BenQ Knowledge Center

Tips för att få bättre soft proof-resultat

BenQ Color Technology Lab
2020/05/29

I den föregående artikeln går vi igenom begreppet ”soft proof” och dess fördelar. I den här artikeln ska vi dela med oss av några tips för att du ska få bättre resultat vid soft proof. Du kan också använda dessa tips som en checklista för att säkerställa att du följer en lämplig procedur.

Tips nr 1
Granska alltid under samma förhållanden

Det är mycket viktigt att ha alltid ha samma förhållanden vid granskning av soft proof-resultat. Soft proof kan endast ge bästa resultat när alla större ljuskällor och faktorer som påverkar ljuset är stabila och det genomförs vid samma tidpunkt. Dessa faktorer innefattar omgivningsbelysning, omgivande väggfärger, bildskärmsinställningar och belysningen som lyser upp utskrifterna. När du skapar ICC-profiler måste alla dessa centrala faktorer hållas oförändrade och beaktas samtidigt för att undvika glidningar och oönskade avvikelser.

Tips nr 2
Kalibrera din monitors vita punkt efter den vita färgen på ditt papper

Utifrån tidigare erfarenheter kan soft proof visa det bästa resultatet när monitorns vita punkt stämmer överens med papperets vita färg. Detta innebär monitorns vita punkt ska kalibreras för att stämma överens med ditt pappers vita färg, justerat för specifika ljusförhållanden som råder på platsen där utskrifterna ska granskas. Det underliggande skälet är att vårt synsystem är väldigt känsligt för vitt. Om det vita inte stämmer så spelar det ingen roll hur bra de andra färgerna stämmer, för vi tycker ändå inte att det ser ut att stämma överens. Därför är det nödvändigt att vitt på monitorn stämmer överens med vitt på papperet, och det bästa sättet att åstadkomma det på är att kalibrera skärmens vita punkt efter papperets vita färg.

Tips nr 3
Ha en skräddarsydd ICC-profil för skrivaren

För att soft proof ska fungera är det nödvändigt att ha en ICC-profil av hög kvalitet. Skrivarens ICC-profil innehåller följande information: skrivarens egenskaper, bläckets färgegenskaper, papperets egenskaper och ljuskällornas egenskaper. Du kan få skrivarens ICC-profiler från skrivartillverkaren, men ICC-profilerna de tillhandahåller är framtagna för hela partiet, inte skräddarsydda för din specifika skrivarenhet. För det andra har de vanligtvis inte stöd för papperstyper från tredje part. Därför rekommenderar vi att du skapar din egen ICC-profil så länge du har rätt enhet.

En annan fördel med att skapa din egen ICC-profil är att du kan inkludera din ljuskälla vid skapandet. Detta ger dig en bättre återgivningskapacitet än att använda en generisk D65 eller D50 om skrivarens ICC-profil skapats någon annanstans.

Tips nr 4
Använd originaltillverkade bläckpatroner

Det första partiet med originaltillverkade bläckpatroner från första part håller vanligtvis jämnare kvalitet jämfört med kompatibla bläckpatroner. Detta är det främsta skälet till att vi uppmuntrar dig att använda originalprodukter från din skrivartillverkare, särskilt om du vill skapa skräddarsydda ICC-profiler. Om du väljer en originaltillverkad bläckpatron behöver du inte konfigurera om skrivarens ICC-profil varje gång du byter bläckpatroner, vilket kan vara nödvändigt om du väljer att köpa billigare produkter från tredje part. De senare saknar bläck- och färgkonsistens och kräver därför att profilen konfigureras om när de byts ut.

Tips nr 5
Använd samma enhet för att skapa din skrivares och din monitors ICC-profiler

Genom att använda samma enhet för att skapa både skrivarens och monitorns ICC-profiler kan du undgå många problem. Du kan till exempel använda X-rite i1 Pro 2 Publish för att skapa din skrivares ICC-profil och kalibrera din BenQ PhotoVue-monitor. Detta beror på att man genom att använda samma instrument kan minimera mätfelen som introduceras av olika mätenheter, såsom olika enheter, olika mätmekanismer och olika färgberäkningsalgoritmer. Den bästa metoden för ett soft proof-scenario är att använda en mätapparat av typen spektrofotometer för att skapa din skrivares ICC-profil och kalibrera din monitor.

Följ ovanstående tips för att kunna uppnå optimala soft proof-resultat och förvänta dig riktigt bra fototryck.

Relaterad artikel

TOP