Price Qty
O společnosti BenQ
Jasná vize podporující udržitelnou změnu
Jasná vize podporující udržitelnou změnu

Zvyšujeme firemní standardy prostřednictvím etických a udržitelných programů a postupů

Náš trvalý závazek

V rámci našeho poslání poskytovat zákazníkům kvalitní řešení a služby se zavazujeme zajistit, aby byly naše firemní postupy vždy etické a udržitelné. Na tuto odpovědnost nikdy nezapomínáme zejména díky tomu, že zaměřujeme své úsilí na následující klíčové oblasti: ekologičtější výroba, zdravější inovace, větší odpovědnost mezi partnery a silnější důraz na soukromí zákazníků i blaho zaměstnanců.

Budování kultury zaměřené na udržitelnost

Aktivně se podílíme na ochraně životního prostředí. V uplynulém desetiletí jsme učinili řadu kroků, jejichž účelem bylo zajistit, aby naše procesy – od výroby až po distribuci našich produktů – a obchodní operace byly ekologické a udržitelné.

Důraz na zdraví uživatelů

Ještě před vypuknutím pandemie jsme se zavázali integrovat do našich produktů technologie zaměřené na zdraví. Neustále přinášíme nové způsoby, jak zaručit ochranu zdraví uživatelů – od řešení Eye-care pro ochranu zraku u našich monitorů až po snímače kvality vzduchu a dotykové obrazovky odolné vůči mikrobům u našich interaktivních displejů.

Navazování partnerství prostřednictvím sdílené odpovědnosti

Spolupracujeme s dodavateli a prodejci, kteří sdílejí společné cíle v oblasti udržitelnosti. Pečlivě kontrolujeme jejich materiály a výrobní procesy, čímž zaručujeme dodržování globálních standardů týkajících se ochrany životního prostředí a bezpečnosti.

Ochrana údajů a soukromí zákazníků

Naši uživatelé jsou výhradními vlastníky svých údajů. Dodržujeme celosvětová nařízení o ochraně osobních údajů, která zajišťují, že informace našich zákazníků jsou chráněny vždy, když použijí naše řešení, cloudové platformy a komunikační kanály.

Podpora růstu a rozmanitosti na pracovišti

Vytváříme bezpečné pracovní prostředí, ve kterém mohou naši zaměstnanci rozvíjet svůj potenciál bez ohledu na jejich pohlaví, rasu, postižení a přesvědčení. Našim zaměstnancům poskytujeme rovný přístup ke školením a benefitům, což dává šanci každému jednotlivci vyniknout.

Naše dosavadní úspěchy

Společnost BenQ dosáhla k roku 2021 následujících milníků:

Více než 3 miliony žáků profitovaly z výhod digitalizace učeben s využitím řešení od společnosti BenQ*.

100 % interaktivních displejů BenQ nabízí integrované obrazovky odolné vůči mikrobům a technologie Eye-care pro ochranu zraku**.

Naše návrhy produktů zaměřené na uživatele získaly více než 350 ocenění po celém světě.

*   Zahrnuje pouze interaktivní displeje a interaktivní projektory.


**  Zahrnuje pouze modely interaktivních displejů uvedené na trh od roku 2020.

Management chemie

  • Optické sklo bez obsahu arsenu
  • Bez rtuti, bromovaných zpomalovačů hoření, PVC, ftalátů

Energeticky úsporná a ekologická značení

  • Certifikát ENERGY STAR®
  • Certifikát EPEAT®  
  • Certifikát TCO
  • Tchajwanská zelená značka 

Ekologický obal

  • Obaly vyrobené z nejméně 80 % z recyklovaných vláken.

Vyrobeno z lepších materiálů

  • Minimálně 35 % , 65 % a 85 % recyklovaného plastu použitého v plastových dílech
  • 100% recyklovaný hliník a 16% recyklovaná ocel budou postupně zaváděny od roku 2024 u nových výrobků.
  • Skládání papíru nebo lisování papíru místo plastových obalových materiálů

Označení ecoFACTS společnosti BenQ - dobrovolné označení

ecoFACTS představuje skutečnost, že společnost BenQ maximalizovala své úsilí při eliminaci škodlivých látek a zapojila se do odpovědného výběru materiálů, návrhu obalů a energeticky úsporného designu.

Cíle společnosti BenQ v oblasti životního prostředí

Cíle společnosti BenQ v oblasti životního prostředí jsou: společnost sníží emise uhlíku o 60 % a dodavatelský řetězec sníží emise uhlíku o 20 %, 2040 RE100 a 2050 Net Zero Emissions.

TOP