Pris Kvantitet
Stöd
Produktspecifik

Bildskärmar

BenQ erbjuder en professionell panelgaranti som garanterar inga tydliga pixelfel på din köpta professionella bildskärm. Garantiperioden är berättigad de första sex månaderna efter köpet, vänligen hitta mer information om pixelpolicyn i vår garanti detaljer.

 

PDP-panelens pixelpolitik

Bästa kunder,

Se nedanstående riktlinjer angående garanti för döda eller fastnade pixlar.

I händelse av att en bildskärm har 10 eller flera döda eller fastnade pixlar, oavsett var dom är på skärmen, anses den vara utanför specifikationen och skärmen är berättigad till en RMA.

För intilliggande döda, eller fastnade pixlar, även kända som klustrar, har vi vägledning baserat på panelstorlek: Skärmar 74” och mindre är berättigad till en RMA när det finns två eller flera intilliggande döda, eller fastnade pixlar, medan för skärmar 75” och större, en kluster av tre eller fler döda, eller fastnade pixlar kvalificerar skärmen för en RMA.

Observera att ovanstående endast gäller under garantiperioden. Utanför garantiperioden kan skärmarna inte repareras för döda eller fastnade pixlar utan kostnad.

Vänliga hälsningar,

Team BenQ

 

Lokal garanti

Bästa kunder,

BenQ-produkter har som standard lokala garantier. Dessa gäller för de regioner där produkten såldes, och endast för den regionen. Produkter kan endast servas under garanti tiden i försäljningsregionen och därmed i regionen för den ursprungliga garantitäckningen.

Det betyder att om en kund utanför sitt ursprungliga köpområde vill få garantitjänster, måste de skicka produkten till en adress inom den ursprungliga garantiregionen, där produkten kan hämtas av BenQ. Personlig leverans (inlämning) till en lokal servicepartner är ett annat alternativ om kunden kan ordna detta. I båda alternativ betalar kunden för kostnaden för att produkten anländer till rätta region för garantiservice.

Med vänliga hälsningar och tack,

Team BenQ

 

Software Warranty-G-Suite 

Bästa kunder,

Även om BenQ är en auktoriserad återförsäljare och leverantör av Google Workspace, kan vissa problem och problem relaterade till Google Workspace endast hanteras direkt av Google och inte indirekt av BenQ. Tänk på att Google Workspace ofta fortfarande kallas också för G Suite och att namnen är utbytbara i syfte för kundtjänst.

Vi på BenQ strävar efter att erbjuda dig bästa möjliga produkter och tjänster och välkomnar alla frågor. Men i syfte att vara ärlig och fullständigt genomsynlig är många aspekter av Google Workspace bortom vår direkta kontroll för att påverka. Exempel på dessa inkluderar app- och komponentinstallationsproblem, eftersom Google Workspace innehåller många element som utvecklats av Google och andra parter, men inte av BenQ. Google Workspace prestanda faller också utanför vår förmåga att kontrollera eller att påverka. Därför bör frågor om installation och prestanda delas med Google.

BenQ kan inte hållas ansvarigt för tredje parts felbruk av Google Workspace, funktionsfel, brist eller skada till följd av användningen av Google Workspace eller någon av dess ingående komponenter, eller installationen av Google Workspace och dess element.

De fullständiga användarvillkoren för Google Workspace finns här, och vi rekommenderar varmt att du läser dem: https://workspace.google.com/terms/service-terms/

Hälsningar

Team BenQ

 

TOP