localNavigation.type = g6-product-overview-page

SH240

designed to reduce unwanted glare, benq shading hood SH240 works in both portrait and landscape orientations

BenQ skuggkåpa SH240

för BenQ SW240 PhotoVue-monitor

BenQ skuggkåpa SH240

för BenQ SW240 PhotoVue-monitor

Dedikerat skydd för färgnoggrannhet

SH240-skuggkåpan är utformad för att effektivt minska oönskad bländning från omgivande belysning och är perfekt för SW240 PhotoVue fotografmonitor. Genom att använda SH240-skuggkåpan kan du vara säker på färgnoggrannheten hos fotografernas foton. SH240 skuggkåpa kan användas i både stående och liggande orientering.

By using BenQ SH240 shading hood, the color accuracy of photographers' photos can be assured. The SH240 shading hood can be used in both portrait and landscape orientations.
To reduce reflected light, the material for BenQ SH240 shading hood had been carefully selected. We've found the special kind of fluff that can absorb the most light to avoid disturbance from reflected light to the photographers so that they can focus on the displayed colors.

Material mot bländning

Materialet för SH240-skuggkåpa har valts ut noggrant för att minska reflekterat ljus. Vi har hittat den speciella typen av ludd som kan absorbera det mesta av ljuset för att undvika att fotograferna störs av reflekterat ljus, så att de helt kan fokusera på de färger som visas.

Material mot bländning

Materialet för SH240-skuggkåpa har valts ut noggrant för att minska reflekterat ljus. Vi har hittat den speciella typen av ludd som kan absorbera det mesta av ljuset för att undvika att fotograferna störs av reflekterat ljus, så att de helt kan fokusera på de färger som visas.

Användarvänlig design

Den användarorienterade designen gör det möjligt för fotografer att enkelt montera och ta bort en kalibreringssensor när de kör en kalibrering. Varje komponent i skuggkåpan har sina egna markeringar för att hjälpa användarna att enkelt montera dem.

FAQ

FAQ

Har ni en fråga ?

Få svaret Lär er mer
Download

Ladda ner

Hitta den senaste användarmanualen

Gå till nedladdningar Lär er mer