMI-ingången på projektorn, ansluta SPDIF-utgången på projektorn till SPDIF-ingången på Soundbar eller annan ljud- eller videoutrustning, och sedan ansluta den externa ljud-/videomaskinvaran till de externa högtalarna med högtalarkablar.
 • Scenario 4: Ansluta en utgångskälla med två HDMI-utgångar till en HDMI-kompatibel ljud-/videoutrustning samt externa högtalare

  För att ansluta en utgångskälla med två HDMI-utgångar till en HDMI-kompatibel ljud- eller videoutrustning samt externa högtalare, kan du ansluta en av HDMI-utgångarna på enheten till HDMI-ingången på projektorn för att sända video, samtidigt som du ansluter den andra HDMI-utgången på enheten till HDMI-ingången på ljud- och videoutrustningen, och sedan ansluta ljud- och videoutrustningen till de externa högtalarna med högtalarkablar.

  OBS! Om den externa ljudutrustningens HDMI-ingång inte har stöd för 4K kan du även använda de anslutningsmetoder som beskrivs i scenario 3 eller 4

  Den bästa rekommendationen

  TOP